فروش با تخفیف
10%
شکلات کيت کت 2 پر(20 گرم)
شکلات کيت کت 2 پر(20 گرم)
11,250 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
ميني بايکيت فندقي (500 گرم)
ميني بايکيت فندقي (500 گرم)
33,750 تومان 37,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
تافي اکاليپتوس منتوس(37گرم)
تافي اکاليپتوس منتوس(37گرم)
11,250 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
بايکيت تلخ شونيز(45 گرم)
بايکيت تلخ شونيز(45 گرم)
4,500 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
شکلات ناني کاکائويي شيرين عسل (30 گرم)
شکلات ناني کاکائويي شيرين عسل (30 گرم)
1,940 تومان 2,000 تومان
شکلات MARS (50 گرم )
شکلات MARS (50 گرم )
17,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
شکلات هوبي
شکلات هوبي
6,800 تومان 8,000 تومان
شکلات کيت کت چانکي(38گ)
شکلات کيت کت چانکي(38گ)
18,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
شکلات ناني45گرمي
شکلات ناني45گرمي
2,910 تومان 3,000 تومان
شکلات باربارا شونيز20گ
شکلات باربارا شونيز20گ
1,500 تومان
شکلات نادو (10 گرم)
شکلات نادو (10 گرم)
500 تومان
ناموجود
ناموجود
گاتا شکلاتي  ژيهات ( 80 گرم)
ناموجود
شکلات هايسا روشين(هرکيلو)
ناموجود
شکلات ميني منتوس
ناموجود
شکلات تيوپي رامند (25 گرم)
ناموجود
شکلات اسنيکرز
شکلات اسنيکرز
 
ناموجود
اسمارتيز فرمند
اسمارتيز فرمند
 
ناموجود
شکلات مترو دوبل