فروش با تخفیف
2%
نخود سبز منجمد کاله( 400 گرم) پمينا
فروش با تخفیف
5%
سبزي آش منجمد کاله (400 گرم) پمينا
فروش با تخفیف
10%
جوانه گندم (بسته 150 گرم)
جوانه گندم (بسته 150 گرم)
13,500 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سبزي سوپ منجمد کاله (400 گرم )پمينا
فروش با تخفیف
2%
سبزي کوکو منجمد کاله ( 400 گرم) پمينا
فروش با تخفیف
20%
سيب زميني منجمدخلال شده ضيافت (2500 گرم)
فروش با تخفیف
20%
سيب زميني خلال شده سيب سيب (2.5 کيلو)
فروش با تخفیف
10%
سيب زميني خلالي پمينا (750 گرم)
سيب زميني خلالي پمينا (750 گرم)
29,500 تومان 33,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
سبزي منجمد  قورمه  سبزي پمينا(400 گرم)
فروش با تخفیف
3%
سبزي پلو منجمد کاله (400 گرم) پمينا
فروش با تخفیف
10%
جوانه شبدر(بسته 150 گرم)
جوانه شبدر(بسته 150 گرم)
13,500 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سيب زميني منجمدخلال شده زيگزاگي پمينا (750 گرم)
فروش با تخفیف
10%
جوانه ماش (بسته 150 گرم)
جوانه ماش (بسته 150 گرم)
13,500 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
جوانه عدس (بسته 150 گرم)
جوانه عدس (بسته 150 گرم)
13,500 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
جوانه يونجه (بسته 150 گرم)
جوانه يونجه (بسته 150 گرم)
13,500 تومان 15,000 تومان
ناموجود
برگ  آلوئه ورا تازه (عددي)
ناموجود
قارچ ملارد  ويژه (هر کيلو)
ناموجود
قارچ ملارد (1 کيلو)
ناموجود
باقالي سبز (هر کيلو)
ناموجود
فلفل دلمه (هر کيلو)
ناموجود
سير ويژه (هر کيلو)
ناموجود
سبزي خوردن  تازه (هربسته)
ناموجود
ذرت منجمد پمينا(2500گرم)
ناموجود
برگر سيب زميني باتو(750 گرم)
ناموجود
تربچه ويژه (هر کيلو)