فروش با تخفیف
2%
چاي ليدي گري توينينگز(500گرم) آبي
چاي ليدي گري توينينگز(500گرم) آبي
75,950 تومان 77,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
چاي محمود(500گرم) قرمز
66,405 تومان 69,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
چاي کيسه اي رويال گلستان (25عدد)
چاي کيسه اي رويال گلستان (25عدد)
12,513 تومان 12,900 تومان
فروش ویژه
5%
چاي گلچين (500گرم آبي)
چاي گلچين (500گرم آبي)
58,900 تومان 62,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
چاي سبز ليمو گلستان(100گرم)
11,543 تومان 11,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
چا ي دوغزال مشکي500گرمي
چا ي دوغزال مشکي500گرمي
69,201 تومان 69,900 تومان
فروش با تخفیف
4%
چاي سبز کيسه اي دوغزال 25 عددي
چاي سبز کيسه اي دوغزال 25 عددي
11,712 تومان 12,200 تومان
فروش با تخفیف
3%
چاي هندوستان تشريفات گلستان25عدد
چاي هندوستان تشريفات گلستان25عدد
11,543 تومان 11,900 تومان
فروش با تخفیف
4%
چاي توينينگز ارل گري 450 گرمي
چاي توينينگز ارل گري 450 گرمي
72,864 تومان 75,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
چاي محمود معطر500گرمي
چاي محمود معطر500گرمي
86,900 تومان 89,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
چاي ارل گري معطر گلستان 500 گرمي
چاي ارل گري معطر گلستان 500 گرمي
67,104 تومان 69,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
چاي احمد معطر500گرمي
چاي احمد معطر500گرمي
63,535 تومان 65,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
چاي ممتاز هندوستان گلستان قرمز500گرمي
چاي ممتاز هندوستان گلستان قرمز500گرمي
66,405 تومان 69,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
چاي توينينگزارل گري100گرمي
چاي توينينگزارل گري100گرمي
18,905 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
چاي کيسه اي ارل گري توينينگز 50 عددي
چاي کيسه اي ارل گري توينينگز 50 عددي
23,183 تومان 23,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
چاي کوثر200گرم
چاي کوثر200گرم
24,057 تومان 24,300 تومان
فروش با تخفیف
2%
چاي گلچين200گرم
چاي گلچين200گرم
24,500 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
چاي دوغزال مشکي 100گرمي
چاي دوغزال مشکي 100گرمي
17,542 تومان 17,900 تومان
فروش با تخفیف
7%
چاي معطر مخصوص احمد(100گرم)
13,838 تومان 14,880 تومان
فروش با تخفیف
5%
چاي ارل گري احمد(100گرم)
14,031 تومان 14,770 تومان
فروش با تخفیف
4%
چاي کيسه اي دوغزال قرمز25عددي
11,712 تومان 12,200 تومان
فروش با تخفیف
2%
چاي تي بگ ممتاز گلستان( 25 عددي)
چاي تي بگ ممتاز گلستان( 25 عددي)
10,682 تومان 10,900 تومان
فروش با تخفیف
11%
چاي کيسه اي ممتاز هندوستان گلستان 50 عددي
چاي کيسه اي ممتاز هندوستان گلستان 50 عددي
17,711 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
7%
چاي کيسه اي احمد 25عددي
چاي کيسه اي احمد 25عددي
9,830 تومان 10,570 تومان
فروش با تخفیف
3%
چاي کيسه اي سبز دارچين گلستان(25عدد)
12,513 تومان 12,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
چاي سيلان مخصوص احمد(500گرم)
64,845 تومان 65,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
چاي کوثر 100 گرمي
چاي کوثر 100 گرمي
12,125 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
چاي گلچين100گرم
چاي گلچين100گرم
11,466 تومان 11,700 تومان
فروش با تخفیف
4%
چاي ارل گري معطر گلستان 100گرمي-مشکي
چاي ارل گري معطر گلستان 100گرمي-مشکي
16,224 تومان 16,900 تومان
فروش با تخفیف
4%
چاي ممتاز هندوستان گلستان100گرمي
چاي ممتاز هندوستان گلستان100گرمي
15,264 تومان 15,900 تومان
فروش با تخفیف
4%
چاي صبحانه 100 گرمي گلستان
چاي صبحانه 100 گرمي گلستان
12,432 تومان 12,950 تومان
فروش با تخفیف
3%
چاي کيسه اي گلستان 25 عددي
چاي کيسه اي گلستان 25 عددي
7,663 تومان 7,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
چاي دوغزال مشکي(500گرم)
95,000 تومان 100,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
چاي توينينگز قرمز انگليسي  450 گرمي
چاي توينينگز قرمز انگليسي 450 گرمي
72,105 تومان 75,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
چاي احمد باطعم هل 500گرم
چاي احمد باطعم هل 500گرم
63,050 تومان 65,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
چاي نيسان مشکي(450گ)
چاي نيسان مشکي(450گ)
41,900 تومان 47,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
چاي کوثر500گرمي
چاي کوثر500گرمي
59,375 تومان 62,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
چاي سياه کيسه اي ارل گري تشريفات(25عدد)
11,543 تومان 11,900 تومان
فروش با تخفیف
7%
چاي صبحانه گلستان500گرمي
چاي صبحانه گلستان500گرمي
55,335 تومان 59,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
چاي دوغزال هلدار 250گرمي
چاي دوغزال هلدار 250گرمي
40,964 تومان 41,800 تومان
فروش با تخفیف
1%
چايي دوغزال مشکي250گرمي
چايي دوغزال مشکي250گرمي
41,481 تومان 41,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
چاي دوغزال  قرمز250گرم
چاي دوغزال قرمز250گرم
41,062 تومان 41,900 تومان
فروش با تخفیف
4%
چاي کيسه اي محمود معطر(100عدد)
35,424 تومان 36,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
چاي تي بگ سبز ليمو گلستان 25 عددي
چاي تي بگ سبز ليمو گلستان 25 عددي
12,513 تومان 12,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
تي بگ چاي سبز خالص گلستان25ع
تي بگ چاي سبز خالص گلستان25ع
12,513 تومان 12,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
تي بگ چاي سبز  باطعم ليمو توينينگز 20ع
تي بگ چاي سبز باطعم ليمو توينينگز 20ع
13,531 تومان 13,950 تومان
فروش با تخفیف
2%
چاي دوغزال قرمز100گرمي
چاي دوغزال قرمز100گرمي
15,582 تومان 15,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
چاي کيسه اي ارل گري گلستان25عددي
چاي کيسه اي ارل گري گلستان25عددي
10,573 تومان 10,900 تومان