فروش با تخفیف
5%
شکلات کادويي قافلانکوه270گ(جور)
فروش با تخفیف
10%
BILLORDY شکلات کيفي
BILLORDY شکلات کيفي
69,300 تومان 77,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات کادوئي طرح آيلين (آيدين)
شکلات کادوئي طرح آيلين (آيدين)
71,250 تومان 75,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
شکلات کادويي آيدين مخلوط مغزدار (265 گرم)
فروش با تخفیف
5%
شکلات مکس آيدين (220 گرم )کيفي
شکلات مکس آيدين (220 گرم )کيفي
23,750 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
شکلات انديس/لاو کادويي روباندار شونيز
فروش با تخفیف
5%
شکلات کادويي لاو گيپوري آيدين
شکلات کادويي لاو گيپوري آيدين
90,250 تومان 95,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
شکلات ملونه کلاسيک (400 گرم)
شکلات ملونه کلاسيک (400 گرم)
76,500 تومان 85,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
شکلات کادويي جريسا(آيدين)
شکلات کادويي جريسا(آيدين)
37,800 تومان 42,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
شکلات جرسيا کادوئي مخمل بزرگ (300 گرم)
فروش با تخفیف
5%
شکلات کادويي مخلوط مغزدار آيدين (400 گرم)
فروش با تخفیف
10%
شکلات کادويي کرم شيري قافلانکوه (205 گرم) نيو مارشال
فروش با تخفیف
5%
شکلات کادويي آفتابگردان قافلانکوه (270 گرم)
فروش با تخفیف
10%
شکلات کادويي اوزل (300 گرم) ايناز ايتاج
فروش با تخفیف
10%
شکلات کادويي ايسل کرال (295 گرم)
شکلات کادويي ايسل کرال (295 گرم)
85,500 تومان 95,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
شکلات کادويي نارميلا کرال (255 گرم)
فروش با تخفیف
10%
شکلات کادويي ترلان کرال (295 گرم)
فروش با تخفیف
10%
شکلات کادويي پينار کرال (295 گرم)