فروش با تخفیف
21%
سيب زميني خلال شده  منجمد مسترجان (2.5 کيلو)
سيب زميني خلال شده منجمد مسترجان (2.5 کيلو)
59,000 تومان 75,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
تمر هندي (هر کيلو)
تمر هندي (هر کيلو)
248,000 تومان 310,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سيب زميني منجمد باتو اسلايس فرانسوي (900 گرم)
فروش با تخفیف
10%
سيب زميني توپي منجمد باتو(750 گرم)
سيب زميني توپي منجمد باتو(750 گرم)
20,610 تومان 22,900 تومان
خربزه جانا  ويژه (هرکيلو)
خربزه جانا ويژه (هرکيلو)
15,000 تومان
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
10,000 تومان
بلال شيري ويژه(هرکيلو)
بلال شيري ويژه(هرکيلو)
20,000 تومان
سيب زميني ويژه(هرکيلو)
سيب زميني ويژه(هرکيلو)
7,500 تومان
لوبيا سبزويژه(هرکيلو)
لوبيا سبزويژه(هرکيلو)
20,000 تومان
موز ويژه (هر کيلو)
موز ويژه (هر کيلو)
30,000 تومان
پياز شيري ويژه(هرکيلو)
پياز شيري ويژه(هرکيلو)
7,500 تومان
کدو سبز ويژه(هرکيلو)
کدو سبز ويژه(هرکيلو)
8,000 تومان
بادمجان ويژه(هر کيلو)
بادمجان ويژه(هر کيلو)
12,500 تومان
هويج ويژه کرج(هر کيلو)
هويج ويژه کرج(هر کيلو)
20,000 تومان
کلم قرمز ويژه(هر کيلو)
کلم قرمز ويژه(هر کيلو)
6,000 تومان
هلو ويژه(هرکيلو)
هلو ويژه(هرکيلو)
25,000 تومان
شليل قرمز ويژه(هر کيلو)
شليل قرمز ويژه(هر کيلو)
35,000 تومان
سير خشک ويژه(هرکيلو)
سير خشک ويژه(هرکيلو)
35,000 تومان
هلو سبز ويژه (هر کيلو)
هلو سبز ويژه (هر کيلو)
30,000 تومان
گلابي ويژه(هرکيلو)
گلابي ويژه(هرکيلو)
120,000 تومان
زردآلو ويژه(هرکيلو)
زردآلو ويژه(هرکيلو)
50,000 تومان
کاهو ويژه(هر کيلو)
کاهو ويژه(هر کيلو)
13,500 تومان
خربزه مشهدي ويژه(هرکيلو)
خربزه مشهدي ويژه(هرکيلو)
10,500 تومان
زنجبيل ويژه (هر کيلو)
زنجبيل ويژه (هر کيلو)
100,000 تومان
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
25,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
قارچ ملارد( 400 گرم)
قارچ ملارد( 400 گرم)
26,705 تومان 27,250 تومان
فروش با تخفیف
3%
سبزي پلو منجمد کاله (400 گرم) پمينا
سبزي پلو منجمد کاله (400 گرم) پمينا
18,333 تومان 18,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
سبزي منجمد  قورمه  سبزي پمينا(400 گرم)
سبزي منجمد قورمه سبزي پمينا(400 گرم)
18,333 تومان 18,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
سيب زميني خلالي پمينا (750 گرم)
سيب زميني خلالي پمينا (750 گرم)
21,660 تومان 22,800 تومان
فروش با تخفیف
21%
سيب زميني خلال شده سيب سيب (2.5 کيلو)
سيب زميني خلال شده سيب سيب (2.5 کيلو)
59,000 تومان 75,000 تومان
فلفل دلمه ويژه(هر کيلو)
فلفل دلمه ويژه(هر کيلو)
20,000 تومان
فروش با تخفیف
21%
سيب زميني منجمد ضيافت (2500 گرم)
سيب زميني منجمد ضيافت (2500 گرم)
59,000 تومان 75,000 تومان
کلم سفيد ويژه (هر کيلو)
کلم سفيد ويژه (هر کيلو)
10,000 تومان
کرفس ويژه ( هر کيلو)
کرفس ويژه ( هر کيلو)
10,000 تومان
پياز زرد ويژه (هرکيلو)
پياز زرد ويژه (هرکيلو)
6,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سبزي سوپ منجمد کاله (400 گرم )پمينا
سبزي سوپ منجمد کاله (400 گرم )پمينا
17,955 تومان 18,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
جوانه گندم (بسته 150 گرم)
جوانه گندم (بسته 150 گرم)
9,000 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سبزي آش منجمد کاله (400 گرم) پمينا
سبزي آش منجمد کاله (400 گرم) پمينا
17,955 تومان 18,900 تومان