فروش با تخفیف
3%
ماهي کيلکا  پمينا (500 گرم)
ماهي کيلکا پمينا (500 گرم)
21,437 تومان 22,100 تومان
ران گرد بر گوسفند(هرکيلو)
ران گرد بر گوسفند(هرکيلو)
149,000 تومان
فيله گوساله تازه(هرکيلو)
فيله گوساله تازه(هرکيلو)
145,000 تومان
گوشت گوساله تازه (هرکيلو)
گوشت گوساله تازه (هرکيلو)
134,000 تومان
گوشت گوسفندي تازه(هرکيلو)
گوشت گوسفندي تازه(هرکيلو)
124,000 تومان
مرغ تازه(هر کيلو)
مرغ تازه(هر کيلو)
24,900 تومان
فروش با تخفیف
16%
ماهي تيلاپيا فيله شده(هر کيلو)
ماهي تيلاپيا فيله شده(هر کيلو)
155,400 تومان 185,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
کتف و بال زعفراني کبابي  پمينا (800 گرم)
کتف و بال زعفراني کبابي پمينا (800 گرم)
44,523 تومان 45,900 تومان
فروش با تخفیف
8%
ميگو بيستون صيد( 200 گرم)
ميگو بيستون صيد( 200 گرم)
46,483 تومان 50,525 تومان
فروش با تخفیف
10%
ماهي فيله  شير گاليت (هر کيلو)
ماهي فيله شير گاليت (هر کيلو)
103,500 تومان 115,000 تومان
ناموجود
ماهي کيلکا (500 گرم)
ناموجود
بال و بازو لاري (هر کيلو)
ناموجود
جزغاله دنبه(5018)(هر کيلو)
ناموجود
قلم گوساله تازه(هرکيلو)
ناموجود
فيله مرغ تازه (هرکيلو)
ناموجود
پا مرغ تازه (هر کيلو)
ناموجود
شنيسل مرغ (هر کيلو)
ناموجود
ماهي مارلين (هر کيلو)
ناموجود
ماهي حلوا درجه يک (هر کيلو)
ناموجود
ماهي کيلکا تحفه (500 گرم)
ناموجود
گوشت بلدرچين کالي