فروش با تخفیف
10%
اسنک بادام زميني لوسي(23 گرم)
اسنک بادام زميني لوسي(23 گرم)
1,800 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
اسمارتيز لپ لپ(فن دستي)
25,500 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
اسمارتيز لپ لپ(سنج زن)
25,500 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
غلات صبحانه بالشتي شکلاتي گرجي(300 گرم)
غلات صبحانه بالشتي شکلاتي گرجي(300 گرم)
26,600 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
بيسکويت گندمک سالمين(25 گرم)
بيسکويت گندمک سالمين(25 گرم)
475 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات ميندلا(330 گرم)
شکلات ميندلا(330 گرم)
36,100 تومان 38,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
اسمارتيز عروسکي لپ لپ
اسمارتيز عروسکي لپ لپ
25,500 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
تافي بادام زميني مگا استار(هرکيلو)
تافي بادام زميني مگا استار(هرکيلو)
42,500 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ويفر ميوه اي آويتا آناتا(160گرم)
ويفر ميوه اي آويتا آناتا(160گرم)
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
آدامس AVENGERS(گرم40) قوطي فلزي
آدامس AVENGERS(گرم40) قوطي فلزي
38,250 تومان 45,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پاپ کورن سرکه اي مزپف مزمز(60گرم)
پاپ کورن سرکه اي مزپف مزمز(60گرم)
2,850 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پاپ کورن کچاپ مزپف مزمز(60 گرم)
پاپ کورن کچاپ مزپف مزمز(60 گرم)
2,850 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پاپ کورن نمکي مزپف مزمز(60گرم)
پاپ کورن نمکي مزپف مزمز(60گرم)
2,850 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پاستيل شکري مارابو(180گرم) سطلي
پاستيل شکري مارابو(180گرم) سطلي
11,875 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
بيسکويت کاکائويي سبوس دار چندغله ستاک(450گرم-کيفي)
فروش با تخفیف
3%
بايو کرانچ سبوس دار چند غله ستاک(200گرم)
بايو کرانچ سبوس دار چند غله ستاک(200گرم)
9,700 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کلوچه سنتي تچرا(270گرم - 6عدد)
کلوچه سنتي تچرا(270گرم - 6عدد)
6,300 تومان 7,000 تومان
لواشک متري فافا(45گرم)
لواشک متري فافا(45گرم)
3,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
تافي اکاليپتوس منتوس(37گرم)
تافي اکاليپتوس منتوس(37گرم)
8,500 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
آدامس ليمو تمشک تريدنت(14عدد)
آدامس ليمو تمشک تريدنت(14عدد)
24,750 تومان 27,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
آدامس هندوانه هلو تريدنت(14عدد)
آدامس هندوانه هلو تريدنت(14عدد)
24,750 تومان 27,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
آدامس اکاليپتوس تريدنت(14عدد)
آدامس اکاليپتوس تريدنت(14عدد)
24,750 تومان 27,500 تومان
فروش با تخفیف
20%
آدامس ديرول(14گرم) طعم  نعنا
آدامس ديرول(14گرم) طعم نعنا
6,400 تومان 8,000 تومان
آدامس وي وي دنت (33گرم)
آدامس وي وي دنت (33گرم)
25,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر کيک موزي تک(500گرم)
پودر کيک موزي تک(500گرم)
19,502 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر کيک پرتقال تک(500گرم)
پودر کيک پرتقال تک(500گرم)
19,502 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
8%
خوشبو کننده دهان( compass(menthol)
خوشبو کننده دهان( compass(menthol)
17,020 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
8%
خوشبو کننده دهان نعناع فلفلي compass
خوشبو کننده دهان نعناع فلفلي compass
17,020 تومان 18,500 تومان
آدامس کيفي Barbie (گرم40)
آدامس کيفي Barbie (گرم40)
30,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
خوشبو کننده دهان wild brry) compass)
خوشبو کننده دهان wild brry) compass)
17,020 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
8%
خوشبو کننده دهان نعناع compass
خوشبو کننده دهان نعناع compass
17,020 تومان 18,500 تومان