فروش با تخفیف
46%
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
6,400 تومان 12,000 تومان
گريپ فروت ويژه(هرکيلو)
گريپ فروت ويژه(هرکيلو)
12,000 تومان
بلال شيري ويژه(هرکيلو)
بلال شيري ويژه(هرکيلو)
36,000 تومان
سيب زميني ويژه(هرکيلو)
سيب زميني ويژه(هرکيلو)
8,990 تومان
فروش با تخفیف
64%
پرتقال ويژه(هرکيلو)
پرتقال ويژه(هرکيلو)
5,820 تومان 16,500 تومان
ترب سفيد ويژه (هرکيلو)
ترب سفيد ويژه (هرکيلو)
26,600 تومان
کلم بروکلي ويژه(هرکيلو)
کلم بروکلي ويژه(هرکيلو)
14,000 تومان
فروش با تخفیف
77%
موز ويژه(هر کيلو)
موز ويژه(هر کيلو)
10,000 تومان 45,000 تومان
لبو(چغندر) ويژه(هرکيلو)
لبو(چغندر) ويژه(هرکيلو)
10,000 تومان
پياز شيري ويژه(هرکيلو)
پياز شيري ويژه(هرکيلو)
5,500 تومان
فروش با تخفیف
50%
کدو سبز ويژه(هرکيلو)
کدو سبز ويژه(هرکيلو)
6,500 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
64%
بادمجان ويژه(هر کيلو)
بادمجان ويژه(هر کيلو)
4,500 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
72%
هويج ويژه کرج(هر کيلو)
هويج ويژه کرج(هر کيلو)
2,500 تومان 9,000 تومان
کلم قرمز ويژه(هر کيلو)
کلم قرمز ويژه(هر کيلو)
11,000 تومان
فروش با تخفیف
66%
ليمو ترش سنگي جهرم ويژه(هرکيلو)
ليمو ترش سنگي جهرم ويژه(هرکيلو)
8,000 تومان 24,000 تومان
سير خشک ويژه(هرکيلو)
سير خشک ويژه(هرکيلو)
37,000 تومان
فروش با تخفیف
88%
به ويژه(هرکيلو)
به ويژه(هرکيلو)
2,100 تومان 18,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
کاهو ويژه(هر کيلو)
کاهو ويژه(هر کيلو)
9,000 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
55%
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
10,000 تومان 22,500 تومان
نارنگي ويژه(هرکيلو)
نارنگي ويژه(هرکيلو)
19,000 تومان
قارچ ملارد( 400 گرم)
قارچ ملارد( 400 گرم)
153,000 تومان
فروش با تخفیف
26%
سبزي منجمد  قورمه  سبزي پمينا(400 گرم)
سبزي منجمد قورمه سبزي پمينا(400 گرم)
9,215 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
7%
سيب درختي سوپر ويژه(هرکيلو)
سيب درختي سوپر ويژه(هرکيلو)
17,500 تومان 19,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ليمو شيرين بم  ويژه(هر کيلو)
ليمو شيرين بم ويژه(هر کيلو)
12,500 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
فلفل دلمه ويژه(هر کيلو)
فلفل دلمه ويژه(هر کيلو)
12,000 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
16%
کلم سفيد ويژه (هر کيلو)
کلم سفيد ويژه (هر کيلو)
5,000 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
14%
کرفس ويژه ( هر کيلو)
کرفس ويژه ( هر کيلو)
6,000 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
18%
پياز زرد ويژه (هرکيلو)
پياز زرد ويژه (هرکيلو)
4,500 تومان 5,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سبزي کوکو منجمد کاله ( 400 گرم) پمينا
سبزي کوکو منجمد کاله ( 400 گرم) پمينا
11,875 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سبزي سوپ منجمد کاله (400 گرم )پمينا
سبزي سوپ منجمد کاله (400 گرم )پمينا
8,075 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
7%
کيوي تنکابن ويژه (هرکيلو)
کيوي تنکابن ويژه (هرکيلو)
17,500 تومان 19,000 تومان
فروش ویژه
10%
جوانه گندم (بسته 150 گرم)
جوانه گندم (بسته 150 گرم)
8,100 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سبزي آش منجمد کاله (400 گرم) پمينا
سبزي آش منجمد کاله (400 گرم) پمينا
11,875 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
16%
گزر(هويج سياه) ويژه(هرکيلو)
گزر(هويج سياه) ويژه(هرکيلو)
10,000 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
دانه ذرت منجمدپمينا کاله(400گرمي)
دانه ذرت منجمدپمينا کاله(400گرمي)
16,625 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
نخود سبز منجمد کاله( 400 گرم) پمينا
نخود سبز منجمد کاله( 400 گرم) پمينا
19,475 تومان 20,500 تومان
فروش با تخفیف
21%
شلغم ويژه(هرکيلو)
شلغم ويژه(هرکيلو)
5,500 تومان 7,000 تومان
ناموجود
تربچه ويژه (هر کيلو)
ناموجود
ذرت منجمد پمينا(2500گرم)
ناموجود
کلم قمري ويژه(هرکيلو)
ناموجود
گرمانتين ويژه (هرکيلو)
ناموجود
توت سفيد ويژه(هرکيلو)