فروش با تخفیف
10%
برنج نيم دانه طارم معطر(هرکيلو)
15,750 تومان 17,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
قرص برنج بوناک
قرص برنج بوناک
3,990 تومان 4,200 تومان
فروش با تخفیف
12%
برنج طارم معطر فريدونکنار اعلا(10کيلويي)
برنج طارم معطر فريدونکنار اعلا(10کيلويي)
259,000 تومان 295,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
برنج قهوه اي گلستان 900گ
برنج قهوه اي گلستان 900گ
27,455 تومان 28,900 تومان