فروش با تخفیف
10%
پسته فندقي شور (هر کيلو)
پسته فندقي شور (هر کيلو)
360,000 تومان 400,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
تخمه ژاپني شور دستچين(هرکيلو)
تخمه ژاپني شور دستچين(هرکيلو)
160,000 تومان 200,000 تومان
فروش با تخفیف
21%
چهارمغزويژه (شورعربي _ هر کيلو)
چهارمغزويژه (شورعربي _ هر کيلو)
395,000 تومان 500,000 تومان
فروش با تخفیف
11%
بادام زميني با روکش پيازجعفري( هرکيلو)
فروش با تخفیف
11%
هسته  زردآلو (کيلويي)
هسته زردآلو (کيلويي)
79,900 تومان 90,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
خلال بادام درختي (هر کيلو)
خلال بادام درختي (هر کيلو)
340,000 تومان 400,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
مغز بادام هندي (هر کيلو)
مغز بادام هندي (هر کيلو)
450,000 تومان 500,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
مغز گردو ويژه(هرکيلو)
مغز گردو ويژه(هرکيلو)
310,250 تومان 365,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
تخمه کدو گوشتي  شور شده به سبک خانگي (هرکيلو)
فروش با تخفیف
10%
تخمه کدو گوشتي(هرکيلو)
تخمه کدو گوشتي(هرکيلو)
180,000 تومان 200,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
تخمه کانادايي شور آردي(هرکيلو)
فروش با تخفیف
15%
تخمه محبوبي زعفراني(هرکيلو)
تخمه محبوبي زعفراني(هرکيلو)
170,000 تومان 200,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
تخمه آفتابگردان شمشيري (هر کيلو)
فروش با تخفیف
15%
تخمه ريز مشکي روغني خوي (هرکيلو)
فروش با تخفیف
10%
پسته خام  اکبري (هر کيلو)
پسته خام اکبري (هر کيلو)
360,000 تومان 400,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
بادام درختي پوست کاغذي خام (هر کيلو)
فروش با تخفیف
20%
نخود گل دو آتيشه(هرکيلو)
نخود گل دو آتيشه(هرکيلو)
80,000 تومان 100,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
بادام درختي پوست کاغذي شور شده (هر کيلو)
فروش با تخفیف
27%
بادام زميني غلاف دار آستانه (هرکيلو)
فروش با تخفیف
12%
فندق اعلا (هر کيلو)
فندق اعلا (هر کيلو)
285,000 تومان 325,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
تخمه کانادايي شورنمکي(هرکيلو)
تخمه کانادايي شورنمکي(هرکيلو)
81,000 تومان 90,000 تومان
فروش با تخفیف
16%
مغز بادام زميني آستانه(هرکيلو)
مغز بادام زميني آستانه(هرکيلو)
129,900 تومان 155,000 تومان
فروش با تخفیف
12%
گردو  پوست کاغذي ويژه(هرکيلو)
گردو پوست کاغذي ويژه(هرکيلو)
175,000 تومان 200,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پسته اکبري (شور زعفراني) هر کيلو
پسته اکبري (شور زعفراني) هر کيلو
360,000 تومان 400,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
مغز بادام درختي ويژه (هر کيلو)
مغز بادام درختي ويژه (هر کيلو)
324,000 تومان 360,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
تخمه کدو گوشتي 2 آتيشه(هرکيلو)
تخمه کدو گوشتي 2 آتيشه(هرکيلو)
180,000 تومان 200,000 تومان
ناموجود
سنجد ويژه (هر کيلو)
ناموجود
   مغز فندق اعلا (هر کيلو)
ناموجود
تخمه ژاپني شور ويژه
ناموجود
پسته تازه عباسعلي