فروش با تخفیف
8%
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
5,500 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
23%
ترب سفيد ويژه (هرکيلو)
ترب سفيد ويژه (هرکيلو)
5,000 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
25%
ليمو ترش سنگي جهرم ويژه(هرکيلو)
ليمو ترش سنگي جهرم ويژه(هرکيلو)
15,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
هلو ويژه(هرکيلو)
هلو ويژه(هرکيلو)
7,500 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
8%
گلابي ويژه(هرکيلو)
گلابي ويژه(هرکيلو)
16,500 تومان 18,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
زردآلو ويژه(هرکيلو)
زردآلو ويژه(هرکيلو)
20,000 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
14%
خربزه مشهدي ويژه(هرکيلو)
خربزه مشهدي ويژه(هرکيلو)
6,000 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
6%
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
15,000 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
14%
سيب درختي  ويژه(هرکيلو)
سيب درختي ويژه(هرکيلو)
12,000 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
انگور صاحبي ويژه(هرکيلو)
انگور صاحبي ويژه(هرکيلو)
12,500 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
16%
انگور لعل ويژه(هرکيلو)
انگور لعل ويژه(هرکيلو)
10,000 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
انگور شاهاني ويژه(هرکيلو)
انگور شاهاني ويژه(هرکيلو)
10,000 تومان 12,500 تومان
ناموجود
توت سفيد ويژه(هرکيلو)
ناموجود
آلبالو ويژه(هرکيلو)
ناموجود
پرتقال ويژه(هرکيلو)
ناموجود
ملون شيرين قم ويژه(هرکيلو)
ناموجود
گيلاس ويژه(هرکيلو)
ناموجود
هلو انجيري ويژه(هرکيلو)
ناموجود
انگور خليلي ويژه(هرکيلو)
ناموجود
انجير سياه ويژه(هرکيلو)
ناموجود
آلو طلايي ويژه(هرکيلو)