فروش با تخفیف
5%
کنسرو لوبيا چيتي  چيلي رعنا (400 گرم)
کنسرو لوبيا چيتي چيلي رعنا (400 گرم)
7,125 تومان 7,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو تون ماهي با شويد گالکسي (180 گرم)
کنسرو تون ماهي با شويد گالکسي (180 گرم)
20,900 تومان 22,000 تومان
فروش با تخفیف
18%
کنسرو تون ماهي در روغن با فلفل محفل(180 گرم)
فروش با تخفیف
18%
کنسرو تون ماهي در روغن با شويد محفل(180 گرم)
فروش با تخفیف
18%
کنسرو تون ماهي در آب نمک محفل(180 گرم)
کنسرو تون ماهي در آب نمک محفل(180 گرم)
16,236 تومان 19,800 تومان
فروش با تخفیف
18%
کنسرو تون ماهي در روغن زيتون محفل (180 گرم)
کنسرو تون ماهي در روغن زيتون محفل (180 گرم)
19,680 تومان 24,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو تون ماهي گالکسي(180 گرم)
کنسرو تون ماهي گالکسي(180 گرم)
18,810 تومان 19,800 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو ماهي مکنزي در روغن گياهي(180 گرم)
کنسرو ماهي مکنزي در روغن گياهي(180 گرم)
21,375 تومان 22,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
کمپوت انبه Costa(250 گرم)
54,000 تومان 60,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کمپوت ميوه هاي استوايي costa(565 گرم)
کمپوت ميوه هاي استوايي costa(565 گرم)
49,500 تومان 55,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
کمپوت گيلاس اروم آدا(500 گرم) شيشه
کمپوت گيلاس اروم آدا(500 گرم) شيشه
21,375 تومان 22,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
کمپوت گيلاس بهديس(350گرم)
کمپوت گيلاس بهديس(350گرم)
7,650 تومان 8,500 تومان
فروش با تخفیف
43%
کنسرو رب گوجه فرنگي اشکان(800گرم)
کنسرو رب گوجه فرنگي اشکان(800گرم)
8,900 تومان 15,800 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو ذرت بهروز(380گرم)
کنسرو ذرت بهروز(380گرم)
11,875 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو تن ماهي در روغن زيتون گالکسي (180 گرم)
فروش با تخفیف
6%
کنسرو ذرت قوطي(380 گرم) اصالت
کنسرو ذرت قوطي(380 گرم) اصالت
11,468 تومان 12,200 تومان
فروش با تخفیف
6%
کنسرو سبزيجات  اصالت(380 گرم)
کنسرو سبزيجات اصالت(380 گرم)
9,588 تومان 10,200 تومان
فروش با تخفیف
5%
تن ماهي رژيمي(درآب نمک)تحفه(180 گرم)
تن ماهي رژيمي(درآب نمک)تحفه(180 گرم)
20,900 تومان 22,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو لوبيا چيتي با سس  گوجه فرنگي بهروز
کنسرو لوبيا چيتي بهروز 390گ
8,730 تومان 9,700 تومان
فروش با تخفیف
7%
کنسرو مخلوط سبزيجات بدر (430 گرم)
کنسرو مخلوط سبزيجات بدر (430 گرم)
11,997 تومان 12,900 تومان
فروش با تخفیف
6%
کنسروتن ماهي ماهيابه180گرم
کنسروتن ماهي ماهيابه180گرم
14,570 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
تن ماهي شيلانه 180گ
تن ماهي شيلانه 180گ
26,950 تومان 27,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
کمپوت آناناس حلقه  گلدن ويو(565 گرم)
کمپوت آناناس حلقه گلدن ويو(565 گرم)
36,000 تومان 40,000 تومان
فروش با تخفیف
19%
رب گوجه فرنگي دلند 900گرمي
رب گوجه فرنگي دلند 900گرمي
12,900 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
خوراک لوبيا با قارچ دلپذير420گرمي
خوراک لوبيا با قارچ دلپذير420گرمي
11,640 تومان 12,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو خوراک بادمجان يک و يک(365 گرم)
کنسرو خوراک بادمجان يک و يک(365 گرم)
11,020 تومان 11,600 تومان
فروش با تخفیف
5%
سس مايه ماکاروني ولازانيادلپذير400گرم
سس مايه ماکاروني ولازانيادلپذير400گرم
10,450 تومان 11,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو عدسي بهروز
کنسرو عدسي بهروز
6,660 تومان 7,400 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو خوراک بادمجان بهروز
کنسرو خوراک بادمجان بهروز
8,550 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
6%
کنسرو نخود فرنگي اصالت380گرمي
کنسرو نخود فرنگي اصالت380گرمي
8,460 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
تن ماهي با لوبيا چيتي تحفه (230 گرم)
تن ماهي با لوبيا چيتي تحفه (230 گرم)
20,482 تومان 20,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
خوراک لوبيا چيتي با قارچ يک و يک(380گرمي)
خوراک لوبيا چيتي با قارچ يک و يک(380گرمي)
11,875 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
خوراک لوبيا چيتي  يک و يک(385 گرم)
خوراک لوبيا چيتي يک و يک(385 گرم)
11,286 تومان 11,400 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو سبزيجات دلپذير (420 گرم)
کنسرو سبزيجات دلپذير (420 گرم)
13,386 تومان 13,800 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو نخود سبز بهروز
کنسرو نخود سبز بهروز
10,170 تومان 11,300 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو مخلوط سبزيجات بهروز
کنسرومخلوط سبزيجات بهروز420گ
12,350 تومان 13,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
خيار شور صالحي (700گرم)
خيار شور صالحي (700گرم)
13,095 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو مخلوط سبزيجات مهرام400گ
10,350 تومان 11,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرولوبياچيتي باقارچ رعنا400گ
10,925 تومان 11,500 تومان
فروش با تخفیف
33%
رب گوجه فرنگي شيشه چين چين700گ
10,900 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو خوراک بادمجان دلپذير (410 گرم)
کنسرو خوراک بادمجان دلپذير (410 گرم)
9,700 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کمپوت سيب خوشاب350گرمي
کمپوت سيب خوشاب350گرمي
9,900 تومان 11,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
خوراک لوبيا چيتي اصالت380گرم
خوراک لوبيا چيتي اصالت380گرم
8,633 تومان 8,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
تن ماهي کالچر 180گرم
22,050 تومان 22,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو خاويار بادمجان چين چين380گ
6,783 تومان 7,140 تومان
فروش با تخفیف
6%
کنسرو لوبيا چيتي با قارچ اصالت
9,306 تومان 9,900 تومان
فروش با تخفیف
12%
کنسرو لوبيا چيتي باقارچ بهروز(410گرم)
کنسرو لوبيا چيتي باقارچ بهروز(410گرم)
10,032 تومان 11,400 تومان
فروش با تخفیف
2%
کنسرو قليه ماهي تحفه( 230 گرم)
کنسرو قليه ماهي تحفه( 230 گرم)
20,482 تومان 20,900 تومان