فروش با تخفیف
1%
روغن سرخ کردني بدون پالم ورامين (3 ليتر)
روغن سرخ کردني بدون پالم ورامين (3 ليتر)
29,601 تومان 29,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن مايع مخلوط غنچه(3 ليتر)
روغن مايع مخلوط غنچه(3 ليتر)
29,601 تومان 29,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن مايع نازگل (2700 گرم)
روغن مايع نازگل (2700 گرم)
29,601 تومان 29,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن جامد نازگل (5 کيلو)
روغن جامد نازگل (5 کيلو)
57,915 تومان 58,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن سرخ کردني بدون پالم ورامين (810 گرم)
روغن سرخ کردني بدون پالم ورامين (810 گرم)
9,702 تومان 9,800 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن نيمه جامد رعنا(4 کيلو)
روغن نيمه جامد رعنا(4 کيلو)
46,035 تومان 46,500 تومان
فروش با تخفیف
15%
روغن هسته انگور dante(1 ليتر)
روغن هسته انگور dante(1 ليتر)
187,000 تومان 220,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
روغن زيتون لادن(225 گرم) سرخ کردني
روغن زيتون لادن(225 گرم) سرخ کردني
33,810 تومان 34,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن سرخ کردني ورامين(1350 گرم)
روغن سرخ کردني ورامين(1350 گرم)
16,186 تومان 16,350 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن آفتابگردان ويتامين D ورامين(3ليتر)
روغن آفتابگردان ويتامين D ورامين(3ليتر)
29,601 تومان 29,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
روغن کنجد کامجد (450 ميل) فرابکر بدون بو
روغن کنجد کامجد (450 ميل) فرابکر بدون بو
37,525 تومان 39,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن سرخ کردني ورامين(3 ليتر)
روغن سرخ کردني ورامين(3 ليتر)
29,601 تومان 29,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن سرخ کردني بهار(2700 گرم)
روغن سرخ کردني بهار(2700 گرم)
29,601 تومان 29,900 تومان
فروش با تخفیف
12%
روغن کنجد فرابکر_بابو کامجد(900 cc)
روغن کنجد فرابکر_بابو کامجد(900 cc)
110,440 تومان 125,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن مايع لادن کانولا(1350 گرم)
روغن مايع لادن کانولا(1350 گرم)
13,365 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن مايع آفتابگردان اويلا( 1350 گرم)
روغن مايع آفتابگردان اويلا( 1350 گرم)
13,365 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
روغن زيتون بي بو سبزينه تک(450 سي سي)
روغن زيتون بي بو سبزينه تک(450 سي سي)
43,700 تومان 46,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن آفتاب گردان اويلاويتامين D(1800گرم)
روغن آفتاب گردان اويلاويتامين D(1800گرم)
19,800 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
روغن زيتون اويلا(500 ميل)سرخ کردني
روغن زيتون اويلا(500 ميل)سرخ کردني
44,650 تومان 47,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
روغن مايع ذرت مازولا1800گرمي
روغن مايع ذرت مازولا1800گرمي
99,500 تومان 125,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن سرخ کردني بهار( 1620 گرم)
روغن سرخ کردني بهار( 1620 گرم)
19,305 تومان 19,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن مخلوط زراويل 1.8ليتري (ذرت وافتابگردان)
فروش با تخفیف
1%
روغن کانولا ويتامين D اويلا (1800 گرم)
روغن کانولا ويتامين D اويلا (1800 گرم)
19,800 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن سرخ کردني بهار2.5ليتري
روغن سرخ کردني بهار2.5ليتري
23,265 تومان 23,500 تومان
فروش با تخفیف
22%
روغن زيتون فوق بکرCIRIO ( 5ليتر)
روغن زيتون فوق بکرCIRIO ( 5ليتر)
624,000 تومان 800,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن سرخ کردني بهار1350گ
روغن سرخ کردني بهار1350گ
13,711 تومان 13,850 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن سرخ کردني بهار 810 گرمي
روغن سرخ کردني بهار 810 گرمي
7,969 تومان 8,050 تومان
فروش با تخفیف
4%
روغن زيتون لادن طلايي( 225 گرم) پخت و پز
روغن زيتون لادن طلايي( 225 گرم) پخت و پز
33,120 تومان 34,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
روغن  ذرت گلدن مايز1.8ليتر
روغن ذرت گلدن مايز1.8ليتر
44,900 تومان 49,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن مخصوص سرخ کردني اويلا2.5ليتري
روغن مخصوص سرخ کردني اويلا2.5ليتري
23,760 تومان 24,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن مايع  لادن کانولا(810 گرم)
روغن مايع لادن کانولا(810 گرم)
7,672 تومان 7,750 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن مايع لادن (1620 گرم)
روغن مايع لادن (1620 گرم)
17,325 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
روغن زيتون يک و يک اسپره اي(330 گرم)
روغن زيتون يک و يک اسپره اي(330 گرم)
44,100 تومان 49,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن سرخ کردن بهاربدون پالم شفاف1800گ
فروش با تخفیف
1%
روغن نباتي جامد افتاب(4کيلويي)
54,450 تومان 55,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن سرخ کردني شفاف بدون پالم اويلا (2 ليتر)
فروش با تخفیف
0%
روغن سرخ کردني شفاف بدون پالم اويلا( 1.5 ليتر)
فروش با تخفیف
1%
روغن مايع لادن (1350 گرم)
روغن مايع لادن (1350 گرم)
13,909 تومان 14,050 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن کانولا اويلا (1.5 ليتر)
روغن کانولا اويلا (1.5 ليتر)
14,008 تومان 14,150 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن آفتاب گردان اويلا( 1.5 ليتر)
روغن آفتاب گردان اويلا( 1.5 ليتر)
13,365 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
روغن غنچه4.5کيلويي
56,430 تومان 57,000 تومان