فروش با تخفیف
95%
برنج طارم خوشپخت اعلاء(10 کيلو)
برنج طارم خوشپخت اعلاء(10 کيلو)
13,289 تومان 295,000 تومان
فروش با تخفیف
98%
برنج طارم محلي خان (10 کيلو)
برنج طارم محلي خان (10 کيلو)
7,225 تومان 365,000 تومان
فروش ویژه
18%
برنج طارم محلي معطر مجلسي (10کيلو)
برنج طارم محلي معطر مجلسي (10کيلو)
249,900 تومان 305,000 تومان
قرص برنج بوناک
قرص برنج بوناک
10,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
برنج مجلسي طارم معطر(هرکيلو)
برنج مجلسي طارم معطر(هرکيلو)
30,600 تومان 31,000 تومان
برنج ميان باري طارم معطر
برنج ميان باري طارم معطر
79,200 تومان
ناموجود
برنج قهوه اي گلستان 900گ