فروش با تخفیف
5%
چيپس ماست و موسير مزمز(60گرم)
چيپس ماست و موسير مزمز(60گرم)
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
چيپس سنتي سبزيجات پونه زار(120گرم)
چيپس سنتي سبزيجات پونه زار(120گرم)
8,100 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
چيپس سنتي پنير و موسير پونه زار(120گرم)
چيپس سنتي پنير و موسير پونه زار(120گرم)
8,550 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
چيپس سنتي ساده نمکي پونه زار(120گرم)
چيپس سنتي ساده نمکي پونه زار(120گرم)
8,100 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
مزه چيپس چيلي مزمز(120گرم)
مزه چيپس چيلي مزمز(120گرم)
7,200 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
مزه چيپس سرکه اي مزمز(120گرم)
مزه چيپس سرکه اي مزمز(120گرم)
5,700 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
مزه چيپس نمکي مزمز(120گرم)
مزه چيپس نمکي مزمز(120گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
چيپس نمکي چي توز(60گرم)
چيپس نمکي چي توز(60گرم)
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
چيپس الفانت ساده  مزمز( 500گرمي)
چيپس الفانت ساده مزمز( 500گرمي)
23,140 تومان 26,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپر چيپس ماست و مو سيرمزمز 240گرم
سوپر چيپس ماست و مو سيرمزمز 240گرم
14,250 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
چيپس خلالي مزمز185گرمي
چيپس خلالي مزمز185گرمي
9,500 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
مزه چيپس سرکه اي بالزاميک مزمز(120گرم)
مزه چيپس سرکه اي بالزاميک مزمز(120گرم)
7,200 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
چيپس دل مزه فلفل سياه
چيپس دل مزه فلفل سياه
9,500 تومان 10,000 تومان
ناموجود
چيپس کچاپ چي توز 70گرمي
ناموجود
پاپس چي توز 65گرمي
ناموجود
چيپس قوطي پرينگلز