فروش با تخفیف
10%
نوداليت سبوسدار مرغ (75 گرم)
نوداليت سبوسدار مرغ (75 گرم)
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نوداليت سبوسدار گوشت (75 گرم)
نوداليت سبوسدار گوشت (75 گرم)
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پياز داغ طلايي اليت (250 گرم)
پياز داغ طلايي اليت (250 گرم)
34,200 تومان 36,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
فلافل ب.آ ( 450 گرم)
فلافل ب.آ ( 450 گرم)
28,060 تومان 30,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
آش جو دلپذير(482 گرم)
آش جو دلپذير(482 گرم)
16,975 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
آش رشته دلپذير(482 گرم)
آش رشته دلپذير(482 گرم)
17,945 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
کراکت سيب زميني پمينا (390 گرم)
کراکت سيب زميني پمينا (390 گرم)
21,560 تومان 22,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ جو و قارچ اليت(65 گرم)
سوپ جو و قارچ اليت(65 گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
حليم نيمه آماده اليت (75 گرم)
حليم نيمه آماده اليت (75 گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نوداليت قارچ(75گرم)
نوداليت قارچ(75گرم)
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده جو اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده جو اليت(65گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده مرغ و ذرت اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده مرغ و ذرت اليت(65گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده پيازفرانسوي اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده پيازفرانسوي اليت(65گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده قارچ اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده قارچ اليت(65گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده مرغ اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده مرغ اليت(65گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده سبزيجات اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده سبزيجات اليت(65گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده مرغ ورميشل اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده مرغ ورميشل اليت(65گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سالاد الويه کالباس نامي نو(500گرم)
سالاد الويه کالباس نامي نو(500گرم)
26,880 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سالاد الويه کالباس مرغ نامي نو(200گرم)
سالاد الويه کالباس مرغ نامي نو(200گرم)
13,440 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ساندويچ ژامبون مرغ با پنير کاپو
ساندويچ ژامبون مرغ با پنير کاپو
17,363 تومان 17,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
ساندويچ مرغ هالوپينو کاپو
ساندويچ مرغ هالوپينو کاپو
19,701 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
1%
ساندويچ مرغ گريل کاپو
ساندويچ مرغ گريل کاپو
19,701 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
ساندويچ ژامبون گوشت با پنير کاپو
ساندويچ ژامبون گوشت با پنير کاپو
17,363 تومان 17,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو کشک بادمجان دلپذير (482 گرم)
کنسرو کشک بادمجان دلپذير (482 گرم)
15,520 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ناگت مرغ ب.آ (450 گرم)
ناگت مرغ ب.آ (450 گرم)
47,785 تومان 50,300 تومان
فروش با تخفیف
5%
سالاد الويه کالباس شامانا(500گرم)
سالاد الويه کالباس شامانا(500گرم)
26,600 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
کراکت مرغ و پنير  پمينا (8 عدد)
کراکت مرغ و پنير پمينا (8 عدد)
43,225 تومان 45,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
شنيسل سينه مرغ پمينا (540 گرم)
شنيسل سينه مرغ پمينا (540 گرم)
57,950 تومان 61,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نوداليت با طعم کاري (75 گرم)
نوداليت با طعم کاري (75 گرم)
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
ناگت مرغ مام (هرکيلو)
ناگت مرغ مام (هرکيلو)
76,000 تومان 95,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نوداليت مرغ(75گرم)
نوداليت مرغ(75گرم)
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نوداليت قارچ و پنير(75 گرم)
نوداليت قارچ و پنير(75 گرم)
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو ميرزا قاسمي دلپذير(482 گرم)
کنسرو ميرزا قاسمي دلپذير(482 گرم)
16,005 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ناگت گوشت پمينا (300 گرم)
ناگت گوشت پمينا (300 گرم)
27,160 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سالاد الويه مرغ نامي نو(500 گرم)
سالاد الويه مرغ نامي نو(500 گرم)
26,880 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
ناگت مرغ پوژن(1کيلويي)
ناگت مرغ پوژن(1کيلويي)
58,400 تومان 73,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سالاد الويه کالباس نامي نو(200 گرم)
سالاد الويه کالباس نامي نو(200 گرم)
13,440 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ميگو سوخاري کاله( پمينا)300گرمي
ميگو سوخاري کاله( پمينا)300گرمي
51,410 تومان 53,000 تومان
فروش با تخفیف
50%
فلافل  پوژن(1کيلويي)
فلافل پوژن(1کيلويي)
29,250 تومان 58,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
کوردون بلو کلاسيک پمينا450گ
کوردون بلو کلاسيک پمينا450گ
47,975 تومان 50,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
خورش قيمه با سيب زميني يک و يک(315 گرم)
خورش قيمه با سيب زميني يک و يک(315 گرم)
19,885 تومان 20,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده جو و گوجه فرنگي اليت (65 گرم)