فروش با تخفیف
2%
شيرکاکائو پگاه (1ليتر)
شيرکاکائو پگاه (1ليتر)
18,130 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
شير موز عاليس (1000 ميل)
شير موز عاليس (1000 ميل)
20,580 تومان 21,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
شير پرچرب عاليس(1000ميل)
شير پرچرب عاليس(1000ميل)
17,640 تومان 18,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس سالاد رنچ دلپذير
سس سالاد رنچ دلپذير
21,243 تومان 21,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست کاله کم چرب (1900گرم)
ماست کاله کم چرب (1900گرم)
30,086 تومان 30,700 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس ماست بهروز440گ
سس ماست بهروز440گ
19,855 تومان 20,900 تومان
فروش با تخفیف
20%
کشک گوسفندي (حبه قندي) هر کيلو
کشک گوسفندي (حبه قندي) هر کيلو
80,000 تومان 100,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس سالاد ليمو دلپذير(300گ)
سس سالاد ليمو دلپذير(300گ)
17,542 تومان 17,900 تومان
فروش با تخفیف
20%
پنير پيتزا دورنگ  مطهر(هرکيلو)
پنير پيتزا دورنگ مطهر(هرکيلو)
104,000 تومان 130,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
شير پرچرب عاليس (200 ميل)
شير پرچرب عاليس (200 ميل)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
شير  پاکتي پاک (200 ميل _3 گوش تتراپک)
فروش با تخفیف
10%
ماست محلي (1500 گرم)
ماست محلي (1500 گرم)
13,500 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس فلفل سبز گالوريا(500گرم)
سس فلفل سبز گالوريا(500گرم)
28,800 تومان 32,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر پنير پارمسان کاله(100گرم)
پودر پنير پارمسان کاله(100گرم)
42,924 تومان 43,800 تومان
فروش با تخفیف
19%
پنير پيتزا دو رنگ مطهر(2کيلويي)
پنير پيتزا دو رنگ مطهر(2کيلويي)
199,000 تومان 247,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پنير لبنه پگاه(200گرم)
پنير لبنه پگاه(200گرم)
13,720 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس مايونز دلپذير (950 گرم)
سس مايونز دلپذير (950 گرم)
47,040 تومان 48,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پنيرتبريز پورجليل (200 گرم)
پنيرتبريز پورجليل (200 گرم)
40,500 تومان 45,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
دوغ گازدار آبعلي300ميل
دوغ گازدار آبعلي300ميل
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
17%
پنير پيتزا مطهر سفيد(2کيلويي)
پنير پيتزا مطهر سفيد(2کيلويي)
199,000 تومان 242,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
سس مايونز مهرام (970 گرم)
سس مايونز مهرام (970 گرم)
48,510 تومان 49,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس گوجه فرنگي هالوپينو مهرام (400 گرم)
فروش با تخفیف
3%
سس هزارجزيره مهرام450گ
سس هزارجزيره مهرام450گ
18,915 تومان 19,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
پنيرسفيدتازه کاله(400گرم)
پنيرسفيدتازه کاله(400گرم)
19,600 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
کره بادام زميني بدون مغز امريکن(340گرم)
فروش با تخفیف
2%
شير کم چرب عاليس (1 ليتر)
شير کم چرب عاليس (1 ليتر)
16,660 تومان 17,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پنير خامه اي کيبي روزانه (6 عدد )
فروش با تخفیف
7%
پنير تبريز گوسفندي پورجليل( 400 گرم)
فروش با تخفیف
20%
کره بادام زميني جيف(همراه با مغز)
فروش با تخفیف
2%
سس مايونز رنچ مهرام (430 گرم)
سس مايونز رنچ مهرام (430 گرم)
23,520 تومان 24,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
کره بادام زميني جيف(بدون مغز)
کره بادام زميني جيف(بدون مغز)
124,000 تومان 155,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پنيرتبريزگوسفندي  پورجليل (800 گرم)
فروش با تخفیف
5%
دوغ نعنا عاليس (1.5 ليتر)
دوغ نعنا عاليس (1.5 ليتر)
14,250 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس مکزيکي کوهنه (250 ميل)
سس مکزيکي کوهنه (250 ميل)
112,500 تومان 125,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پنير خامه  ويلي  کاله(350گرم)
پنير خامه ويلي کاله(350گرم)
27,930 تومان 28,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
کره ميهن (50 گرم)
کره ميهن (50 گرم)
6,930 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پنير سفيد صباح (100 گرم)
پنير سفيد صباح (100 گرم)
5,880 تومان 6,000 تومان