فروش با تخفیف
20%
سس سويا  costa (150 ميل)
سس سويا costa (150 ميل)
28,000 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس سويا راستي (1000 ميل)
سس سويا راستي (1000 ميل)
60,000 تومان 75,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس مايونز پينو بهروز (440 گرم)
سس مايونز پينو بهروز (440 گرم)
15,484 تومان 15,800 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس سبزيجات گريلي (380 گرم) شيشه
سس سبزيجات گريلي (380 گرم) شيشه
43,200 تومان 48,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس سير و کره گريلي (380 گرم) شيشه
سس سير و کره گريلي (380 گرم) شيشه
49,500 تومان 55,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس مايونز کم چرب بيژن (1 کيلو)
سس مايونز کم چرب بيژن (1 کيلو)
33,950 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونز بهروز (1500 گرم)
سس مايونز بهروز (1500 گرم)
38,950 تومان 41,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس  گوجه فرنگي تند رعنا (تک نفره)
سس گوجه فرنگي تند رعنا (تک نفره)
630 تومان 700 تومان
سس گوجه فرنگي مهرام(650گ)
سس گوجه فرنگي مهرام(650گ)
18,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس تاي مهرام(سير و فلفل)320گرم
سس تاي مهرام(سير و فلفل)320گرم
15,520 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس گوجه تند تکنفره بيژن
سس گوجه تند تکنفره بيژن
665 تومان 700 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس کچاپ تکنفره بيژن
سس کچاپ تکنفره بيژن
665 تومان 700 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس ماست بيژن(550گرم)
سس ماست بيژن(550گرم)
17,100 تومان 18,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس مايونز کاله بدون چربي (800گرم)
سس مايونز کاله بدون چربي (800گرم)
27,839 تومان 28,700 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونز تند بهروز (440 گرم)
سس مايونز تند بهروز (440 گرم)
14,155 تومان 14,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس گالوريا سبز(100گرم)
سس گالوريا سبز(100گرم)
10,800 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس کچاپ بهروز(660 گرم)
سس کچاپ بهروز(660 گرم)
17,955 تومان 18,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونز بهروز(1800 گرم)
سس مايونز بهروز(1800 گرم)
49,400 تومان 52,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونز با طعم سير بيژن(550گرم)
سس مايونز با طعم سير بيژن(550گرم)
17,100 تومان 18,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس بالزاميک بيژن(550 گرم)
سس بالزاميک بيژن(550 گرم)
20,900 تومان 22,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس هزارجزيره تک نفره بيژن
سس هزارجزيره تک نفره بيژن
665 تومان 700 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونز چيلي بيژن(550گرم)
سس مايونز چيلي بيژن(550گرم)
12,255 تومان 12,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس  هزارجزيره بيژن(510گرم)
سس هزارجزيره بيژن(510گرم)
12,255 تومان 12,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس فرانسوي بيژن(550گرم)
سس فرانسوي بيژن(550گرم)
15,200 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونز بيژن (500 گرم)
سس مايونز بيژن (500 گرم)
12,825 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونز 960 گرمي بيژن
سس مايونز 960 گرمي بيژن
34,200 تومان 36,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس کچاپ تند بيژن(550گرم)
سس کچاپ تند بيژن(550گرم)
15,675 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس کچاب بيژن(550گرم)
سس کچاب بيژن(550گرم)
12,825 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس فرانسوي440گرمي مهرام
سس فرانسوي440گرمي مهرام
16,170 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس  مايونزچيلي مهرام300گرم
سس مايونزچيلي مهرام300گرم
14,550 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس تکنفره کچاپ کوچين
540 تومان 600 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس فلفل قرمز گالوريا ( 500گرم)
سس فلفل قرمز گالوريا ( 500گرم)
28,800 تومان 32,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس مايونز دلپذير(460 گرم)
سس مايونز دلپذير(460 گرم)
20,482 تومان 20,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس کچاپ موشکي دلپذير (712 گرم)
سس کچاپ موشکي دلپذير (712 گرم)
23,280 تومان 24,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سس سالاد فرانسوي کاله (450 گرم)
سس سالاد فرانسوي کاله (450 گرم)
12,480 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس هزار جزيره کاله (450 گرم)
سس هزار جزيره کاله (450 گرم)
12,610 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس گوجه فرنگي تند کاله (275 گرم)
سس گوجه فرنگي تند کاله (275 گرم)
12,416 تومان 12,800 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس مايونز فشاري دلپذير (400 گرم )
سس مايونز فشاري دلپذير (400 گرم )
14,356 تومان 14,800 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس مايونز کم چرب موشکي دلپذير (400 گرم)
سس مايونز کم چرب موشکي دلپذير (400 گرم)
13,230 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس مايونز مهرام (430 گرم)
سس مايونز مهرام (430 گرم)
18,620 تومان 19,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس موشکي کچاپ دلپذير(456 گرم)
سس موشکي کچاپ دلپذير(456 گرم)
12,610 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس گوجه فرنگي تنددلپذير456گرم
سس گوجه فرنگي تنددلپذير456گرم
14,065 تومان 14,500 تومان