ناموجود
گوشت بلدرچين کالي
ناموجود
ميگو بيستون صيد( 200 گرم)
ناموجود
گوشت بلدرچين تازه (2 عدد)
ناموجود
ماهي مارلين (هر کيلو)
ناموجود
سينه مرغ تازه(هرکيلو)
ناموجود
شنيسل مرغ (هر کيلو)
ناموجود
پا مرغ تازه (هر کيلو)
ناموجود
مرغ تازه(هر کيلو)
ناموجود
سنگدان مرغ تازه (هرکيلو)
ناموجود
دل مرغ تازه (هرکيلو)
ناموجود
جگر مرغ تازه (هرکيلو)
ناموجود
گوشت گوسفندي تازه(هرکيلو)
ناموجود
گوشت گوساله تازه (هرکيلو)
ناموجود
دنبه تازه گوسفندي(هرکيلو)
ناموجود
جگر(دست کامل _ هر کيلو)
ناموجود
جگر سياه خالص (هر کيلو)
ناموجود
جگر سفيد خالص (هر کيلو)
ناموجود
فيله گوساله تازه(هرکيلو)
ناموجود
قلم گوساله تازه(هرکيلو)
ناموجود
جزغاله دنبه(5018)(هر کيلو)
ناموجود
دنده گوسفندي تازه(هرکيلو)
ناموجود
استخوان گوسفندي (هر کيلو)
ناموجود
پاچه گوسفندي
پاچه گوسفندی
 
ناموجود
کله گوسفندي
کله گوسفندی