فروش با تخفیف
8%
سس ايتاليايي بيژن(520گرم)
8,188 تومان 8,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس گوجه تند تکنفره بيژن
450 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس کچاپ تکنفره بيژن
450 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس باربيکيو بيژن(300گرم)
سس باربيکيو بيژن(290گ)
5,360 تومان 6,700 تومان
فروش با تخفیف
8%
سس پنير بيژن(550گرم)
سس پنير بيژن(550گرم)
9,108 تومان 9,900 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس ماست بيژن(550گرم)
سس ماست بيژن(550گرم)
7,920 تومان 9,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس مايونز تند بهروز440گ
سس مايونز تند بهروز440گ
9,630 تومان 10,700 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس گلوريا سبز قلمي
سس گلوريا سبز قلمي
5,400 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس تندفلفل قرمز بهروز(170گرم) شيشه
9,120 تومان 9,600 تومان
فروش با تخفیف
15%
سس کچاپ بهروز660گ
سس کچاپ بهروز660گ
11,730 تومان 13,800 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس مايونز بهروز1800 گرمي
سس مايونز بهروز1800 گرمي
27,200 تومان 34,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس بالزاميک بيژن(550گ)
سس بالزاميک بيژن(550گ)
7,920 تومان 9,900 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس هزارجزيره تک نفره بيژن
سس هزارجزيره تک نفره بيژن
400 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس مايونز چيلي بيژن(550گرم)
سس مايونز چيلي بيژن(550گرم)
9,520 تومان 11,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس فرانسوي تک نفره بيژن
سس فرانسوي تک نفره بيژن
450 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس فرانسوي بيژن(550گرم)
سس فرانسوي بيژن(550گرم)
7,920 تومان 9,900 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس مايونز بيژن(500گرم)
سس مايونز بيژن(500گرم)
7,120 تومان 8,900 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس مايونز 960 گرمي بيژن
سس مايونز 960 گرمي بيژن
14,320 تومان 17,900 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس کچاپ تند بيژن(550گرم)
سس کچاپ تند بيژن(550گرم)
8,640 تومان 10,800 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس کچاب بيژن(550گرم)
سس کچاب بيژن(550گرم)
8,640 تومان 10,800 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس خردل بيژن(250گرم)
سس خردل بيژن(250گرم)
5,360 تومان 6,700 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونز کم چرب  بهروز440گرمي
سس مايونز کم چرب بهروز440گرمي
7,885 تومان 8,300 تومان
فروش با تخفیف
4%
سس فرانسوي440گرمي مهرام
سس فرانسوي440گرمي مهرام
9,408 تومان 9,800 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس ليمو دلپذير(300گرم)
سس ليمو دلپذير284گ
5,626 تومان 5,800 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس قرمزگلوريا شيشه بزرگ 474 ميل
سس قرمزگلوريا شيشه بزرگ 474 ميل
13,500 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سس کچاپ موشکي دلپذير 712گرمي
سس کچاپ موشکي دلپذير 712گرمي
12,384 تومان 12,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس ايتاليايي دلپذير500گرمي
سس ايتاليايي دلپذير500گرمي
8,730 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس مايونزموشکي دلپذير400گ
سس مايونزدلپذير400گ(فشاري)
9,215 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سس خردل ملايم مهرام300گ
8,160 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونزمهرام 430گرمي
سس مايونزمهرام 430گرمي
10,450 تومان 11,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس موشکي کچاپ دلپذير(456 گرم)
سس موشکي کچاپ دلپذير(456 گرم)
8,633 تومان 8,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس گوجه فرنگي تنددلپذير456گرم
سس گوجه فرنگي تنددلپذير456گرم
9,118 تومان 9,400 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس تکنفره گوجه فرنگي رعنا
سس تکنفره کچاپ رعنا(تندوساده)
450 تومان 500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايونزمهرام کم چرب 460گ
10,450 تومان 11,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس سوياAmerian Green
سس سوياAmerian Green
22,500 تومان 25,000 تومان
فروش ویژه
10%
سس مايونزبهروز900گرمي
سس مايونزبهروز900گرمي
17,800 تومان 19,800 تومان
فروش با تخفیف
10%
سس مايونز بيژن (520 گرم)
سس مايونز بيژن (520 گرم)
8,820 تومان 9,800 تومان
فروش با تخفیف
4%
سس سالاد الويه مهرام640گ
15,360 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
سس مايونز بهروز485گرم
سس مايونز بهروز485گرم
8,640 تومان 10,800 تومان
فروش با تخفیف
15%
سس ساندويچ بهروز(450گرم)
سس ساندويچ بهروز(450گرم)
10,285 تومان 12,100 تومان
فروش با تخفیف
4%
سس ساندويچ مهرام (300گرم)
سس ساندويچ مهرام (300گرم)
8,160 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس گوجه فرنگي مهرام 400گ
8,245 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس مايونز چيلي دلپذير(450گرم)
سس مايونز چيلي دلپذير(450گرم)
10,185 تومان 10,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس سالاد فرانسوي دلپذير-450گ
سس سالاد فرانسوي دلپذير-450گ
9,651 تومان 9,950 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس سالادهزار جزيره دلپذير450گرم
سس سالادهزار جزيره دلپذير450گرم
9,651 تومان 9,950 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس هزار جزيره بهروز440گرمي
سس هزار جزيره بهروز440گرمي
9,975 تومان 10,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس فرانسوي بهروز(440 گرم)
سس فرانسوي بهروز(440 گرم)
9,975 تومان 10,500 تومان
فروش با تخفیف
12%
سس مايونز بهروز پمپي(350گ)
سس مايونز بهروز فشاري330گ
7,568 تومان 8,600 تومان