ناموجود
گوشت بلدرچين کالي
ناموجود
ماهي کيلکا تحفه (500 گرم)
ناموجود
ميگو بيستون صيد( 200 گرم)
ناموجود
گوشت بلدرچين تازه (2 عدد)
ناموجود
ماهي مارلين (هر کيلو)
ناموجود
سنگدان مرغ تازه (هرکيلو)
ناموجود
جگر مرغ تازه (هرکيلو)
ناموجود
دنبه تازه گوسفندي(هرکيلو)
ناموجود
جگر(دست کامل _ هر کيلو)
ناموجود
جگر سياه خالص (هر کيلو)
ناموجود
جگر سفيد خالص (هر کيلو)
ناموجود
فيله گوساله تازه(هرکيلو)
ناموجود
قلم گوساله تازه(هرکيلو)
ناموجود
جزغاله دنبه(5018)(هر کيلو)
ناموجود
دنده گوسفندي تازه(هرکيلو)
ناموجود
پاچه گوسفندي
پاچه گوسفندی