فروش با تخفیف
2%
پودر ژله طالبي فرمند(100گرم)
پودر ژله طالبي فرمند(100گرم)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماکاروني فرمي حلزوني تک(500گرم)
ماکاروني فرمي حلزوني تک(500گرم)
6,435 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
ارده بارپاز بهجتي(400گ)
ارده بارپاز بهجتي(400گ)
27,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماکاراني فرمي البو شياردار زر(500گ)
6,336 تومان 6,400 تومان
فروش با تخفیف
10%
سرکه بالزاميک پيترو کريچلي(1ليتر)
113,400 تومان 126,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ماکاراني رشته اي1/2 ساوين(700گ)
7,552 تومان 7,950 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماکاروني 1/5سبزيجات زر(500گ)
5,445 تومان 5,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
ماکاروني 1/5زر(500گ)
4,490 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
قند ريزکرده شميم (2.5کيلو)
25,700 تومان 27,000 تومان
فروش ویژه
12%
قند ريزکرده قيصر نايلوني(5ک)
قند ريزکرده قيصر نايلوني(5ک)
43,900 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
6%
قند ريزکرده شميم (3ک)
29,900 تومان 32,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماروني فرمي فسيلي ساده زر(500گرم)
6,336 تومان 6,400 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر ژله هندوانه فرمند(100گ)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر ژله توت فرنگي فرمند(100گ)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر ژله پرتقال فرمند(100گ)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر ژله تمشک ابي فرمند(100گ)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر ژله کيوي فرمند(100گ)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر ژله انار فرمند(100گ)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر ژله موز فرمند(100گ)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر ژله الوئه ورا فرمند(100گ)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر ژله آناناس فرمند(100گرم)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر ژله البالو فرمند(100گ)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر ژله هلو فرمند(100گ)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ماکاروني 1/7زر700گ
7,410 تومان 7,800 تومان
فروش با تخفیف
15%
Tiara پودر کاستر 300 گرمي
Tiara پودر کاستر 300 گرمي
29,750 تومان 35,000 تومان
ژله نوشيدني فرمند(100گرم)
ژله نوشيدني فرمند(100گرم)
1,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
ماکاروني تک 2.8(500گرم)
ماکاروني تک 2.8(500گرم)
7,670 تومان 7,990 تومان
فروش با تخفیف
5%
ماکاروني فرمي پنه ريگاته ساده زر500گ
6,080 تومان 6,400 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي پنه ريگاته ساده تک(500گرم)
6,305 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي مخلوط سبزيجات زر(500گرم)
9,021 تومان 9,300 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي گراندي ساده تک500گ
6,305 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
20%
رشته اشي ميلاد 2کيلو
رشته اشي ميلاد 2کيلو
20,000 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
14%
حلوا ارده بهجتي فله
38,700 تومان 45,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ذرت فله مکزيکي
ذرت فله مکزيکي
16,650 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
20%
نمک2.5کيلويي افرينش
نمک2.5کيلويي افرينش
3,600 تومان 4,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
ماکاروني فرمي پيکولي ساده زر500گ
6,080 تومان 6,400 تومان
فروش با تخفیف
3%
حلوا شکري عقاب پسته اي 250گرمي
حلوا شکري عقاب پسته اي 250گرمي
22,795 تومان 23,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
حلواشکري عقاب ساده250گرم
حلواشکري عقاب ساده250گرم
19,206 تومان 19,800 تومان
فروش با تخفیف
1%
لازانيا زر300گ
لازانيا زر300گ
10,741 تومان 10,850 تومان
فروش با تخفیف
3%
لازانيا 300 گرمي تک
لازانيا 300 گرمي تک
11,543 تومان 11,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماکاروني 1 7تک(700گرم)
7,870 تومان 7,950 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماکاروني فرمي شلز ساده زر(500گرم)
6,208 تومان 6,400 تومان
فروش با تخفیف
3%
فروش با تخفیف
10%
رشته پلويي گناباد( 400 گرمي)
رشته پلويي گناباد( 400 گرمي)
5,940 تومان 6,600 تومان