فروش با تخفیف
46%
سس گوجه فرنگي مهرام(650گ)
سس گوجه فرنگي مهرام(650گ)
8,597 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
27%
سس تاي مهرام(سير و فلفل)320گرم
سس تاي مهرام(سير و فلفل)320گرم
10,150 تومان 14,000 تومان
سس انار تک نفره دلوسه
سس انار تک نفره دلوسه
14,700 تومان
سس سويا classy ( 150  ميل)
سس سويا classy ( 150 ميل)
54,000 تومان
فروش با تخفیف
55%
سس ايتاليايي  بيژن(520گرم)
سس ايتاليايي بيژن(520گرم)
4,750 تومان 10,700 تومان
فروش با تخفیف
63%
سس پنير بيژن(550گرم)
سس پنير بيژن(550گرم)
4,410 تومان 12,000 تومان
سس ماست بيژن(550گرم)
سس ماست بيژن(550گرم)
53,475 تومان
سس مايونز تند بهروز440گ
سس مايونز تند بهروز440گ
180,000 تومان
سس گالوريا سبز(100گرم)
سس گالوريا سبز(100گرم)
144,000 تومان
فروش با تخفیف
70%
سس کچاپ بهروز(660 گرم)
سس کچاپ بهروز(660 گرم)
4,675 تومان 15,900 تومان
سس مايونز بهروز(1800 گرم)
سس مايونز بهروز(1800 گرم)
44,000 تومان
فروش با تخفیف
36%
سس بالزاميک بيژن(550 گرم)
سس بالزاميک بيژن(550 گرم)
10,450 تومان 16,500 تومان
سس  هزارجزيره بيژن(510گرم)
سس هزارجزيره بيژن(510گرم)
70,168 تومان
فروش با تخفیف
95%
سس فرانسوي بيژن(550گرم)
سس فرانسوي بيژن(550گرم)
475 تومان 11,500 تومان
فروش با تخفیف
64%
سس مايونزمهرام( 1400 گرم )
سس مايونزمهرام( 1400 گرم )
12,255 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
سس مايونز بيژن(500گرم)
سس مايونز بيژن(500گرم)
10,925 تومان 12,900 تومان
سس مايونز 960 گرمي بيژن
سس مايونز 960 گرمي بيژن
34,650 تومان
فروش با تخفیف
11%
سس کچاپ تند بيژن(550گرم)
سس کچاپ تند بيژن(550گرم)
12,255 تومان 13,800 تومان
سس کچاب بيژن(550گرم)
سس کچاب بيژن(550گرم)
23,750 تومان
سس فرانسوي440گرمي مهرام
سس فرانسوي440گرمي مهرام
33,750 تومان
فروش با تخفیف
27%
سس  مايونزچيلي مهرام300گرم
سس مايونزچيلي مهرام300گرم
7,125 تومان 9,800 تومان
فروش با تخفیف
13%
سس مايونز کم چرب کاله( 900 گرم)
سس مايونز کم چرب کاله( 900 گرم)
18,905 تومان 21,900 تومان
سس مايونزکاله (900 گرم)
سس مايونزکاله (900 گرم)
28,310 تومان
سس شکلاتي فرمند(500 گرم)
سس شکلاتي فرمند(500 گرم)
20,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
سس فلفل قرمز گالوريا ( 500گرم)
سس فلفل قرمز گالوريا ( 500گرم)
21,126 تومان 24,000 تومان
فروش با تخفیف
12%
سس گوجه فرنگي دلپذير( 712 گرم)
سس گوجه فرنگي دلپذير( 712 گرم)
14,740 تومان 16,900 تومان
فروش با تخفیف
8%
سس مايونز کم چرب کاله( 450 گرم)
سس مايونز کم چرب کاله( 450 گرم)
11,040 تومان 12,000 تومان
سس مايونزمهرام 430گرمي
سس مايونزمهرام 430گرمي
13,252 تومان
فروش با تخفیف
52%
سس گوجه فرنگي کاله 375 گرمي
سس گوجه فرنگي کاله 375 گرمي
4,370 تومان 9,200 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس تکنفره کچاپ رعنا
سس تکنفره کچاپ رعنا
495 تومان 550 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس مايونز کم چرب رعنا تک نفره
سس مايونز کم چرب رعنا تک نفره
450 تومان 500 تومان