ران مرغ تازه (هرکيلو)
ران مرغ تازه (هرکيلو)
20,400 تومان
ران گرد بر گوسفند(هرکيلو)
ران گرد بر گوسفند(هرکيلو)
135,000 تومان
قلم گوساله تازه(هرکيلو)
قلم گوساله تازه(هرکيلو)
15,000 تومان
گوشت گوساله تازه(هرکيلو)
گوشت گوساله تازه(هرکيلو)
105,000 تومان
گوشت گوسفندي تازه(هرکيلو)
گوشت گوسفندي تازه(هرکيلو)
110,000 تومان
مرغ تازه(هر کيلو)
مرغ تازه(هر کيلو)
20,400 تومان
پا مرغ(5004) (هر کيلو)
پا مرغ(5004) (هر کيلو)
14,000 تومان
سينه مرغ تازه(هرکيلو)
سينه مرغ تازه(هرکيلو)
31,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
ماهي قزل الا فرحزاد(صيد روزانه)
ماهي قزل الا فرحزاد(صيد روزانه)
49,000 تومان 52,000 تومان
گوشت چرخ کرده مخلوط (5016)
گوشت چرخ کرده مخلوط (5016)
105,000 تومان
ناموجود
فيله گوساله تازه(هرکيلو)
ناموجود
فيله مرغ تازه (هرکيلو)