فروش با تخفیف
10%
شيريني نخودي خجسته (185 گرم)
شيريني نخودي خجسته (185 گرم)
24,300 تومان 27,000 تومان
ناموجود
تساژ کنجدي خجسته (210 گرم)
ناموجود
تورک کنجدي خجسته (160 گرم)
ناموجود
شيريني مربايي نونا (450 گرم)
ناموجود
شيريني عسلي رضوي (620 گرم)
ناموجود
شيريني شکري کپچو (500 گرم)
ناموجود
زولبيا و باميه (500 گرم)
ناموجود
ناموجود
شيريني ساق زبان
ناموجود
شيريني ساق
شيريني ساق