اسمارتيز عروسکي لپ لپ
25,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
تافي بادام زميني مگا استار(هرکيلو)
تافي بادام زميني مگا استار(هرکيلو)
42,500 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
آدامس AVENGERS(گرم40) قوطي فلزي
آدامس AVENGERS(گرم40) قوطي فلزي
38,250 تومان 45,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
چيپس ماست و موسير مزمز(60گرم)
چيپس ماست و موسير مزمز(60گرم)
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
بيسکوتارت سبوسدار کاکائويي ويتانا
بيسکوتارت سبوسدار کاکائويي ويتانا
1,940 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پاستيل شکري مارابو(180گرم) سطلي
پاستيل شکري مارابو(180گرم) سطلي
11,875 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
بيسکويت کاکائويي سبوس دار چندغله ستاک(450گرم-کيفي)
فروش با تخفیف
3%
بايو کرانچ سبوس دار چند غله ستاک(200گرم)
بايو کرانچ سبوس دار چند غله ستاک(200گرم)
9,700 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
بايو کرانچ نارگيلي چند غله ستاک(200گرم)
بايو کرانچ نارگيلي چند غله ستاک(200گرم)
12,610 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کلوچه سنتي تچرا(270گرم - 6عدد)
کلوچه سنتي تچرا(270گرم - 6عدد)
6,300 تومان 7,000 تومان
لواشک متري فافا(45گرم)
لواشک متري فافا(45گرم)
3,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
تافي اکاليپتوس منتوس(37.5گرم)
8,500 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
آدامس ليمو تمشک تري دنت(14عدد)
24,750 تومان 27,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
آدامس هندوانه هلو تري دنت(14عدد)
24,750 تومان 27,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
آدامس اکاليپتوس تري دنت(14عدد)
24,750 تومان 27,500 تومان
فروش با تخفیف
20%
آدامس ديرول(14گرم) طعم نعنا
5,200 تومان 6,500 تومان
آدامس وي وي دنت(33گرم)
25,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر کيک موزي تک(500گرم)
پودر کيک موزي تک(500گرم)
19,502 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر کيک پرتقال تک(500گرم)
پودر کيک پرتقال تک(500گرم)
19,502 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
مزاستيکس کچاپ مزمز(95گرم)
مزاستيکس کچاپ مزمز(95گرم)
2,700 تومان 3,000 تومان
آدامس کيفي (40گرم-barbie)
30,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
خوشبوکننده دهان (wild brry) compass
17,020 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
8%
خوشبوکننده دهان نعناع compass
17,020 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
8%
خوشبوکننده دهان ليمو و نعناع compass
17,020 تومان 18,500 تومان
پاستيل شيبابا(700گ)
پاستيل شيبابا(700گ)
29,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
شوکو کيک آلبينا کاکائويي(35گرم) آبي
شوکو کيک آلبينا کاکائويي(35گرم) آبي
970 تومان 1,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
آدامس اکامنتول بايودنت (12تايي)NEW
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
آدامس توت فرنگي بايودنت (12تايي)NEW
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
آدامس هندوانه بايودنت (12تايي)NEW
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
آدامس استوايي بايودنت (12تايي)NEW
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
شکلات شيري با مغز کارامل دريم(24گرم)
1,350 تومان 1,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات هيس فندقي(21گرم) سفيد
1,425 تومان 1,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات هيس فندقي(21گرم) قرمز
1,425 تومان 1,500 تومان
آدامس فايو اکاليپتوس
32,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات تابلت78%گلدن آيدين(30گرم)
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات تابلت سفيدشيري گلدن آيدين(100گرم)
9,500 تومان 10,000 تومان