سوپرمارکت,سوپرمارکت آنلاین,سوپرمارکت انلاین,سوپرمارکت اینترنتی,سوپرمارکت مارکت با پیک رایگان ,2سوته,2سوته مارکت , سوپرمارکت شبانه روزی شاهرود,سوپرمارکت اینترنتی شاهرود,خرید اینترنتی از سوپرمارکت,2سوته,هایپر مارکت 2سوته,روشگاه مواد غذایی اینترنتی,2sote.comمرغ تازه(هر کيلو)

مرغ تازه(هر کيلو)

11,500 تومان 13,000 تومان 11-%

بال و بازوي مرغ تازه

بال و بازوي مرغ تازه

15,700 تومان 16,500 تومان 4-%

سينه مرغ تازه

سينه مرغ تازه

19,490 تومان 19,800 تومان 1-%