فروش با تخفیف
15%
کنسرو مارچوبه شيشه (330 گرم)
کنسرو مارچوبه شيشه (330 گرم)
85,000 تومان 100,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو ماهي سير و فلفل قرمز طبيعت (180 گرم)
کنسرو ماهي سير و فلفل قرمز طبيعت (180 گرم)
25,650 تومان 27,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو ماهي طبيعت (180 گرم)
کنسرو ماهي طبيعت (180 گرم)
26,600 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو ماهي با شويد طبيعت (180 گرم)
کنسرو ماهي با شويد طبيعت (180 گرم)
28,500 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو ماهي با فلفل قرمز طبيعت (180 گرم)
کنسرو ماهي با فلفل قرمز طبيعت (180 گرم)
28,500 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو ماهي در روغن زيتون طبيعت (180 گرم)
کنسرو ماهي در روغن زيتون طبيعت (180 گرم)
30,875 تومان 32,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو ماهي با لوبيا چيتي طبيعت (180 گرم)
کنسرو ماهي با لوبيا چيتي طبيعت (180 گرم)
19,950 تومان 21,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
کمپوت مخلوط ميوه VIRGINIA GREEN (425 گرم)
کمپوت مخلوط ميوه VIRGINIA GREEN (425 گرم)
52,000 تومان 65,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
کمپوت انبه VIRGINIA GREEN (425 گرم)
کمپوت انبه VIRGINIA GREEN (425 گرم)
52,000 تومان 65,000 تومان
فروش با تخفیف
25%
رب گوجه فرنگي قوطي ايليکا (800 گرم)
رب گوجه فرنگي قوطي ايليکا (800 گرم)
14,250 تومان 19,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
کمپوت آناناس الصباح (227 گرم)
کمپوت آناناس الصباح (227 گرم)
28,900 تومان 34,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
کمپوت هفت ميوه راستي (250 گرم)
کمپوت هفت ميوه راستي (250 گرم)
52,000 تومان 65,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو ذرت دوني (420 گرم)
کنسرو ذرت دوني (420 گرم)
15,300 تومان 17,000 تومان
تن ماهي شيلان (180 گرم)
تن ماهي شيلان (180 گرم)
24,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو ذرت مکنزي (380 گرم)
کنسرو ذرت مکنزي (380 گرم)
16,650 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو لوبيا چيتي با قارچ مکنزي (380 گرم)
کنسرو لوبيا چيتي با قارچ مکنزي (380 گرم)
14,850 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو لوبيا چيتي مکنزي (380 گرم)
کنسرو لوبيا چيتي مکنزي (380 گرم)
14,850 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو خوراک بادمجان مکنزي (380 گرم)
کنسرو خوراک بادمجان مکنزي (380 گرم)
10,350 تومان 11,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
کمپوت گيلاس اروم آدا(500 گرم) شيشه
کمپوت گيلاس اروم آدا(500 گرم) شيشه
27,342 تومان 27,900 تومان
فروش با تخفیف
20%
کمپوت آناناس راستي لاري باين(565 گرم)
کمپوت آناناس راستي لاري باين(565 گرم)
48,000 تومان 60,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
کنسرو ذرت قوطي(380 گرم) اصالت
کنسرو ذرت قوطي(380 گرم) اصالت
18,522 تومان 18,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو سبزيجات  اصالت (380 گرم)
کنسرو سبزيجات اصالت (380 گرم)
20,805 تومان 21,900 تومان
فروش با تخفیف
20%
کمپوت انبه  425گرمي
کمپوت انبه 425گرمي
52,000 تومان 65,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
کنسرو برگ مو اروم آدا شيشه (950 گرم)
کنسرو برگ مو اروم آدا شيشه (950 گرم)
28,025 تومان 29,500 تومان
فروش با تخفیف
15%
کنسرو تن ماهي ماهيابه (180گرم)
کنسرو تن ماهي ماهيابه (180گرم)
22,100 تومان 26,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
تن ماهي شيلانه (180گرم)
تن ماهي شيلانه (180گرم)
32,010 تومان 33,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
تن ماهي تحفه 180گرم
تن ماهي تحفه 180گرم
26,010 تومان 28,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
تن ماهي تحفه روغن زيتون180گ
تن ماهي تحفه روغن زيتون180گ
31,350 تومان 33,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو نخود سبز دلپذير(420 گرم)
کنسرو نخود سبز دلپذير(420 گرم)
15,520 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
خوراک لوبيا با قارچ دلپذير420گرمي
خوراک لوبيا با قارچ دلپذير420گرمي
15,520 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
رب گوجه فرنگي اروم آدا (70 گرم)
رب گوجه فرنگي اروم آدا (70 گرم)
2,520 تومان 2,800 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس مايه ماکاروني ولازانيادلپذير400گرم
سس مايه ماکاروني ولازانيادلپذير400گرم
13,580 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
کنسرو نخود سبز اروم آدا (700 گرم ) شيشه
کنسرو نخود سبز اروم آدا (700 گرم ) شيشه
22,442 تومان 22,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو عدسي دلپذير420گرمي
کنسرو عدسي دلپذير420گرمي
10,670 تومان 11,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو لوبيا چيتي با سس گوجه فرنگي رعنا (400 گرم)
فروش با تخفیف
5%
کنسرو نخود فرنگي اصالت380گرمي
کنسرو نخود فرنگي اصالت380گرمي
14,155 تومان 14,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
خوراک لوبيا چيتي با قارچ يک و يک(380گرمي)
خوراک لوبيا چيتي با قارچ يک و يک(380گرمي)
19,475 تومان 20,500 تومان
فروش با تخفیف
7%
خوراک لوبيا چيتي  يک و يک(385 گرم)
خوراک لوبيا چيتي يک و يک(385 گرم)
12,080 تومان 12,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو سبزيجات دلپذير (420 گرم)
کنسرو سبزيجات دلپذير (420 گرم)
14,550 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو لوبياچيتي باقارچ رعنا( 400 گرم)
کنسرو لوبياچيتي باقارچ رعنا( 400 گرم)
16,490 تومان 17,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
خوراک لوبيا چيتي يک و يک (430 گرم)
خوراک لوبيا چيتي يک و يک (430 گرم)
14,690 تومان 14,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو نخود سبز رعنا (400 گرم)
کنسرو نخود سبز رعنا (400 گرم)
12,513 تومان 12,900 تومان
فروش با تخفیف
15%
کمپوت آلوئه ورا  CROP (440 گرم)
کمپوت آلوئه ورا CROP (440 گرم)
51,000 تومان 60,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
کمپوت گلابي اروم آدا شيشه (700 گرم)
کمپوت گلابي اروم آدا شيشه (700 گرم)
32,883 تومان 33,900 تومان
فروش با تخفیف
16%
رب گوجه فرنگي شيشه چين چين (700 گرم)
رب گوجه فرنگي شيشه چين چين (700 گرم)
16,716 تومان 19,900 تومان