فروش با تخفیف
10%
پودر موسير نمک پاش چمني
پودر موسير نمک پاش چمني
20,700 تومان 23,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر زنجبيل نمک پاش چمني100گرم
پودر زنجبيل چمني90گ(نمکپاشي)
16,380 تومان 18,200 تومان
فروش با تخفیف
10%
فلفل سياه نمک پاش چمني90گرم
فلفل سياه نمک پاش چمني90گرم
12,600 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
زردچوبه فله
زردچوبه فله
36,000 تومان 40,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ادويه فلفل قرمز
ادويه فلفل قرمز
59,400 تومان 66,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر آويشن نمک پاش چمني  60گرم
پودر آويشن نمک پاش چمني 60گرم
12,600 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
خلال پسته چمني40گ
خلال پسته چمني40گ
11,250 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
آرد نخودچي چمني 400گ
آرد نخودچي چمني 400گ
11,700 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر سير چمني40گرم
پودر سير چمني40گرم
4,950 تومان 5,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
زردچوبه چمني60گرم
زردچوبه چمني40گرم
4,500 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
خميرمايه چمني50گ
خميرمايه چمني40گ
6,750 تومان 7,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
جوش شيرين چمني60گ
جوش شيرين چمني40گ
4,500 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ادويه مرغ وماهي نمک پاش چمني130گرم
ادويه مرغ وماهي چمني130گ(نمکپاشي)
13,950 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
ادويه ماست و خيارچمني
ادويه ماست و خيارچمني
9,450 تومان 10,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
ادويه کبابي نمک پاش چمني110گ
ادويه کبابي نمک پاش چمني110گ
12,600 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ليمو فلفلي نمک پاش چمني
ليمو فلفلي نمک پاش چمني
9,450 تومان 10,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر سيرنمک پاش چمني  90گرم
پودر سيرنمک پاش چمني 90گرم
11,250 تومان 12,500 تومان
ناموجود
چوب دارچين فله
چوب دارچين فله
 
ناموجود
دانه خردل gizzia
دانه خردل gizzia
 
ناموجود
ادويه مخلوط ايتالياي gizzia
ناموجود
ادويه فلفل سياه gizzia