فروش با تخفیف
10%
فلفل سياه چمني(25 گرم -کارتي)
فلفل سياه چمني(25 گرم -کارتي)
4,050 تومان 4,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
فلفل سياه  چمني (نمک پاش-90گرم)
فلفل سياه چمني (نمک پاش-90گرم)
12,600 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
زردچوبه فله
زردچوبه فله
36,000 تومان 40,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ادويه فلفل قرمز
ادويه فلفل قرمز
59,400 تومان 66,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
فلفل سياه چمني( 50 گرم)
فلفل سياه چمني( 50 گرم)
9,000 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
زردچوبه چمني (نمک پاش -110گرم)
زردچوبه چمني (نمک پاش -110گرم)
8,730 تومان 9,700 تومان
فروش با تخفیف
10%
فلفل قرمز چمني( نمک پاش-100 گرم)
فلفل قرمز چمني( نمک پاش-100 گرم)
11,700 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر کاري  چمني (نمک پاش-100گرم)
پودر کاري چمني (نمک پاش-100گرم)
11,700 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پودر کاري چمني( 60 گرم)
پودر کاري چمني( 60 گرم)
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
فلفل قرمز چمني (60 گرم)
فلفل قرمز چمني (60 گرم)
7,200 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
زردچوبه چمني(40گرم)
زردچوبه چمني(40گرم)
4,500 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ادويه مرغ وماهي چمني(نمک پاش-130 گرم)
ادويه مرغ وماهي چمني(نمک پاش-130 گرم)
13,950 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
ادويه ماست و خيارچمني(نمک پاش)
ادويه ماست و خيارچمني(نمک پاش)
12,150 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
ادويه کبابي چمني (نمک پاش- 110 گرم)
ادويه کبابي چمني (نمک پاش- 110 گرم)
12,600 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ليمو فلفلي چمني (نمک پاش )
ليمو فلفلي چمني (نمک پاش )
10,800 تومان 12,000 تومان
ناموجود
چوب دارچين فله
چوب دارچين فله
 
ناموجود
دانه خردل gizzia
دانه خردل gizzia
 
ناموجود
ادويه مخلوط ايتالياي gizzia
ناموجود
ادويه فلفل سياه gizzia