فروش با تخفیف
5%
تخم مرغ حسن زاده(9عدد)
تخم مرغ حسن زاده(9عدد)
11,371 تومان 11,970 تومان
فروش ویژه
5%
تخم مرغ حسن زاده(15عدد)
تخم مرغ حسن زاده(15عدد)
18,900 تومان 19,950 تومان
فروش با تخفیف
20%
تخم بلدرچين12عددي
تخم بلدرچين12عددي
3,990 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
تخم مرغ روز(هرکيلو)
تخم مرغ روز(هرکيلو)
11,490 تومان 12,500 تومان
ناموجود
تخم مرغ 15عددي
تخم مرغ 15عددي
 
ناموجود
تخم مرغ تلاونگ15عددي
ناموجود
تخم مرغ محلي(عددي)
ناموجود
تخم مرغ تلاونگ 9 عددي