فروش با تخفیف
10%
شکلات دارک ميکس شونيز(500 گرم)
شکلات دارک ميکس شونيز(500 گرم)
40,500 تومان 45,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ميني بايکيت فندقي (500 گرم)
ميني بايکيت فندقي (500 گرم)
22,500 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات پشمکي حاج عبدا.. کاکائويي (350 گرم)
شکلات پشمکي حاج عبدا.. کاکائويي (350 گرم)
11,400 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات پشمکي حاج عبدا.. شيري و کاکائويي(350 گرم)
فروش با تخفیف
5%
شکلات پشمکي حاج عبدا.. ميوه اي(350 گرم)
شکلات پشمکي حاج عبدا.. ميوه اي(350 گرم)
11,400 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات پشمکي حاج عبدا.. کاکائويي شيري(500 گرم )
فروش با تخفیف
5%
شکلات پشمکي حاج عبدا.. ميوه اي(1 کيلو )
شکلات پشمکي حاج عبدا.. ميوه اي(1 کيلو )
37,050 تومان 39,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات ميندلا(330 گرم)
شکلات ميندلا(330 گرم)
43,700 تومان 46,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
اسمارتيز عروسکي لپ لپ
اسمارتيز عروسکي لپ لپ
25,500 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
تافي بادام زميني مگا استار(هرکيلو)
تافي بادام زميني مگا استار(هرکيلو)
42,500 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات مکس آيدين با روکش کاکائو و فندق(45گرم)
فروش با تخفیف
5%
شکلات هيس فندقي(21گرم) قرمز
شکلات هيس فندقي(21گرم) قرمز
1,900 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات تابلت 78% گلدن آيدين( 30 گرم)
شکلات تابلت 78% گلدن آيدين( 30 گرم)
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات تابلت سفيد شيري گلدن آيدين(100 گرم)
شکلات تابلت سفيد شيري گلدن آيدين(100 گرم)
9,500 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
شکلات ميکس ميوه ميني منتوس(10 گرم)
شکلات ميکس ميوه ميني منتوس(10 گرم)
2,925 تومان 3,250 تومان
فروش با تخفیف
7%
شکلات تابلت آيدين 78%  سفيد (30 گرم)
شکلات تابلت آيدين 78% سفيد (30 گرم)
3,720 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
12%
نبات شاخه زعفراني ويژه
نبات شاخه زعفراني ويژه
22,000 تومان 25,000 تومان
نقل ياس ياورزاده (400 گرم)
13,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات کادويي جريسا(آيدين)
شکلات کادويي جريسا(آيدين)
26,600 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پشمک توت فرنگي  سطلي حاج عبدالله
پشمک توت فرنگي سطلي حاج عبدالله
17,100 تومان 19,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پشمک سطلي وانيلي حاج عبدالله
پشمک سطلي وانيلي حاج عبدالله
15,300 تومان 17,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
شکلات پشمکي حاج عبدالله(هر کيلو)
شکلات پشمکي حاج عبدالله(هر کيلو)
31,500 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
شکلات تابلت تلخ85% شونيز100گرمي
شکلات تابلت تلخ85% شونيز100گرمي
13,500 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
شکلات مغزدار ناني شيرين عسل(40 گرم)نارنجي
فروش با تخفیف
11%
شکلات مونس آاناتا(هرکيلو)
شکلات مونس آاناتا(هرکيلو)
34,710 تومان 39,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
شکلات مليکا تلخ شونيز آيدين
شکلات مليکا تلخ شونيز آيدين
89,250 تومان 105,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
گز پشمک حاج عبدالله(کيلويي)
گز پشمک حاج عبدالله(کيلويي)
66,500 تومان 70,000 تومان
فروش با تخفیف
12%
تافي مغزدار کره اي آيدين( فله )
تافي مغزدار کره اي آيدين( فله )
28,160 تومان 32,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
شکلات هوبي
شکلات هوبي
4,250 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
آبنبات زنجبيل مغزدار وليمه آناتا (50 گرم)
فروش با تخفیف
5%
آبنبات شيري مغزدار وليمه آناتا(50 گرم)
آبنبات شيري مغزدار وليمه آناتا(50 گرم)
1,425 تومان 1,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
شکلات تک تک 4 تايي
شکلات تک تک 4 تايي
2,910 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پشمک حاج عبدالله 1کيلويي
پشمک حاج عبدالله 1کيلويي
68,400 تومان 72,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پشمک زعفراني حاج عبدالله350گرمي
پشمک زعفراني حاج عبدالله350گرمي
11,700 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پشمک کاکائويي حاج عبدالله350گرمي
پشمک کاکائويي حاج عبدالله350گرمي
13,500 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پشمک حاج عبدالله وانيلي350 گرمي
پشمک وانيلي حاج عبدالله 350گ
9,000 تومان 10,000 تومان