فروش با تخفیف
7%
برنج پاکستاني دايانا(10کيلو)
برنج پاکستاني دايانا(10کيلو)
199,000 تومان 215,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
برنج  پاکستاني خواهش  سوپرباسماتي(10 کيلويي)
برنج پاکستاني خواهش سوپرباسماتي(10 کيلويي)
249,900 تومان 265,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
برنج نفيس طلايي(10کيلو)
برنج نفيس طلايي(10کيلو)
249,900 تومان 265,000 تومان
فروش با تخفیف
9%
برنج صبح بخير محسن پاکستاني(10کيلويي)
برنج صبح بخير محسن پاکستاني(10کيلويي)
199,000 تومان 220,000 تومان
فروش ویژه
7%
برنج پاکستاني موگه(10کيلويي)
برنج پاکستاني موگه(10کيلويي)
199,000 تومان 215,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
برنج پاکستاني عالي (10 کيلو)
برنج پاکستاني عالي (10 کيلو)
255,000 تومان 270,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
برنج يزدان پاکستاني(هرکيلو)
برنج يزدان پاکستاني(هرکيلو)
26,950 تومان 27,500 تومان