فروش با تخفیف
8%
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
5,500 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
25%
کدو حلوايي بسطام ويژه(هرکيلو)
کدو حلوايي بسطام ويژه(هرکيلو)
4,500 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
33%
هندوانه ميامي ويژه (هر کيلو)
هندوانه ميامي ويژه (هر کيلو)
2,000 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
9%
انار ساوه ويژه (هر کيلو)
انار ساوه ويژه (هر کيلو)
15,000 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
بلال شيري ويژه(هرکيلو)
بلال شيري ويژه(هرکيلو)
11,500 تومان 12,800 تومان
فروش با تخفیف
33%
سيب زميني ويژه(هرکيلو)
سيب زميني ويژه(هرکيلو)
3,000 تومان 4,500 تومان
فروش با تخفیف
23%
ترب سفيد ويژه (هرکيلو)
ترب سفيد ويژه (هرکيلو)
5,000 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
28%
طالبي  تل شاهرود ويژه(هر کيلو)
طالبي تل شاهرود ويژه(هر کيلو)
5,000 تومان 7,000 تومان
آناناس  ويژه
آناناس ويژه
67,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
موز ويژه(هر کيلو)
موز ويژه(هر کيلو)
22,500 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
33%
پياز شيري ويژه(هرکيلو)
پياز شيري ويژه(هرکيلو)
3,000 تومان 4,500 تومان
فروش با تخفیف
12%
کدو سبز ويژه(هرکيلو)
کدو سبز ويژه(هرکيلو)
7,000 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
14%
بادمجان ويژه(هر کيلو)
بادمجان ويژه(هر کيلو)
6,000 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
هويج ويژه کرج(هر کيلو)
هويج ويژه کرج(هر کيلو)
6,000 تومان 7,500 تومان
فروش با تخفیف
14%
کلم قرمز ويژه(هر کيلو)
کلم قرمز ويژه(هر کيلو)
6,000 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
25%
ليمو ترش سنگي جهرم ويژه(هرکيلو)
ليمو ترش سنگي جهرم ويژه(هرکيلو)
15,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
هلو ويژه(هرکيلو)
هلو ويژه(هرکيلو)
7,500 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
شليل قرمز ويژه(هر کيلو)
شليل قرمز ويژه(هر کيلو)
12,500 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
7%
سير خشک ويژه(هرکيلو)
سير خشک ويژه(هرکيلو)
30,000 تومان 32,500 تومان
فروش با تخفیف
8%
گلابي ويژه(هرکيلو)
گلابي ويژه(هرکيلو)
16,500 تومان 18,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
زردآلو ويژه(هرکيلو)
زردآلو ويژه(هرکيلو)
20,000 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
کاهو ويژه(هر کيلو)
کاهو ويژه(هر کيلو)
8,000 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
ليمو ترش شيرازي ويژه(هرکيلو)
ليمو ترش شيرازي ويژه(هرکيلو)
20,000 تومان 22,500 تومان
فروش با تخفیف
14%
خربزه مشهدي ويژه(هرکيلو)
خربزه مشهدي ويژه(هرکيلو)
6,000 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
17%
خيار درختي گلخانه اي  ويژه (هر کيلو)
خيار درختي گلخانه اي ويژه (هر کيلو)
7,000 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
6%
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
15,000 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
9%
انبه وارداتي ويژه(هرکيلو)
انبه وارداتي ويژه(هرکيلو)
50,000 تومان 55,000 تومان
فروش با تخفیف
16%
خيار بوته اي ويژه(هرکيلو)
خيار بوته اي ويژه(هرکيلو)
7,500 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
قارچ ملارد( 400 گرم)
قارچ ملارد( 400 گرم)
16,740 تومان 18,600 تومان
فروش با تخفیف
4%
سبزي پلو منجمد کاله (400 گرم) پمينا
سبزي پلو منجمد کاله (400 گرم) پمينا
8,160 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سبزي منجمد  قورمه  سبزي پمينا(400 گرم)
سبزي منجمد قورمه سبزي پمينا(400 گرم)
9,120 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
14%
سيب درختي  ويژه(هرکيلو)
سيب درختي ويژه(هرکيلو)
12,000 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
25%
ليمو شيرين بم  ويژه(هر کيلو)
ليمو شيرين بم ويژه(هر کيلو)
10,000 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
21%
فلفل دلمه ويژه(هر کيلو)
فلفل دلمه ويژه(هر کيلو)
9,000 تومان 11,500 تومان
فروش با تخفیف
14%
کلم سفيد ويژه (هر کيلو)
کلم سفيد ويژه (هر کيلو)
6,000 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
16%
کرفس ويژه ( هر کيلو)
کرفس ويژه ( هر کيلو)
5,000 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
33%
پياز زرد ويژه (هرکيلو)
پياز زرد ويژه (هرکيلو)
4,000 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
انگور صاحبي ويژه(هرکيلو)
انگور صاحبي ويژه(هرکيلو)
12,500 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سبزي کوکو منجمد کاله ( 400 گرم) پمينا
سبزي کوکو منجمد کاله ( 400 گرم) پمينا
9,120 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سبزي سوپ منجمد کاله (400 گرم )پمينا
سبزي سوپ منجمد کاله (400 گرم )پمينا
8,160 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سبزي آش منجمد کاله (400 گرم) پمينا
سبزي آش منجمد کاله (400 گرم) پمينا
9,120 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
دانه ذرت منجمدپمينا کاله(400گرمي)
دانه ذرت منجمدپمينا کاله(400گرمي)
14,880 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
نخود سبز منجمد کاله( 400 گرم) پمينا
نخود سبز منجمد کاله( 400 گرم) پمينا
12,000 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
16%
انگور لعل ويژه(هرکيلو)
انگور لعل ويژه(هرکيلو)
10,000 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
انگور شاهاني ويژه(هرکيلو)
انگور شاهاني ويژه(هرکيلو)
10,000 تومان 12,500 تومان
ناموجود
ذرت منجمد پمينا(2500گرم)
ناموجود
کلم قمري ويژه(هرکيلو)
ناموجود
توت سفيد ويژه(هرکيلو)