فروش با تخفیف
2%
دسر وانيلي دنت ( 100 گرم)
دسر وانيلي دنت ( 100 گرم)
6,370 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
دسر زعفراني دنت (100 گرم)
دسر زعفراني دنت (100 گرم)
6,860 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
دسر شکلاتي دنت(100 گرم)
دسر شکلاتي دنت(100 گرم)
6,370 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
دسر توت فرنگي دنت(100 گرم)
دسر توت فرنگي دنت(100 گرم)
6,370 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
دسر موزي دنت (100 گرم)
دسر موزي دنت (100 گرم)
6,370 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
دسر طالبي دنت(100 گرم)
دسر طالبي دنت(100 گرم)
6,370 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
دسر بيسکويتي دنت(100 گرم)
دسر بيسکويتي دنت(100 گرم)
6,370 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
دسر کيک نارگيل فارتتي سيس (400 گرم)
ناموجود
دسر دنت کاراملي (100 گرم)