فروش با تخفیف
2%
ماست پروبيوتيک کم چرب پاک(900گرم)
ماست پروبيوتيک کم چرب پاک(900گرم)
7,154 تومان 7,300 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست پرچرب پاک(900گرم)
ماست پرچرب پاک(900گرم)
7,154 تومان 7,300 تومان
فروش با تخفیف
25%
دوغ محلي ميهن(1.5 ليتر)
دوغ محلي ميهن(1.5 ليتر)
7,125 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
25%
دوغ کوهي ميهن(1.5 ليتر)
دوغ کوهي ميهن(1.5 ليتر)
7,125 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
25%
دوغ نعنايي ميهن(1.5 ليتر)
دوغ نعنايي ميهن(1.5 ليتر)
7,125 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
25%
دوغ کباب و ديزي ميهن(1.5ليتر)
دوغ کباب و ديزي ميهن(1.5ليتر)
7,125 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
25%
دوغ ترش ميهن( 1.5 ليتر)
دوغ ترش ميهن( 1.5 ليتر)
7,500 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست موسير پاک (2000 گرم)
ماست موسير پاک (2000 گرم)
24,500 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست  پرچرب پاک 2000گرم
ماست پرچرب پاک 2000گرم
15,520 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کشک پاستوريزه کاله(500گرم)
کشک پاستوريزه کاله(500گرم)
11,700 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست کم چرب پگاه( 700 گرم)
ماست کم چرب پگاه( 700 گرم)
6,014 تومان 6,200 تومان
فروش با تخفیف
5%
کشک پاستوريزه بيژن(500گرم)
کشک پاستوريزه بيژن(500گرم)
13,300 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
کشک کامبيز(700گرم)
کشک کامبيز(700گرم)
16,100 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست پگاه نيم چرب(2کيلويي)
ماست پگاه نيم چرب(2کيلويي)
16,335 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
دوغ بينالود 4 ليتري
دوغ بينالود 4 ليتري
17,760 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست کم چرب  کاله 750گرم
ماست کم چرب کاله 750گرم
5,335 تومان 5,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست اسفناج کاله (750 گرم)
ماست اسفناج کاله (750 گرم)
12,054 تومان 12,300 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست سبزيجات کاله (750 گرم)
ماست سبزيجات کاله (750 گرم)
11,931 تومان 12,300 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست کاله پرچرب (750گرم)
ماست کاله پرچرب (750گرم)
6,402 تومان 6,600 تومان
فروش با تخفیف
5%
دوغ بينالود1.5ليتري
دوغ بينالود1.5ليتري
8,265 تومان 8,700 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست پرچرب چوپان( 2200 گرم)
ماست پرچرب چوپان( 2200 گرم)
20,790 تومان 21,000 تومان
فروش با تخفیف
25%
دوغ سنتي ميهن(1/5ليتري)
دوغ سنتي ميهن(1/5ليتري)
7,125 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
دوغ بالشتي بينالود900گرم
دوغ بالشتي بينالود900گرم
3,325 تومان 3,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست پرچرب پگاه (700 گرم)
ماست پرچرب پگاه (700 گرم)
6,566 تومان 6,700 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست موسيرکاله100گرمي
ماست موسيرکاله100گرمي
1,901 تومان 1,940 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست کاله پرچرب (1900 گرم)
ماست کاله پرچرب (1900 گرم)
14,014 تومان 14,300 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست بادمجان کاله(750گرم)
ماست بادمجان کاله(750گرم)
11,931 تومان 12,300 تومان
فروش با تخفیف
10%
دوغ گرماديده گدوک (300 ميل)
دوغ گرماديده گدوک (300 ميل)
3,150 تومان 3,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست کاله سون (900 گرم)
ماست کاله سون (900 گرم)
12,028 تومان 12,400 تومان
فروش با تخفیف
10%
دوغ سنتي گدوک (1.5 ليتر)
دوغ سنتي گدوک (1.5 ليتر)
8,550 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
دوغ نعنايي عاليس قوطي330ميل
4,500 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست موسير کاله250گرمي
ماست موسير کاله250گرمي
6,174 تومان 6,300 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست پگاه پرچرب(2کيلويي)
ماست پگاه پرچرب(2کيلويي)
17,721 تومان 17,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
دوغ گازدار آبعلي300ميل
دوغ گازدار آبعلي300ميل
3,150 تومان 3,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست بينالود پرچرب(750گرم)
ماست بينالود پرچرب(750گرم)
6,305 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست ميکس چوپان(5%چربي)2200گرمي
ماست ميکس دبه چوپان(5%چربي)2200گ
28,420 تومان 29,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست ميکس چوپان(5%چربي)900گرمي
ماست ميکس چوپان(5%چربي)900گرمي
12,771 تومان 12,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست نيم چرب چوپان(2.5%چربي)900گرمي
ماست نيم چرب چوپان(2.5%چربي)900گرمي
7,425 تومان 7,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست پرچرب چوپان(4.1%چربي)900گ
ماست پرچرب چوپان(4.1%چربي)900گ
8,415 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
ماست کم چرب چوپان2200گ
19,800 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
ماست ايسلندي بدون چربي کاله(400گرم)
ماست ايسلندي بدون چربي کاله(400گرم)
11,088 تومان 11,550 تومان
فروش با تخفیف
3%
ماست محلي (1500گرم)
ماست محلي (1500گرم)
6,984 تومان 7,200 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست بينالود کم چرب(750گرم)
ماست بينالود کم چرب(750گرم)
5,880 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست کم چرب  کاله1900گرم
ماست کم چرب کاله1900گرم
13,034 تومان 13,300 تومان
فروش با تخفیف
2%
ماست  پروبيوتيک پاک-کم چرب(2000گرم)
ماست پروبيوتيک پاک-کم چرب(2000گرم)
15,680 تومان 16,000 تومان
ناموجود
دوغ نعنايي خوشگوار(1 ليتر)