فروش با تخفیف
16%
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
5,000 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
آلبالو ويژه(هرکيلو)
آلبالو ويژه(هرکيلو)
12,500 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
هلو ويژه(هرکيلو)
هلو ويژه(هرکيلو)
12,500 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
9%
گيلاس ويژه(هرکيلو)
گيلاس ويژه(هرکيلو)
15,000 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
19%
زردآلو ويژه(هرکيلو)
زردآلو ويژه(هرکيلو)
12,500 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
13%
خربزه مشهدي ويژه(هرکيلو)
خربزه مشهدي ويژه(هرکيلو)
6,500 تومان 7,500 تومان
فروش با تخفیف
9%
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
15,000 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
7%
سيب گلاب دهملا ويژه(هرکيلو)
سيب گلاب دهملا ويژه(هرکيلو)
12,500 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
14%
آلو طلايي ويژه(هرکيلو)
آلو طلايي ويژه(هرکيلو)
12,000 تومان 14,000 تومان
ناموجود
توت سفيد ويژه(هرکيلو)
ناموجود
پرتقال ويژه(هرکيلو)
ناموجود
ملون شيرين قم ويژه(هرکيلو)
ناموجود
ليمو ترش جهرم ويژه(هرکيلو)
ناموجود
سيب درختي  ويژه(هرکيلو)
ناموجود
هلو انجيري ويژه
ناموجود
زردالو درجه يک (هر کيلو)
ناموجود
طالبي اصفهان ويژه