فروش با تخفیف
5%
کراکت سيب زميني پمينا (390 گرم)
کراکت سيب زميني پمينا (390 گرم)
14,725 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
سيب زميني توپي منجمد باتو(750 گرم)
سيب زميني توپي منجمد باتو(750 گرم)
15,300 تومان 17,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
برگر سيب زميني باتو(750 گرم)
برگر سيب زميني باتو(750 گرم)
15,300 تومان 17,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
خمير پيتزا ياشگين(450 گرم)
خمير پيتزا ياشگين(450 گرم)
8,900 تومان 10,000 تومان
سوپ جو و قارچ اليت(65 گرم)
سوپ جو و قارچ اليت(65 گرم)
5,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو عدسي بدر(420 گرم)
کنسرو عدسي بدر(420 گرم)
7,650 تومان 8,500 تومان
نود اليت زعفراني (75گرم)
نود اليت زعفراني (75گرم)
5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
آش رشته اليت(180گرم)
آش رشته اليت(180گرم)
5,700 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
آش سبزي اليت(180گرم)
آش سبزي اليت(180گرم)
5,700 تومان 6,000 تومان
نوداليت قارچ(75گرم)
نوداليت قارچ(75گرم)
5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده جو اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده جو اليت(65گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده پيازفرانسوي اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده پيازفرانسوي اليت(65گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده قارچ اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده قارچ اليت(65گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده مرغ اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده مرغ اليت(65گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده سبزيجات اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده سبزيجات اليت(65گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپ نيمه آماده مرغ ورميشل اليت(65گرم)
سوپ نيمه آماده مرغ ورميشل اليت(65گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
سالاد الويه کالباس نامي نو(500گرم)
سالاد الويه کالباس نامي نو(500گرم)
14,880 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سالاد الويه کالباس مرغ نامي نو(200گرم)
سالاد الويه کالباس مرغ نامي نو(200گرم)
7,440 تومان 7,750 تومان
فروش با تخفیف
5%
ساندويچ مرغ هالوپينو کاپو
ساندويچ مرغ هالوپينو کاپو
15,105 تومان 15,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
ساندويچ مرغ گريل کاپو
ساندويچ مرغ گريل کاپو
15,105 تومان 15,900 تومان
فروش با تخفیف
3%
ساندويچ ژامبون گوشت با پنير کاپو
ساندويچ ژامبون گوشت با پنير کاپو
13,483 تومان 13,900 تومان
فروش با تخفیف
8%
ناگت مرغ ب.آ (450 گرم)
ناگت مرغ ب.آ (450 گرم)
27,416 تومان 29,800 تومان
فروش با تخفیف
5%
سالاد الويه کالباس شامانا(500گرم)
سالاد الويه کالباس شامانا(500گرم)
14,725 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
کراکت مرغ وپنير کاله (پمينا8عدد)
کراکت مرغ وپنير کاله (پمينا8عدد)
27,840 تومان 29,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
شنيسل مرغ پمينا(540 گرم)
شنيسل مرغ پمينا(540 گرم)
34,560 تومان 36,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
ذغالي برگر با 90% گوشت گوساله 202
ذغالي برگر با 90% گوشت گوساله 202
49,920 تومان 52,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت ماسالا(75 گرم)
نوداليت ماسالا(75 گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
7%
سيب زميني خلالي منجمد باتو(750 گرم)
سيب زميني خلالي منجمد باتو(750 گرم)
15,810 تومان 17,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت مرغ(75گرم)
نوداليت مرغ(75گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت قارچ و پنير(75 گرم)
نوداليت قارچ و پنير(75 گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
ناگت گوشت پمينا300گ
ناگت گوشت پمينا300گ
19,200 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
ناگت مرغ کاله(پمينا)300گرمي
ناگت مرغ کاله(پمينا)300گرمي
19,680 تومان 20,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سالاد الويه مرغ نامي نو(500 گرم)
سالاد الويه مرغ نامي نو(500 گرم)
14,880 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سالاد الويه مرغ شامانا( 500 گرم)
سالاد الويه مرغ شامانا( 500 گرم)
14,725 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
15%
همبرگر بريون 500 گرم(5عددي)
همبرگر بريون 500 گرم(5عددي)
11,475 تومان 13,500 تومان
فروش ویژه
22%
ناگت مرغ پوژن(1کيلويي)
ناگت مرغ پوژن(1کيلويي)
35,900 تومان 46,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
سالاد الويه کالباس نامي نو(200 گرم)
سالاد الويه کالباس نامي نو(200 گرم)
7,440 تومان 7,750 تومان
فروش با تخفیف
5%
نوداليت باربيکيو (75 گرم)
نوداليت باربيکيو (75 گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
4%
ميگو سوخاري کاله( پمينا)300گرمي
ميگو سوخاري کاله( پمينا)300گرمي
37,920 تومان 39,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
کباب لقمه70% مام9عددي
کباب لقمه70% مام9عددي
32,304 تومان 33,650 تومان
فروش ویژه
15%
فلافل  پوژن(1کيلويي)
فلافل پوژن(1کيلويي)
16,900 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سمبوسه گوشت پمينا کاله450گرمي
سمبوسه گوشت پمينا کاله450گرمي
20,855 تومان 21,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
سيب زميني خلالي پمينا (750 گرم)
سيب زميني خلالي پمينا (750 گرم)
16,975 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
39%
سيب زميني خلال شده سيب سيب (2.5 کيلو)
سيب زميني خلال شده سيب سيب (2.5 کيلو)
42,500 تومان 70,000 تومان