فروش با تخفیف
26%
سبزي منجمد  قورمه  سبزي پمينا(400 گرم)
سبزي منجمد قورمه سبزي پمينا(400 گرم)
9,215 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سبزي کوکو منجمد کاله ( 400 گرم) پمينا
سبزي کوکو منجمد کاله ( 400 گرم) پمينا
11,875 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سبزي سوپ منجمد کاله (400 گرم )پمينا
سبزي سوپ منجمد کاله (400 گرم )پمينا
8,075 تومان 8,500 تومان
فروش ویژه
10%
جوانه گندم (بسته 150 گرم)
جوانه گندم (بسته 150 گرم)
8,100 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سبزي آش منجمد کاله (400 گرم) پمينا
سبزي آش منجمد کاله (400 گرم) پمينا
11,875 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
دانه ذرت منجمدپمينا کاله(400گرمي)
دانه ذرت منجمدپمينا کاله(400گرمي)
16,625 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
نخود سبز منجمد کاله( 400 گرم) پمينا
نخود سبز منجمد کاله( 400 گرم) پمينا
19,475 تومان 20,500 تومان
ناموجود
تربچه ويژه (هر کيلو)
ناموجود
ذرت منجمد پمينا(2500گرم)