فروش با تخفیف
12%
پودر سنجد (هر کيلو)
پودر سنجد (هر کيلو)
67,760 تومان 77,000 تومان
فروش با تخفیف
12%
زيره سياه (هر کيلو)
زيره سياه (هر کيلو)
271,040 تومان 308,000 تومان
فروش با تخفیف
12%
زيره سبز (هر کيلو)
زيره سبز (هر کيلو)
135,520 تومان 154,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
ادويه کاري فرحزاد نمک پاش (70 گرم)
ادويه کاري فرحزاد نمک پاش (70 گرم)
9,265 تومان 10,900 تومان
فروش با تخفیف
15%
نشاسته فرحزاد نمک پاش (100 گرم)
نشاسته فرحزاد نمک پاش (100 گرم)
5,525 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
15%
جوش شيرين فرحزاد نمک پاش (150 گرم)
جوش شيرين فرحزاد نمک پاش (150 گرم)
5,525 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر سوخاري فلفلي پانکو (200 گرم)
پودر سوخاري فلفلي پانکو (200 گرم)
13,524 تومان 13,800 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر سوخاري پانکو (200 گرم)
پودر سوخاري پانکو (200 گرم)
13,230 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر سوخاري پاپريکا پانکو (200 گرم)
پودر سوخاري پاپريکا پانکو (200 گرم)
13,524 تومان 13,800 تومان
فروش با تخفیف
20%
فلفل سياه نکوبيده فله
فلفل سياه نکوبيده فله
196,000 تومان 245,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
ادويه کاري(هرکيلو)
ادويه کاري(هرکيلو)
96,000 تومان 120,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
وانيل شکري چمني(نمک پاش)
وانيل شکري چمني(نمک پاش)
14,400 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
نمک دريا پارچه اي ارگانيک سنگي (2 کيلو)
نمک دريا پارچه اي ارگانيک سنگي (2 کيلو)
9,775 تومان 11,500 تومان
فروش با تخفیف
20%
زعفران قائنات(1 مثقال)
زعفران قائنات(1 مثقال)
56,000 تومان 70,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر موسيرچمني( نمک پاش)
پودر موسيرچمني( نمک پاش)
20,700 تومان 23,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
دارچين چمني (نمک پاش)
دارچين چمني (نمک پاش)
18,720 تومان 20,800 تومان
فروش با تخفیف
5%
عصاره گوشت گوساله(8عدد) اليت
عصاره گوشت گوساله(8عدد) اليت
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
25%
زعفران ملل1گرم
زعفران ملل1گرم
15,750 تومان 21,000 تومان
فروش با تخفیف
25%
زعفران ملل نيم گرم
زعفران ملل نيم گرم
10,125 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
22%
زعفران ملل4گرم
زعفران ملل4گرم
54,600 تومان 70,000 تومان
فروش با تخفیف
25%
زعفران ملل(  2گرم)
زعفران ملل( 2گرم)
30,000 تومان 40,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر زنجبيل چمني(نمک پاش-90 گرم)
پودر زنجبيل چمني(نمک پاش-90 گرم)
17,730 تومان 19,700 تومان
فروش با تخفیف
10%
فلفل سياه  چمني (نمک پاش-90گرم)
فلفل سياه چمني (نمک پاش-90گرم)
18,720 تومان 20,800 تومان
فروش با تخفیف
5%
پرک سوخاري کلاسيک برتر (250 گرم)
پرک سوخاري کلاسيک برتر (250 گرم)
18,525 تومان 19,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
زردچوبه فله
زردچوبه فله
58,500 تومان 65,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ادويه فلفل قرمز
ادويه فلفل قرمز
76,500 تومان 85,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر آويشن چمني (نمک پاش -60گرم)
پودر آويشن چمني (نمک پاش -60گرم)
14,760 تومان 16,400 تومان
فروش با تخفیف
10%
خلال پسته چمني(40گرم)
خلال پسته چمني(40گرم)
13,950 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
13%
کشمش پلويي طلايي
کشمش پلويي طلايي
47,850 تومان 55,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سماق چمني(نمک پاش)
سماق چمني(نمک پاش)
13,500 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
زردچوبه چمني (نمک پاش -110گرم)
زردچوبه چمني (نمک پاش -110گرم)
8,730 تومان 9,700 تومان
فروش با تخفیف
25%
جوش شيرين اصفهان(هرکيلو)
جوش شيرين اصفهان(هرکيلو)
22,500 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
گردليموعماني چمني (نمک پاش -100گرم)
گردليموعماني چمني (نمک پاش -100گرم)
12,150 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
نمک  آفرينش (1 کيلو )
نمک آفرينش (1 کيلو )
3,600 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نمک افرينش 5کيلويي
نمک افرينش 5کيلويي
10,800 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
فلفل پاپريکا نمک پاشي گلستان( 80 گرم)
فلفل پاپريکا نمک پاشي گلستان( 80 گرم)
11,305 تومان 11,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
فلفل قرمز چمني( نمک پاش-100 گرم)
فلفل قرمز چمني( نمک پاش-100 گرم)
11,700 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
عصاره اليت8عددي
عصاره مرغ اليت8عددي
4,560 تومان 4,800 تومان
فروش با تخفیف
10%
زيره سبز چمني( 50 گرم)
زيره سبز چمني( 50 گرم)
7,200 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر کاري  چمني (نمک پاش-100گرم)
پودر کاري چمني (نمک پاش-100گرم)
15,750 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
بکينگ پودر چمني (40 گرم)
بکينگ پودر چمني (40 گرم)
7,650 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
فلفل قرمز چمني (60 گرم)
فلفل قرمز چمني (60 گرم)
7,200 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
زردچوبه چمني(40گرم)
زردچوبه چمني(40گرم)
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
خميرمايه چمني(40گرم)
خميرمايه چمني(40گرم)
8,100 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
جوش شيرين چمني(40گرم)
جوش شيرين چمني(40گرم)
6,840 تومان 7,600 تومان
فروش با تخفیف
10%
سياه دانه چمني (نمک پاش)
سياه دانه چمني (نمک پاش)
14,670 تومان 16,300 تومان