فروش با تخفیف
10%
معجون  4 مغز(710 گرم)
معجون 4 مغز(710 گرم)
81,000 تومان 90,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نبات ني دار زعفراني رضوي(12عدد)
نبات ني دار زعفراني رضوي(12عدد)
8,550 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
تخمه کدو گوشتي 2 آتيشه(هرکيلو)
تخمه کدو گوشتي 2 آتيشه(هرکيلو)
90,000 تومان 100,000 تومان
فروش با تخفیف
28%
رطب لوکس
رطب لوکس
21,500 تومان 30,000 تومان
پسته مزمز(30 گرم)
پسته مزمز(30 گرم)
12,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
پفک هندي يام يام(هرکيلو)
پفک هندي يام يام(هرکيلو)
29,750 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
7%
گردو  پوست کاغذي ويژه(هرکيلو)
گردو پوست کاغذي ويژه(هرکيلو)
116,250 تومان 125,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
مغز بادام زميني آستانه(هرکيلو)
مغز بادام زميني آستانه(هرکيلو)
90,000 تومان 100,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
قيسي صادراتي-با مغز
قيسي صادراتي-با مغز
96,000 تومان 120,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
خرما آلويي( فله)
خرما آلويي( فله)
34,200 تومان 38,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
تخمه آفتابگردان ايراني(هرکيلو)
تخمه آفتابگردان ايراني(هرکيلو)
42,275 تومان 47,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
تخمه کانادايي( ترش)
تخمه کانادايي(شوروترش)
45,000 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
بادام منقا (درختي)
بادام منقا (درختي)
198,000 تومان 220,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
نخود گل دو آتيشه
نخود گل دو آتيشه
26,700 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
تخمه ژاپني شور ويژه
تخمه ژاپني شور ويژه
54,000 تومان 60,000 تومان
فروش با تخفیف
18%
عسل کوهستان(شاهکوه)
عسل کوهستان(شاهکوه)
110,700 تومان 135,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
تخمه کانادايي شور آردي(هرکيلو)
تخمه کانادايي شور آردي(هرکيلو)
45,000 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
تخمه کدو گوشتي
تخمه کدو گوشتي
90,000 تومان 100,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نبات فله-ممتاز
نبات فله-ممتاز
14,400 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
12%
کشمش سبز ويژه
کشمش سبز ويژه
39,600 تومان 45,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
خرما زاهدي فله
خرما زاهدي فله
22,680 تومان 25,200 تومان
بادام هندي  مزمز35گرمي
بادام هندي مزمز35گرمي
12,000 تومان
مغزتخمه کدو مزمز35گ
مغزتخمه کدو مزمز35گ
6,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
مغز گردو ويژه(هرکيلو)
مغز گردو ويژه(هرکيلو)
256,500 تومان 285,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
مغز گردو خورشتي چرخ کرده(هرکيلو)
مغز گردو خورشتي چرخ کرده(هرکيلو)
89,250 تومان 105,000 تومان
ناموجود
پسته زعفراني فيما75گرمي
ناموجود
کشمش مويز خارجي ممتاز(فله)
ناموجود
انجير شکري کرمانشاهي
ناموجود
قند ريز کرده
قند ريز کرده
 
ناموجود
کشمش مويز ممتاز
ناموجود
مغز سه تخمه مزمز(40 گرم)