فروش با تخفیف
7%
برنج چمبلي پاکستاني (10 کيلو)
برنج چمبلي پاکستاني (10 کيلو)
199,000 تومان 215,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
برنج نفيس طلايي(10کيلو)
برنج نفيس طلايي(10کيلو)
259,900 تومان 265,000 تومان
فروش با تخفیف
9%
برنج صبح بخير محسن پاکستاني(10کيلويي)
برنج صبح بخير محسن پاکستاني(10کيلويي)
199,000 تومان 220,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
برنج دل پاکستاني (کيسه10کيلويي)
برنج دل پاکستاني (کيسه10کيلويي)
269,900 تومان 275,000 تومان