فروش با تخفیف
12%
سس سويا classy( 150 ميل)
26,400 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس ايتاليايي  بيژن(520گرم)
سس ايتاليايي بيژن(520گرم)
8,455 تومان 8,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس گوجه تند تکنفره بيژن
سس گوجه تند تکنفره بيژن
475 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس بالزاميک دلپذير(540گرم)
سس بالزاميک دلپذير(540گرم)
13,230 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس باربيکيو بيژن(300گرم)
سس باربيکيو بيژن(290گ)
6,365 تومان 6,700 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس پنير بيژن(550گرم)
سس پنير بيژن(550گرم)
9,405 تومان 9,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس ماست بيژن(550گرم)
سس ماست بيژن(550گرم)
10,450 تومان 11,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس تکنفره فرانسوي  رعنا
سس تکنفره فرانسوي رعنا
450 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس مايونز تند بهروز440گ
سس مايونز تند بهروز440گ
9,630 تومان 10,700 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس گلوريا سبز قلمي
سس گلوريا سبز قلمي
6,120 تومان 6,800 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس تند فلفل قرمز بهروز(170 گرم) شيشه
سس تند فلفل قرمز بهروز(170 گرم) شيشه
9,120 تومان 9,600 تومان
فروش با تخفیف
15%
سس کچاپ بهروز(660 گرم)
سس کچاپ بهروز(660 گرم)
11,730 تومان 13,800 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس مايونز بهروز(1800 گرم)
سس مايونز بهروز(1800 گرم)
27,200 تومان 34,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس بالزاميک بيژن(550 گرم)
سس بالزاميک بيژن(550 گرم)
11,875 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس هزارجزيره تک نفره بيژن
سس هزارجزيره تک نفره بيژن
475 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونز چيلي بيژن(550گرم)
سس مايونز چيلي بيژن(550گرم)
11,305 تومان 11,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس فرانسوي تک نفره بيژن
سس فرانسوي تک نفره بيژن
475 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس  هزارجزيره بيژن(510گرم)
سس هزارجزيره بيژن(510گرم)
9,975 تومان 10,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس فرانسوي بيژن(550گرم)
سس فرانسوي بيژن(550گرم)
9,405 تومان 9,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونز بيژن(500گرم)
سس مايونز بيژن(500گرم)
8,455 تومان 8,900 تومان
فروش ویژه
22%
سس مايونز 960 گرمي بيژن
سس مايونز 960 گرمي بيژن
16,900 تومان 21,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس کچاپ تند بيژن(550گرم)
سس کچاپ تند بيژن(550گرم)
10,260 تومان 10,800 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس کچاب بيژن(550گرم)
سس کچاب بيژن(550گرم)
10,260 تومان 10,800 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس خردل بيژن(250گرم)
سس خردل بيژن(250گرم)
7,505 تومان 7,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس توت فرنگي فرمند (500 گرم)
سس توت فرنگي فرمند (500 گرم)
19,400 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سس فرانسوي440گرمي مهرام
سس فرانسوي440گرمي مهرام
9,408 تومان 9,800 تومان
فروش با تخفیف
4%
سس  مايونزچيلي مهرام300گرم
سس مايونزچيلي مهرام300گرم
8,640 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس شکلاتي فرمند(500 گرم)
سس شکلاتي فرمند(500 گرم)
19,400 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس قرمز گلوريا شيشه بزرگ( 474 ميل)
سس قرمز گلوريا شيشه بزرگ( 474 ميل)
15,750 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس ايتاليايي دلپذير500گرمي
سس ايتاليايي دلپذير500گرمي
8,730 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سس خردل ملايم مهرام( 300 گرم)
سس خردل ملايم مهرام( 300 گرم)
8,160 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونزمهرام 430گرمي
سس مايونزمهرام 430گرمي
10,450 تومان 11,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس تکنفره گوجه فرنگي رعنا
سس تکنفره کچاپ رعنا(تندوساده)
450 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس مايونز کم چرب رعنا تک نفره
سس مايونز کم چرب رعنا تک نفره
450 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونز مهرام کم چرب (460 گرم)
سس مايونز مهرام کم چرب (460 گرم)
10,450 تومان 11,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس مايونزبهروز900گرمي
سس مايونزبهروز900گرمي
17,820 تومان 19,800 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونز بيژن (520 گرم)
سس مايونز بيژن (520 گرم)
10,355 تومان 10,900 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس مايونز بهروز485گرم
سس مايونز بهروز485گرم
8,640 تومان 10,800 تومان
فروش با تخفیف
15%
سس ساندويچ بهروز(450گرم)
سس ساندويچ بهروز(450گرم)
10,285 تومان 12,100 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس سالاد فرانسوي دلپذير-450گ
سس سالاد فرانسوي دلپذير-450گ
9,651 تومان 9,950 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس هزار جزيره بهروز440گرمي
سس هزار جزيره بهروز440گرمي
9,975 تومان 10,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس فرانسوي بهروز(440 گرم)
سس فرانسوي بهروز(440 گرم)
8,550 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
12%
سس مايونز بهروز پمپي(350گ)
سس مايونز بهروز فشاري330گ
8,360 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
15%
سس کچاپ تند بهروز410گرمي
سس کچاپ تند بهروز410گرمي
8,925 تومان 10,500 تومان
فروش با تخفیف
6%
سس کچاپ بهروز410گرمي
سس کچاپ بهروز410گرمي
8,930 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس باربي کيو کاله
سس باربي کيو کاله
12,250 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس گلوريا قرمزکوچک 88 ميل
سس گلوريا قرمزکوچک 88 ميل
6,930 تومان 7,700 تومان