فروش با تخفیف
7%
کنسرو لوبيا با قارچ دوني (420 گرم)
کنسرو لوبيا با قارچ دوني (420 گرم)
15,300 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
17%
کنسرو ذرت دوني (420 گرم)
کنسرو ذرت دوني (420 گرم)
14,025 تومان 17,000 تومان
فروش با تخفیف
60%
تن ماهي شيلان (180 گرم)
تن ماهي شيلان (180 گرم)
9,603 تومان 24,500 تومان
کنسرو ذرت مکنزي (380 گرم)
کنسرو ذرت مکنزي (380 گرم)
18,500 تومان
فروش با تخفیف
59%
تن ماهي فلفلي مکنزي (180 گرم)
تن ماهي فلفلي مکنزي (180 گرم)
9,810 تومان 24,000 تومان
فروش با تخفیف
61%
تن ماهي دودي مکنزي (180 گرم)
تن ماهي دودي مکنزي (180 گرم)
10,350 تومان 27,000 تومان
کمپوت آناناس  kolly(565 گرم)
کمپوت آناناس kolly(565 گرم)
45,000 تومان
فروش با تخفیف
74%
کنسرو لوبيا چيتي  چيلي رعنا (400 گرم)
کنسرو لوبيا چيتي چيلي رعنا (400 گرم)
1,940 تومان 7,500 تومان
فروش با تخفیف
18%
کنسرو تن ماهي با شويد گالکسي (180 گرم)
کنسرو تن ماهي با شويد گالکسي (180 گرم)
18,000 تومان 22,000 تومان
فروش با تخفیف
57%
کنسرو تن  ماهي در روغن با فلفل محفل(180 گرم)
فروش با تخفیف
16%
کنسرو تون ماهي در روغن زيتون محفل (180 گرم)
کنسرو تون ماهي در روغن زيتون محفل (180 گرم)
19,950 تومان 24,000 تومان
کنسرو ذرت بهروز(380گرم)
کنسرو ذرت بهروز(380گرم)
30,000 تومان
فروش با تخفیف
35%
کنسرو تن ماهي در روغن زيتون گالکسي (180 گرم)
فروش با تخفیف
82%
زيتون شور بيژن با هسته(700گرم)
زيتون شور بيژن(680گ)شيشه اي
4,410 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
73%
کنسرو برگ مو اروم آدا شيشه (950 گرم)
کنسرو برگ مو اروم آدا شيشه (950 گرم)
7,840 تومان 29,500 تومان
فروش با تخفیف
73%
کنسرو مخلوط سبزيجات بدر (430 گرم)
کنسرو مخلوط سبزيجات بدر (430 گرم)
3,360 تومان 12,900 تومان
فروش با تخفیف
21%
تن ماهي شيلانه (180گرم)
تن ماهي شيلانه (180گرم)
21,462 تومان 27,500 تومان
فروش با تخفیف
50%
سس مايه ماکاروني ولازانيادلپذير400گرم
سس مايه ماکاروني ولازانيادلپذير400گرم
6,208 تومان 12,500 تومان
کنسرو عدسي بهروز
کنسرو عدسي بهروز
10,500 تومان
فروش با تخفیف
1%
خوراک لوبيا چيتي  يک و يک(385 گرم)
خوراک لوبيا چيتي يک و يک(385 گرم)
11,286 تومان 11,400 تومان
فروش با تخفیف
4%
خيار شور صالحي (700گرم)
خيار شور صالحي (700گرم)
18,720 تومان 19,500 تومان
فروش با تخفیف
7%
کمپوت گلابي اروم آدا شيشه (700 گرم)
کمپوت گلابي اروم آدا شيشه (700 گرم)
31,527 تومان 33,900 تومان
فروش با تخفیف
9%
رب گوجه فرنگي شيشه چين چين (700 گرم)
رب گوجه فرنگي شيشه چين چين (700 گرم)
14,900 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
43%
کنسرو رب گوجه فرنگي بهار(900گرم)
کنسرو رب گوجه فرنگي بهار(900گرم)
10,990 تومان 19,500 تومان
کمپوت سيب خوشاب350گرمي
کمپوت سيب خوشاب350گرمي
11,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
کمپوت  زردآلو اروم آدا (700 گرم)
کمپوت زردآلو اروم آدا (700 گرم)
24,605 تومان 25,900 تومان