فروش با تخفیف
15%
نان قندي تچرا (500 گرم)
نان قندي تچرا (500 گرم)
12,750 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان تيليتي آرد جو مالت غلات تلاش (350 گرم)
نان تيليتي آرد جو مالت غلات تلاش (350 گرم)
20,610 تومان 22,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي پنير و سبزيجات تلاش (400 گرم )
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي وانيل تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي وانيل تلاش (250 گرم)
17,910 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي غلات تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي غلات تلاش (250 گرم)
19,710 تومان 21,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي آرد جو و ليمو تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي آرد جو و ليمو تلاش (250 گرم)
17,910 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي رزماري تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي رزماري تلاش (250 گرم)
17,910 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي قهوه تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي قهوه تلاش (250 گرم)
19,710 تومان 21,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي شکلاتي تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي شکلاتي تلاش (250 گرم)
19,710 تومان 21,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي کچاپ تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي کچاپ تلاش (250 گرم)
17,910 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
8%
نان باگت حجيم شده هيراد(2 عدد)
نان باگت حجيم شده هيراد(2 عدد)
5,500 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
نان باگت هيراد(3 عددي)
نان باگت هيراد(3 عددي)
5,500 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان تست هيراد
نان تست هيراد
9,000 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان تست هيراد با آرد جو
نان تست هيراد با آرد جو
9,000 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
6%
نان جو هيراد (حجيم شده)
نان جو هيراد (حجيم شده)
7,500 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري تلاش (400 گرم)7 غله
نان سوخاري تلاش (400 گرم)7 غله
26,010 تومان 28,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري تلاش (400 گرم ) توت
نان سوخاري تلاش (400 گرم ) توت
26,010 تومان 28,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري تلاش(400 گرم) انجير
نان سوخاري تلاش(400 گرم) انجير
26,010 تومان 28,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
شيرمال سنتي تچرا(400گرم)
شيرمال سنتي تچرا(400گرم)
9,900 تومان 11,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
نان باگت سوپر اورنگ(4عددي)
نان باگت سوپر اورنگ(4عددي)
5,500 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
نان باگت لقمه اي ( 7 عدد)
نان باگت لقمه اي ( 7 عدد)
5,500 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
نان قندي شاهرود( 850 گرم)
نان قندي شاهرود( 850 گرم)
20,025 تومان 22,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان بربري تازه
نان بربري تازه
2,250 تومان 2,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
نان لواش شاهرود بسته (4 عددي)
نان لواش شاهرود بسته (4 عددي)
4,275 تومان 4,500 تومان
خمير پيتزا 9595( 4عددي)
18,300 تومان
فروش با تخفیف
3%
خمير يوفکا 9595 (نان نيمه آماده فيلو)
خمير يوفکا 9595 (نان نيمه آماده فيلو)
32,689 تومان 33,700 تومان
فروش با تخفیف
1%
خمير پيراشکي 9595
خمير پيراشکي 9595
11,830 تومان 11,950 تومان
فروش با تخفیف
5%
پودر خمير پيتزا رضوي500گ
پودر خمير پيتزا رضوي500گ
14,250 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان لواش تنوري(بسته4عددي)
نان لواش تنوري(بسته4عددي)
5,850 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
8%
نان باگت همبرگر اورنگ(3عددي)
نان باگت همبرگر اورنگ(3عددي)
5,500 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
خمير پيتزا آغ داغ(4عددي)
خمير پيتزا آغ داغ(4عددي)
12,510 تومان 13,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
کاک سنتي شاهرود(400 گرم)
کاک سنتي شاهرود(400 گرم)
11,880 تومان 13,200 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري شيره انگور تلاش( 400 گرم)
نان سوخاري شيره انگور تلاش( 400 گرم)
26,010 تومان 28,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري شيره خرما تلاش (400 گرم )
نان سوخاري شيره خرما تلاش (400 گرم )
25,110 تومان 27,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
شيرمال شاهرود
شيرمال شاهرود
11,700 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري آردچاودار تلاش( 400 گرم )
نان سوخاري آردچاودار تلاش( 400 گرم )
20,610 تومان 22,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري تلاش سبزيجات معطر رزماري (400 گرم )
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري حاوي سبوس تلاش (400 گرم )
نان سوخاري حاوي سبوس تلاش (400 گرم )
25,110 تومان 27,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري آرد چاودار بذر کتان تلاش (400 گرم )
ناموجود
کلوچه سنتي فومن (100 گرم)
ناموجود
شيرمال کريم طلايي (600 گرم)
ناموجود
خمير پيتزا ياشگين(450 گرم)