فروش با تخفیف
2%
ميگو منجمد بدون پوست و رگ پمينا (200 گرم)
فروش با تخفیف
3%
کتف و بال زعفراني کبابي  پمينا (800 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ميگو منجمد پمينا (200 گرم)
ميگو منجمد پمينا (200 گرم)
28,910 تومان 29,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماهي کيلکا  پمينا (500 گرم)
ماهي کيلکا پمينا (500 گرم)
26,287 تومان 27,100 تومان
فروش با تخفیف
5%
ماهي فيله سالمون نيک شف (400 گرم)
ماهي فيله سالمون نيک شف (400 گرم)
141,550 تومان 149,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ماهي قزل شکم خالي نيک شف (700 گرم)
ماهي قزل شکم خالي نيک شف (700 گرم)
119,700 تومان 126,000 تومان
ناموجود
گوشت بلدرچين کالي
ناموجود
ماهي کيلکا تحفه (500 گرم)
ناموجود
ميگو بيستون صيد( 200 گرم)
ناموجود
گوشت بلدرچين تازه (2 عدد)
ناموجود
ماهي حلوا درجه يک (هر کيلو)
ناموجود
ماهي مارلين (هر کيلو)
ناموجود
شنيسل مرغ (هر کيلو)
ناموجود
فيله مرغ تازه (هرکيلو)
ناموجود
جگر مرغ تازه (هرکيلو)
ناموجود
فيله گوساله تازه(هرکيلو)
ناموجود
جزغاله دنبه(5018)(هر کيلو)