فروش با تخفیف
10%
فلافل مام (هرکيلو)
فلافل مام (هرکيلو)
45,000 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
فيله مرغ سوخاري  پمينا کاله (400 گرم)
فروش با تخفیف
3%
خورش قورمه سبزي يک و يک( 315 گرم)
خورش قورمه سبزي يک و يک( 315 گرم)
41,613 تومان 42,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
خورش فسنجان هاني220گ
خورش فسنجان هاني220گ
43,904 تومان 44,800 تومان
فروش با تخفیف
2%
خورش قورمه سبزي هاني285گرمي
خورش قورمه سبزي هاني285گرمي
42,924 تومان 43,800 تومان
فروش با تخفیف
2%
خورش قيمه هاني285گ
خورش قيمه هاني285گ
41,650 تومان 42,500 تومان
فروش با تخفیف
50%
فلافل  پوژن(1کيلويي)
فلافل پوژن(1کيلويي)
29,250 تومان 58,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
سالاد الويه کالباس نامي نو(200 گرم)
فروش با تخفیف
5%
نوداليت سبزيجات (75 گرم)
نوداليت سبزيجات (75 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
ناگت مرغ پوژن(1کيلويي)
ناگت مرغ پوژن(1کيلويي)
58,400 تومان 73,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ساندويچ قارچ و مرغ 60% نامي نو (260 گرم)
فروش با تخفیف
2%
خوراک مرغ هاني285گ
خوراک مرغ هاني285گ
30,870 تومان 31,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
سالاد الويه مرغ نامي نو(500 گرم)
سالاد الويه مرغ نامي نو(500 گرم)
34,300 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
خورش فسنجان با گوشت کوفته اي هاني 220 گرمي
فروش با تخفیف
5%
نوداليت قارچ و پنير(75 گرم)
نوداليت قارچ و پنير(75 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت گوشت (75 گرم)
نوداليت گوشت (75 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت مرغ(75گرم)
نوداليت مرغ(75گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
خورش قيمه بادمجان هاني285گ
خورش قيمه بادمجان هاني285گ
41,650 تومان 42,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
خورش قيمه با سيب زميني يک و يک (285 گرم)
فروش با تخفیف
20%
ناگت مرغ مام (هرکيلو)
ناگت مرغ مام (هرکيلو)
76,000 تومان 95,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت با طعم کاري (75 گرم)
نوداليت با طعم کاري (75 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت ماسالا(75 گرم)
نوداليت ماسالا(75 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
9%
ناگت مرغ ب.آ (450 گرم)
ناگت مرغ ب.آ (450 گرم)
49,000 تومان 54,200 تومان
فروش با تخفیف
2%
ساندويچ ژامبون گوشت با پنير کاپو
فروش با تخفیف
2%
ساندويچ مرغ هالوپينو کاپو
ساندويچ مرغ هالوپينو کاپو
24,402 تومان 24,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
ساندويچ ژامبون مرغ با پنير کاپو
فروش با تخفیف
2%
سالاد الويه  مرغ نامي نو(200گرم)
سالاد الويه مرغ نامي نو(200گرم)
17,150 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
ساندويچ کالباس مرغ60%نامي نو(290گرم)
فروش با تخفیف
2%
ساندويچ کالباس گوشت60%نامي نو(290گرم)
فروش با تخفیف
2%
سالاد الويه کالباس نامي نو(500گرم)
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده مرغ ورميشل اليت(65گرم)
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده سبزيجات اليت(65گرم)
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده مرغ اليت(65گرم)
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده قارچ اليت(65گرم)
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده مرغ و ذرت اليت(65گرم)
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده جو اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده جو اليت(65گرم)
8,550 تومان 9,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت قارچ(75گرم)
نوداليت قارچ(75گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت زعفراني (75گرم)
نوداليت زعفراني (75گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ جو و قارچ اليت(65 گرم)
سوپ جو و قارچ اليت(65 گرم)
8,550 تومان 9,000 تومان