دلستر انبه بهنوش(1ليتر)
7,000 تومان
دلستر انار بهنوش(1ليتر)
7,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
آيس لپ(5عدد)
آيس لپ(5عدد)
4,950 تومان 5,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني کاپ وانيلي پريما
بستني کاپ وانيلي پريما
3,960 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني دوقلو وانيلي با روکش کاکائو ميهن
بستني دوقلو وانيلي با روکش کاکائو ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني  هايپيرال توت فرنگي ميهن
بستني هايپيرال توت فرنگي ميهن
1,485 تومان 1,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني يخي سنتي خاکشير و تخم شربتي ميهن
فروش با تخفیف
1%
بستني کاپ زعفراني ميهن پريما(170ميل)
بستني کاپ زعفراني ميهن پريما(170ميل)
4,950 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني يخي آلوچه جنگلي ميهن
بستني يخي آلوچه جنگلي ميهن
990 تومان 1,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني هايپيرال ميوه اي ميهن
بستني هايپيرال ميوه اي ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني شکلاتي پريما(دبل چاکلت چوبي)
بستني شکلاتي پريما(دبل چاکلت چوبي)
7,920 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني سوهان ميهن
بستني سوهان ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني حلوا ارده ميهن پاندا
بستني حلوا ارده ميهن پاندا
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني پريما وانيلي ميهن
بستني پريما وانيلي ميهن
7,920 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني عروسکي چارلي ميهن
بستني عروسکي چارلي ميهن
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني کيم ميهن(روکش شکلات)
بستني کيم ميهن(روکش شکلات)
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني سالار توت فرنگي ميهن
بستني سالار توت فرنگي ميهن
6,930 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني وانيلي ليواني ميهن
بستني وانيلي ليواني ميهن
1,485 تومان 1,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني ويفرنا زعفراني ميهن
بستني ويفرنا زعفراني ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني شيري ميهن
بستني شيري ميهن
1,485 تومان 1,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني موزي ميهن(1ليتر)
بستني موزي ميهن(1ليتر)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني شکلاتي ميهن(1ليتر)
بستني شکلاتي ميهن(1ليتر)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
کيک بستني ميهن
کيک بستني ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني نون خامه اي ميهن
بستني نون خامه اي ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني وانيلي ميهن(1ليتري)
بستني وانيلي ميهن(1ليتري)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني قهوه ميهن(1ليتر)
بستني قهوه ميهن(1ليتر)
14,850 تومان 15,000 تومان
بستني دارک شکلاتي پريما
بستني دارک شکلاتي پريما
8,000 تومان
بستني ويفرنا ميهن
بستني ويفرنا ميهن
2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني معجون ميهن
بستني معجون ميهن(پريما)
4,950 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني سوتمک ميهن
بستني سوتمک ميهن
2,475 تومان 2,500 تومان
فروش با تخفیف
0%
بستني کيم شيري ميهن
بستني شيري شکلات ميهن
1,492 تومان 1,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني پريماگلد ميهن
بستني پريماگلد ميهن
7,920 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني هايپيرال هويج بستني
بستني هايپيرال هويج بستني
2,970 تومان 3,000 تومان
بستني مغزدار(اسکوپي)
بستني مغزدار(اسکوپي)
4,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
گز بستني ميهن
گز بستني ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني ليواني ايتاليايي ميهن
بستني ليواني ايتاليايي ميهن
4,950 تومان 5,000 تومان
ناموجود
ناموجود
بستني کيم شکلاتي ميهن