فروش با تخفیف
2%
نان باگت سوپر اورنگ(4عددي)
نان باگت سوپر اورنگ(4عددي)
3,528 تومان 3,600 تومان
فروش با تخفیف
2%
نان باگت فرانسوي اورنگ(2عددي)
نان باگت فرانسوي اورنگ(2عددي)
3,528 تومان 3,600 تومان
فروش با تخفیف
2%
نان باگت لقمه اورنگ(6عددي)
نان باگت لقمه اي اورنگ(7ع)
3,528 تومان 3,600 تومان
فروش با تخفیف
2%
نان تست اورنگ(300گرم)
نان تست اورنگ(300گرم)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
خمير پيراشکي مام(15تايي)
خمير پيراشکي مام(15تايي)
8,900 تومان 10,000 تومان
فروش ویژه
28%
نان جو رژيمي
نان جو رژيمي
4,650 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
8%
کاک سنتي شاهرود (500گ)
کاک سنتي شاهرود (500گ)
7,300 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نان قندي شاهرود( 850 گرم)
نان قندي شاهرود( 850 گرم)
12,920 تومان 13,600 تومان
فروش با تخفیف
2%
نان بربري  تازه
نان بربري تازه
1,372 تومان 1,400 تومان
فروش با تخفیف
5%
نان لواش تنوري(بسته4عددي)
نان لواش تنوري(بسته4عددي)
2,850 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
نان باگت همبرگر اورنگ(3عددي)
نان باگت همبرگر اورنگ(3عددي)
3,528 تومان 3,600 تومان
فروش با تخفیف
12%
خمير پيتزا آغ داغ(4عددي)
خمير پيتزا آغ داغ(4عددي)
7,920 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کاک سنتي شاهرود400گ-(زعفراني )
7,200 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
7%
نان لواش به پخت نصف جهان(220گرم)
نان لواش به پخت نصف جهان(220گرم)
2,790 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
16%
نان لواش محلي شاهکوه(4عددي)
نان لواش محلي شاهکوه(4عددي)
3,990 تومان 4,800 تومان
ناموجود
ناموجود
نان روغني اورنگ
ناموجود
نان لواش تلاش(بسته5عددي)
ناموجود
خمير پيتزا مام 480گرمي
ناموجود
نان بربري بخارپز تلاش