فروش با تخفیف
10%
بکينگ پودرچمني (نمک پاش-170گرم )
بکينگ پودرچمني (نمک پاش-170گرم )
16,200 تومان 18,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر سيرچمني (نمک پاش -90گرم)
پودر سيرچمني (نمک پاش -90گرم)
16,875 تومان 18,750 تومان
فروش با تخفیف
20%
ادويه فلفل سياه gizzia
ادويه فلفل سياه gizzia
120,000 تومان 150,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
دانه خردل gizzia
دانه خردل gizzia
52,000 تومان 65,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ليمو فلفلي چمني (نمک پاش )
ليمو فلفلي چمني (نمک پاش )
16,650 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
نعنا  چمني (نمک پاش )
نعنا چمني (نمک پاش )
11,700 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نمک طعام  چمني(نمک پاش)
نمک طعام چمني(نمک پاش)
5,850 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
ادويه کبابي چمني (نمک پاش- 110 گرم)
فروش با تخفیف
10%
گلپر ساييده چمني (نمک پاش )
گلپر ساييده چمني (نمک پاش )
15,300 تومان 17,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
خاکشير چمني (نمک پاش)
خاکشير چمني (نمک پاش)
11,700 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر فشرده زعفران اليت (8 عدد)
پودر فشرده زعفران اليت (8 عدد)
18,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نمک يددار ساهره (1 کيلو)
نمک يددار ساهره (1 کيلو)
5,850 تومان 6,500 تومان
پودر هل (20گرم)
پودر هل (20گرم)
20,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ادويه ماست و خيارچمني(نمک پاش)
ادويه ماست و خيارچمني(نمک پاش)
16,650 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
20%
هل سبز ملل ( 10 گرم)
هل سبز ملل ( 10 گرم)
28,000 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نمک يددار ساهره(2.5 کيلو)
نمک يددار ساهره(2.5 کيلو)
12,150 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
نمک يد دار ساهره(5کيلويي)
نمک يد دار ساهره(5کيلويي)
17,100 تومان 19,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ادويه مرغ وماهي چمني(نمک پاش)
ادويه مرغ وماهي چمني(نمک پاش)
18,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
فلفل قرمز فرحزاد (100 گرم ) نمک پاش
فروش با تخفیف
10%
زيره سياه چمني (نمک پاش)
زيره سياه چمني (نمک پاش)
24,300 تومان 27,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
نمک دريا پودري ارگانيک (2 کيلو)
نمک دريا پودري ارگانيک (2 کيلو)
12,000 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سياه دانه چمني (نمک پاش)
سياه دانه چمني (نمک پاش)
21,510 تومان 23,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر کاري  چمني (نمک پاش-100گرم)
پودر کاري چمني (نمک پاش-100گرم)
19,350 تومان 21,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
عصاره گوشت بره اليت (8عددي)
عصاره گوشت بره اليت (8عددي)
7,200 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
عصاره مرغ اليت (8 عدد)
عصاره مرغ اليت (8 عدد)
7,200 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
فلفل قرمز چمني( نمک پاش-100 گرم)
فلفل قرمز چمني( نمک پاش-100 گرم)
18,900 تومان 21,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
فلفل پاپريکا نمک پاشي گلستان( 80 گرم)
فروش با تخفیف
20%
نمک  آفرينش (1 کيلو )
نمک آفرينش (1 کيلو )
3,720 تومان 4,650 تومان
فروش با تخفیف
10%
گردليموعماني چمني (نمک پاش -100گرم)
فروش با تخفیف
30%
جوش شيرين اصفهان(هرکيلو)
جوش شيرين اصفهان(هرکيلو)
17,500 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
زردچوبه چمني (نمک پاش -110گرم)
زردچوبه چمني (نمک پاش -110گرم)
14,625 تومان 16,250 تومان
فروش با تخفیف
10%
سماق چمني(نمک پاش)
سماق چمني(نمک پاش)
16,200 تومان 18,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
اسپند خالص اعلاء(هرکيلو)
اسپند خالص اعلاء(هرکيلو)
76,500 تومان 85,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر آويشن چمني (نمک پاش -60گرم)
پودر آويشن چمني (نمک پاش -60گرم)
21,960 تومان 24,400 تومان
گوگرد(هرکيلو)
گوگرد(هرکيلو)
30,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
پودر دارچين ويژه (هر کيلو)
پودر دارچين ويژه (هر کيلو)
187,000 تومان 220,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
فلفل سياه  چمني (نمک پاش-90گرم)
فلفل سياه چمني (نمک پاش-90گرم)
31,500 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر زنجبيل چمني(نمک پاش-90 گرم)
فروش با تخفیف
10%
زعفران ملل (  2 گرم)
زعفران ملل ( 2 گرم)
99,000 تومان 110,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
زعفران ملل (4 گرم)
زعفران ملل (4 گرم)
166,500 تومان 185,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
زعفران ملل نيم گرم
زعفران ملل نيم گرم
24,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
زعفران ملل1گرم
زعفران ملل1گرم
54,000 تومان 60,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
عصاره گوشت گوساله(8عدد) اليت
عصاره گوشت گوساله(8عدد) اليت
7,200 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
دارچين چمني (نمک پاش)
دارچين چمني (نمک پاش)
23,400 تومان 26,000 تومان