بستني نون خامه اي ميهن
بستني نون خامه اي ميهن
4,000 تومان
گز بستني برنارد
گز بستني برنارد
3,000 تومان
بستني  سوهان برنارد
بستني سوهان برنارد
3,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
بستني فوردو زعفراني با پسته و خامه کاله (650 گرم)
فروش با تخفیف
2%
بستني شيري ميوه اي فوردو کاله (750 گرم)
بستني شيري ميوه اي فوردو کاله (750 گرم)
24,500 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
بستني فوردو تريپل چاکلت کاله (650 گرم)
بستني فوردو تريپل چاکلت کاله (650 گرم)
24,500 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني فوردو کره اي کاله (650 گرم)
بستني فوردو کره اي کاله (650 گرم)
24,750 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني فوردو کوکي کاله (650 گرم)
بستني فوردو کوکي کاله (650 گرم)
24,750 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني فوردو تيراميسو کاله (650 گرم)
بستني فوردو تيراميسو کاله (650 گرم)
24,750 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني فوردو قهوه کاله (240 گرم)
بستني فوردو قهوه کاله (240 گرم)
11,880 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني فوردو شکلاتي کاله (240 گرم)
بستني فوردو شکلاتي کاله (240 گرم)
11,880 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني شکلاتي با ريپل شکلات کاله (500 گرم)
بستني شکلاتي با ريپل شکلات کاله (500 گرم)
16,830 تومان 17,000 تومان
کيک بستني وانيلي برنارد
کيک بستني وانيلي برنارد
4,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني ليواني وانيلي برنارد
بستني ليواني وانيلي برنارد
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني دوقلو وانيلي با روکش کاکائو ميهن
بستني دوقلو وانيلي با روکش کاکائو ميهن
3,960 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني  هايپيرال برنارد
بستني هايپيرال برنارد
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني هايپيرال ميوه اي ميهن
بستني هايپيرال ميوه اي ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني سوهان ميهن
بستني سوهان ميهن
4,950 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني کيم ميهن(روکش شکلات)
بستني کيم ميهن(روکش شکلات)
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني سالار توت فرنگي ميهن
بستني سالار توت فرنگي ميهن
7,920 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني ويفرنا زعفراني ميهن
بستني ويفرنا زعفراني ميهن
4,950 تومان 5,000 تومان
بستني طالبي ميهن(1ليتر)
بستني طالبي ميهن(1ليتر)
15,000 تومان
بستني موزي ميهن(1ليتر)
بستني موزي ميهن(1ليتر)
20,000 تومان
بستني شکلاتي ميهن(1ليتر)
بستني شکلاتي ميهن(1ليتر)
20,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني شکلاتي  پريما  ميهن
بستني شکلاتي پريما ميهن
19,800 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
کيک بستني ميهن
کيک بستني ميهن
3,960 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني نون خامه اي ميهن
بستني نون خامه اي ميهن
4,950 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني دارک شکلاتي پريما
بستني دارک شکلاتي پريما
9,900 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني معجون ميهن
بستني معجون ميهن(پريما)
4,950 تومان 5,000 تومان
بستني سوتمک ميهن
بستني سوتمک ميهن
4,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني کيم شيري ميهن
بستني شيري شکلات ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
بستني پريماگلد ميهن
بستني پريماگلد ميهن
10,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني هايپيرال هويج بستني
بستني هايپيرال هويج بستني
2,970 تومان 3,000 تومان
ناموجود
بستني نون خامه  برنارد