فروش با تخفیف
2%
برنج پاکستاني دايانا(10کيلو)
برنج پاکستاني دايانا(10کيلو)
169,900 تومان 175,000 تومان
فروش با تخفیف
0%
برنج  پاکستاني خواهش  سوپرباسماتي(10 کيلويي)
برنج پاکستاني خواهش سوپرباسماتي(10 کيلويي)
229,000 تومان 230,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
برنج نفيس طلايي(10کيلو)
برنج نفيس طلايي(10کيلو)
227,000 تومان 230,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
برنج صبح بخير محسن پاکستاني(10کيلويي)
برنج صبح بخير محسن پاکستاني(10کيلويي)
173,250 تومان 175,000 تومان
فروش ویژه
2%
برنج پاکستاني موگه(10کيلويي)
برنج پاکستاني موگه(10کيلويي)
169,900 تومان 175,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
برنج پاکستاني توچال(کيسه 10کيلو)
برنج پاکستاني توچال(کيسه 10کيلو)
227,000 تومان 230,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
برنج يزدان پاکستاني(هرکيلو)
برنج يزدان پاکستاني(هرکيلو)
24,500 تومان 25,000 تومان