فروش با تخفیف
2%
ماست پرو ماس کم چرب پگاه(900گرم)
ماست پرو ماس کم چرب پگاه(900گرم)
7,840 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
دوغ نعنايي قابوس(1.25ليتر)
دوغ نعنايي قابوس(1.25ليتر)
5,100 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست پرچرب پاک(900گرم)
7,154 تومان 7,300 تومان
فروش با تخفیف
3%
دوغ سون کاله(500گ)
4,850 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
18%
دوغ کوهي ميهن(1/5ليتر)
5,740 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
18%
دوغ نعنايي ميهن(1/5ل)
5,740 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
18%
دوغ کباب و ديزي ميهن(1/5ليتر)
5,740 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
18%
دوغ ترش ميهن 1/5ليتر
5,740 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست موسير پاک (2000گرم)
19,600 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست دبه اي پرچرب پاک 2000گرم
ماست دبه اي پرچرب پاک 2000گرم
15,520 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کشک پاستوريزه کاله(500گرم)
کشک پاستوريزه کاله(500گرم)
11,700 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
دوغ8گياه عاليس1.5ليتري
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
کشک کامبيز(700گرم)
کشک کامبيز(700گرم)
16,100 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
دوغ گازدار عاليس250ميل(شيشه)
2,700 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست پگاه نيم چرب(2کيلويي)
ماست پگاه نيم چرب(2کيلويي)
16,335 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
دوغ بينالود 4 ليتري
دوغ بينالود 4 ليتري
16,320 تومان 17,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست کم چرب  کاله 750گرم
ماست کم چرب کاله 750گرم
5,141 تومان 5,300 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست اسفناج کاله (750گرم)
12,054 تومان 12,300 تومان
فروش با تخفیف
5%
دوغ سون کاله (1.5ليتري)
9,025 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست پرچرب کاله 750گرمي
ماست کاله پرچرب/ويتامين D (750گ)
6,111 تومان 6,300 تومان
فروش با تخفیف
5%
دوغ بينالود1.5ليتري
دوغ بينالود1.5ليتري
6,555 تومان 6,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
دوغ نعنا و پونه کاله1.5ليتري
دوغ نعنا و پونه کاله1.5ليتري
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
18%
دوغ سنتي ميهن(1/5ليتري)
دوغ سنتي ميهن(1/5ليتري)
5,740 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
دوغ گازدار1.5ليتري عاليس
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
دوغ بالشتي بينالود900گرم
دوغ بالشتي بينالود900گرم
2,850 تومان 3,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست موسيرکاله100گرمي
ماست موسيرکاله100گرمي
1,901 تومان 1,940 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست سون 4%کاله900گرمي
ماست کاله سون 900گ
12,028 تومان 12,400 تومان
فروش با تخفیف
10%
دوغ نعنايي عاليس قوطي330ميل
3,600 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست موسير کاله250گرمي
ماست موسير کاله250گرمي
6,174 تومان 6,300 تومان
فروش با تخفیف
10%
دوغ نعنا عاليس1.5ل
6,120 تومان 6,800 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست پگاه پرچرب(2کيلويي)
ماست پگاه پرچرب(2کيلويي)
17,721 تومان 17,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
دوغ گازدار ابعلي(شيشه300ميل)
دوغ گازدار ابعلي(شيشه300ميل)
3,150 تومان 3,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست ميکس چوپان(5%چربي)2200گرمي
ماست ميکس دبه چوپان(5%چربي)2200گ
26,460 تومان 27,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست نيم چرب چوپان(2.5%چربي)900گرمي
ماست نيم چرب چوپان(2.5%چربي)900گرمي
7,425 تومان 7,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست پرچرب چوپان(4.1%چربي)900گ
ماست پرچرب چوپان(4.1%چربي)900گ
6,930 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست کم چرب چوپان2200گ
17,325 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست محلي (1500گرم)
ماست محلي (1500گرم)
6,499 تومان 6,700 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست کم چرب دبه کاله1900گ(ساده وويتامينD)
ماست کم چرب دبه کاله1900گ(ساده وويتامينD)
13,034 تومان 13,300 تومان
ناموجود
ناموجود
ماست موسير بينالود250گرم
ناموجود
ماست پرچرب هراز(750گرم)
ناموجود
کشک پاستوريزه بيژن(500گرم)
ناموجود
ماست سون کم چرب کاله2200گ