فروش با تخفیف
16%
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
5,000 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
28%
هندوانه سبزوار ويژه (هر کيلو)
هندوانه سبزوار ويژه (هر کيلو)
2,500 تومان 3,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
آلبالو ويژه(هرکيلو)
آلبالو ويژه(هرکيلو)
12,500 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
12%
بلال شيري ويژه(هرکيلو)
بلال شيري ويژه(هرکيلو)
11,000 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
16%
سيب زميني ويژه(هرکيلو)
سيب زميني ويژه(هرکيلو)
5,000 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
گوجه زيتوني رنگي ويژه
گوجه زيتوني رنگي ويژه
7,500 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
15%
طالبي  ورامين ويژه(هر کيلو)
طالبي ورامين ويژه(هر کيلو)
5,500 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
23%
آناناس  ويژه
آناناس ويژه
40,000 تومان 52,000 تومان
فروش با تخفیف
9%
موز ويژه(هر کيلو)
موز ويژه(هر کيلو)
14,000 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
11%
کدو سبز ويژه(هرکيلو)
کدو سبز ويژه(هرکيلو)
8,000 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
بادمجان ويژه(هر کيلو)
بادمجان ويژه(هر کيلو)
5,500 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
16%
هويج ويژه کرج(هر کيلو)
هويج ويژه کرج(هر کيلو)
5,000 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
22%
کلم قرمز ويژه(هر کيلو)
کلم قرمز ويژه(هر کيلو)
3,500 تومان 4,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
هلو ويژه(هرکيلو)
هلو ويژه(هرکيلو)
12,500 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
شليل قرمز ويژه(هر کيلو)
شليل قرمز ويژه(هر کيلو)
10,500 تومان 11,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سير خشک ويژه(هرکيلو)
سير خشک ويژه(هرکيلو)
25,000 تومان 26,500 تومان
فروش با تخفیف
9%
گيلاس ويژه(هرکيلو)
گيلاس ويژه(هرکيلو)
15,000 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
19%
زردآلو ويژه(هرکيلو)
زردآلو ويژه(هرکيلو)
12,500 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
18%
کاهو ويژه(هر کيلو)
کاهو ويژه(هر کيلو)
4,500 تومان 5,500 تومان
فروش با تخفیف
8%
ليمو ترش شيرازي ويژه(هرکيلو)
ليمو ترش شيرازي ويژه(هرکيلو)
17,000 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
13%
خربزه مشهدي ويژه(هرکيلو)
خربزه مشهدي ويژه(هرکيلو)
6,500 تومان 7,500 تومان
فروش با تخفیف
9%
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
15,000 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
انبه وارداتي ويژه(هرکيلو)
انبه وارداتي ويژه(هرکيلو)
40,000 تومان 42,000 تومان
فروش با تخفیف
16%
خيار بوته اي ويژه(هرکيلو)
خيار بوته اي ويژه(هرکيلو)
5,000 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
قارچ ملارد( 400 گرم)
قارچ ملارد( 400 گرم)
13,950 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سبزي منجمد  قورمه  سبزي (پمينا)400گرمي
سبزي منجمد قورمه سبزي (پمينا)400گرمي
9,120 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
7%
سيب گلاب دهملا ويژه(هرکيلو)
سيب گلاب دهملا ويژه(هرکيلو)
12,500 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
9%
فلفل دلمه ويژه(هر کيلو)
فلفل دلمه ويژه(هر کيلو)
14,000 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
22%
کلم سفيد ويژه (هر کيلو)
کلم سفيد ويژه (هر کيلو)
3,500 تومان 4,500 تومان
فروش با تخفیف
22%
کرفس ويژه ( هر کيلو)
کرفس ويژه ( هر کيلو)
3,500 تومان 4,500 تومان
فروش با تخفیف
22%
پياز زرد ويژه (هرکيلو)
پياز زرد ويژه (هرکيلو)
3,500 تومان 4,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
قارچ کرج(400گرم)
قارچ کرج(400گرم)
12,600 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
نخود سبز منجمد پمينا(400گرم)
نخود سبز منجمد پمينا(400گرم)
11,000 تومان 11,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سبزي قورمه منجمد پمينا (400 گرمي )
سبزي قورمه منجمد پمينا (400 گرمي )
8,160 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سبزي پلو منجمد پمينا (400 گرمي)
سبزي پلو منجمد پمينا (400 گرمي)
8,160 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سبزي آش منجمد پمينا(400 گرمي )
سبزي آش منجمد پمينا(400 گرمي )
8,160 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سبزي کوکو منجمد پمينا (400 گرمي)
سبزي کوکو منجمد پمينا (400 گرمي)
8,160 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
14%
آلو طلايي ويژه(هرکيلو)
آلو طلايي ويژه(هرکيلو)
12,000 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
انگور ياقوتي قرمز شيرازي(هرکيلو)
انگور ياقوتي قرمز شيرازي(هرکيلو)
12,500 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
آلو شابلون ويژه(هر کيلو)
آلو شابلون ويژه(هر کيلو)
12,000 تومان 13,500 تومان
ناموجود
قارچ صدف(1000گرم)
قارچ صدف(1000گرم)
 
ناموجود
کلم قمري ويژه(هرکيلو)
ناموجود
توت سفيد ويژه(هرکيلو)
ناموجود
اناناس ممتاز
اناناس ممتاز
 
ناموجود
بادمجان دلمه ويژه(هرکيلو)
ناموجود
انار ساوه ويژه (هر کيلو)
ناموجود
سبزي دلال
سبزي دلال