کيم روکش شکلات برنارد
کيم روکش شکلات برنارد
2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني کاپ وانيلي پريما
بستني کاپ وانيلي پريما
3,960 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني دوقلو وانيلي با روکش کاکائو ميهن
بستني دوقلو وانيلي با روکش کاکائو ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني  هايپيرال توت فرنگي ميهن
بستني هايپيرال توت فرنگي ميهن
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني کاپ زعفراني ميهن پريما(170ميل)
بستني کاپ زعفراني ميهن پريما(170ميل)
4,950 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني يخي آلوچه جنگلي ميهن
بستني يخي آلوچه جنگلي ميهن
990 تومان 1,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني هايپيرال ميوه اي ميهن
بستني هايپيرال ميوه اي ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني شکلاتي پريما(دبل چاکلت چوبي)
بستني شکلاتي پريما(دبل چاکلت چوبي)
7,920 تومان 8,000 تومان
بستني سوهان ميهن
بستني سوهان ميهن
0 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني پريما وانيلي ميهن
بستني پريما وانيلي ميهن
7,920 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني عروسکي چارلي ميهن
بستني عروسکي چارلي ميهن
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني کيم ميهن(روکش شکلات)
بستني کيم ميهن(روکش شکلات)
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني سالار توت فرنگي ميهن
بستني سالار توت فرنگي ميهن
7,920 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني وانيلي ليواني ميهن
بستني وانيلي ليواني ميهن
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني زعفراني ليواني ميهن
بستني زعفراني ليواني ميهن
1,980 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني ويفرنا زعفراني ميهن
بستني ويفرنا زعفراني ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
بستني طالبي ميهن(1ليتر)
بستني طالبي ميهن(1ليتر)
14,700 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني موزي ميهن(1ليتر)
بستني موزي ميهن(1ليتر)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني زعفراني ميهن(1ليتر)
بستني زعفراني ميهن(1ليتر)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني شکلاتي ميهن(1ليتر)
بستني شکلاتي ميهن(1ليتر)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
کيک بستني ميهن
کيک بستني ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
بستني پرخامه شاه بيکيان
بستني پرخامه شاه بيکيان
20,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني نون خامه اي ميهن
بستني نون خامه اي ميهن
3,960 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني وانيلي ميهن(1ليتري)
بستني وانيلي ميهن(1ليتري)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني قهوه ميهن(1ليتر)
بستني قهوه ميهن(1ليتر)
14,850 تومان 15,000 تومان
بستني دارک شکلاتي پريما
بستني دارک شکلاتي پريما
8,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني معجون ميهن
بستني معجون ميهن(پريما)
4,950 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني سوتمک ميهن
بستني سوتمک ميهن
2,970 تومان 3,000 تومان
بستني کيم شيري ميهن
بستني شيري شکلات ميهن
2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني انبه ميهن(1ليتر)
بستني انبه ميهن(1ليتر)
14,850 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني پريماگلد ميهن
بستني پريماگلد ميهن
7,920 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني يخي ميهن(فالوده و فروتاره)
بستني يخي ميهن(فالوده و فروتاره)
990 تومان 1,000 تومان
بستني مغزدار(اسکوپي)
بستني مغزدار(اسکوپي)
5,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
گز بستني ميهن
گز بستني ميهن
4,950 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
بستني ليواني ايتاليايي ميهن
بستني ليواني ايتاليايي ميهن
4,950 تومان 5,000 تومان
ناموجود
بستني شيري برنارد
ناموجود
ناموجود
بستني شکلاتي کاله(1 ليتر)
ناموجود
ناموجود