فروش با تخفیف
22%
سيب زميني ويژه(هرکيلو)
سيب زميني ويژه(هرکيلو)
3,500 تومان 4,500 تومان
فروش با تخفیف
12%
پياز شيري ويژه(هرکيلو)
پياز شيري ويژه(هرکيلو)
3,500 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
16%
کدو سبز ويژه(هرکيلو)
کدو سبز ويژه(هرکيلو)
5,000 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سير خشک ويژه(هرکيلو)
سير خشک ويژه(هرکيلو)
28,000 تومان 29,500 تومان
فروش با تخفیف
9%
کاهو ويژه(هر کيلو)
کاهو ويژه(هر کيلو)
5,000 تومان 5,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سبزي منجمد  قورمه  سبزي پمينا(400 گرم)
سبزي منجمد قورمه سبزي پمينا(400 گرم)
9,120 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
دانه ذرت منجمدپمينا کاله(400گرمي)
دانه ذرت منجمدپمينا کاله(400گرمي)
14,880 تومان 15,500 تومان
ناموجود
لوبيا سبزويژه(هرکيلو)
ناموجود
کلم بروکلي ويژه(هرکيلو)
ناموجود
گوجه زيتوني  ويژه(هرکيلو)
ناموجود
کاهو چيني ويژه(هرکيلو)
ناموجود
باقالا سبز
باقالا سبز
 
ناموجود
قارچ کرج(400گرم)
قارچ کرج(400گرم)
 
ناموجود
سبزي آش منجمد پمينا(400 گرم)