فروش با تخفیف
5%
نکتار انار سن ايچ(200ميل)
نکتار انار سن ايچ(200ميل)
2,850 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
مربا آلبالو تکنفره اسپرس
585 تومان 650 تومان
فروش با تخفیف
10%
مرباي گلسرخ اسپرس(850گرم)
16,650 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
11%
آبليمو اروم آدا(450گرم)
12,905 تومان 14,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
عسل تکنفره(اسپرس)
عسل تکنفره(اسپرس)
675 تومان 750 تومان
فروش با تخفیف
10%
آبليمو يک و يک(330ميل)
آبليمو يک و يک(330ميل)
15,930 تومان 17,700 تومان
فروش با تخفیف
10%
مرباي بالنگ اسپرس850گرمي
مرباي بالنگ اسپرس850گرمي
21,150 تومان 23,500 تومان
فروش ویژه
35%
ابليمو تزرو( ا ليتر)
ابليمو تزرو( ا ليتر)
11,212 تومان 17,250 تومان
فروش با تخفیف
8%
مرباي البالو  اسپرس 290گرم
مرباي البالو اسپرس 290گرم
7,866 تومان 8,550 تومان
فروش با تخفیف
3%
مرباي بالنگ اسپرس290گرم
مرباي بالنگ اسپرس290گرم
8,681 تومان 8,950 تومان
فروش با تخفیف
10%
مرباي هويج اسپرس850گرم
مرباي هويج اسپرس850گرم
17,775 تومان 19,750 تومان
فروش با تخفیف
35%
آبليموتزرو(2ليتر)
ابليموتزرو1.5ليتري
14,170 تومان 21,800 تومان
فروش با تخفیف
5%
آبغوره شيشه اصالت430گرمي
آبغوره شيشه اصالت430گرمي
10,450 تومان 11,000 تومان
فروش با تخفیف
7%
شربت سکنجبين اصالت
شربت سکنجبين اصالت
10,137 تومان 10,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
مربا هويج 315گرمي شانا
مربا هويج 315گرمي شانا
8,991 تومان 9,990 تومان
فروش با تخفیف
10%
مربا البالو315گرمي شانا
مربا البالو315گرمي شانا
12,141 تومان 13,490 تومان
فروش با تخفیف
10%
مربا بالنگ315گرمي شانا
مربا بالنگ315گرمي شانا
12,951 تومان 14,390 تومان
فروش با تخفیف
10%
مربا انجير 850 گرمي اسپرس
مربا انجير 850 گرمي اسپرس
17,010 تومان 18,900 تومان
فروش با تخفیف
39%
ابليمو تزرو410گ
6,800 تومان 11,200 تومان
ناموجود
عسل بدون موم چهل گياه golrang
ناموجود
رب انار مهرام 265گرمي
ناموجود
آبليموشيشه مهرام (500گرمي)
ناموجود
مربا انجير310گرمي شانا