فروش با تخفیف
10%
فروش با تخفیف
12%
کالباس 80% گوشت مرغ بريون وکيوم(هرکيلو)
52,800 تومان 60,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
همبرگر هلندي کاله(5 عددي)
همبرگر هلندي کاله(5 عددي)
10,925 تومان 11,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
ميگو پوست کنده جنوب(هرکيلو)
ميگو پوست کنده جنوب(هرکيلو)
211,500 تومان 235,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
تخم مرغ حسن زاده(9عدد)
تخم مرغ حسن زاده(9عدد)
11,371 تومان 11,970 تومان
فروش ویژه
5%
تخم مرغ حسن زاده(15عدد)
تخم مرغ حسن زاده(15عدد)
18,900 تومان 19,950 تومان
ران مرغ تازه(هرکيلو)
ران مرغ تازه(هرکيلو)
19,800 تومان
فروش با تخفیف
20%
ناگت مرغ مام (هرکيلو)
ناگت مرغ مام (هرکيلو)
56,000 تومان 70,000 تومان
کالباس مرغ ماسل(60%)وکيوم
کالباس مرغ ماسل(60%)وکيوم
30,000 تومان
فيله مرغ تازه (هرکيلو)
فيله مرغ تازه (هرکيلو)
39,000 تومان
مرغ تازه(هر کيلو)
مرغ تازه(هر کيلو)
18,200 تومان
سينه مرغ تازه(هرکيلو)
سينه مرغ تازه(هرکيلو)
25,300 تومان
فروش با تخفیف
5%
کالباس قارچ ومرغ ماسل (55%گوشت مرغ و 15%قارچ)/هرکيلو
فروش با تخفیف
8%
سوسيس کراکو پنير رباط-55گوشت و17%پنير-وکيوم
فروش با تخفیف
10%
سوسيس کوکتل55%ماسل(هرکيلو)
سوسيس کوکتل55%ماسل(هرکيلو)
21,150 تومان 23,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
کالباس خشک 70% ماسل مغزدار(هرکيلو)
کالباس خشک 70% ماسل مغزدار(هرکيلو)
30,070 تومان 31,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
سوسيس الماني ماسل(60%گوشت)
سوسيس 40%الماني ماسل(40%گوشت مرغ)
20,790 تومان 21,000 تومان
فروش با تخفیف
7%
کالباس خشک رباط 60%گوشت قرمز
کالباس خشک رباط 60%گوشت قرمز
79,050 تومان 85,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
کالباس مرغ وقارچ رباط(هرکيلو)
کالباس مرغ وقارچ رباط(60%گوشت مرغ)
67,160 تومان 73,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
کالباس مرغ60% ماسل
کالباس مرغ60% ماسل
33,120 تومان 36,000 تومان
فروش با تخفیف
7%
کالباس ليونر رباط--55%گوشت قرمز
کالباس ليونر رباط--55%گوشت قرمز
69,750 تومان 75,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوسيس کوکتل وپنير رباط(هرکيلو)
کوکتل پنير رباط-سوسيس 55%گوشت قرمزو 17%پنير
80,750 تومان 85,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ماهي تيلاپيا فيله شده(هر کيلو)
ماهي تيلاپيا فيله شده(هر کيلو)
94,500 تومان 105,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
کباب لقمه بريون 500 گرم(12عددي)
کباب لقمه بريون 500 گرم(12عددي)
12,750 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ماهي کيليکا تحفه(500گرم)
12,150 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
20%
هات داگ ممتاز ماسل(هرکيلو)
32,000 تومان 40,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کالباس گوشت ومرغ بريون (رول کوچک)هر کيلو
کالباس گوشت ومرغ بريون (رول کوچک)هر کيلو
31,500 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
تخم بلدرچين12عددي
تخم بلدرچين12عددي
3,990 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کالباس مارتادلا بريون(هرکيلو)
کالباس مارتادلا بريون(هرکيلو)
19,800 تومان 22,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کالباس پپروني ماسل(هرکيلو)
کالباس پپروني ماسل(هرکيلو)
33,750 تومان 37,500 تومان
فروش با تخفیف
8%
تخم مرغ روز(هرکيلو)
تخم مرغ روز(هرکيلو)
11,490 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
کالباس تنوري ماسل (هر کيلو)
کالباس تنوري ماسل (هر کيلو)
48,500 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ژامبون مرغ90%ماسل-وکيوم(هرکيلو)
ژامبون مرغ90%ماسل-وکيوم(هرکيلو)
49,500 تومان 55,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
همبرگرماسل 30%
همبرگرماسل 30%
8,010 تومان 8,900 تومان
ناموجود
بيکن صبحانه رباط(300گرم)
ناموجود
تخم مرغ 15عددي
تخم مرغ 15عددي
 
ناموجود
دنده گوسفندي تازه(هرکيلو)
ناموجود
ران گرد بر گوسفند(هرکيلو)