فروش با تخفیف
2%
نخود سبز منجمد کاله( 400 گرم) پمينا
فروش با تخفیف
5%
دانه ذرت منجمدپمينا کاله(400گرمي)
فروش با تخفیف
5%
سبزي آش منجمد کاله (400 گرم) پمينا
فروش با تخفیف
10%
جوانه گندم (بسته 150 گرم)
جوانه گندم (بسته 150 گرم)
13,500 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سبزي سوپ منجمد کاله (400 گرم )پمينا
فروش با تخفیف
2%
سبزي کوکو منجمد کاله ( 400 گرم) پمينا
فروش با تخفیف
30%
سيب زميني منجمدخلال شده ضيافت (2500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
سبزي منجمد  قورمه  سبزي پمينا(400 گرم)
فروش با تخفیف
3%
سبزي پلو منجمد کاله (400 گرم) پمينا
فروش با تخفیف
2%
قارچ ملارد( 400 گرم)
قارچ ملارد( 400 گرم)
30,490 تومان 31,337 تومان
نارگيل ويژه
نارگيل ويژه
150,000 تومان