فروش با تخفیف
20%
شکلات کيت کت چانکي (38 گرم)
شکلات کيت کت چانکي (38 گرم)
14,400 تومان 18,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
شکلات هوبي (30 گرم)
شکلات هوبي (30 گرم)
6,800 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
شکلات اسنيکرز
شکلات اسنيکرز
17,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
تافي اکاليپتوس منتوس(37گرم)
تافي اکاليپتوس منتوس(37گرم)
11,250 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
شوکو مغزدار پارميدا (پاکتي 200 گرم)
فروش با تخفیف
10%
شوکو استيک موزي پيکولا (50 گرم)
شوکو استيک موزي پيکولا (50 گرم)
15,210 تومان 16,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
شوکو استيک شيري پيکولا (50 گرم)
شوکو استيک شيري پيکولا (50 گرم)
15,210 تومان 16,900 تومان
ناموجود
شکلات ناني45گرمي
ناموجود
شکلات مترو دوبل
ناموجود
اسمارتيز فرمند
اسمارتيز فرمند
 
ناموجود
شکلات تيوپي رامند (25 گرم)
ناموجود
شکلات ميني منتوس
ناموجود
شکلات هايسا روشين(هرکيلو)
ناموجود
گاتا شکلاتي  ژيهات ( 80 گرم)
ناموجود
شکلات کيت کت 2 پر(20 گرم)
ناموجود