فروش با تخفیف
8%
شکلات ميني برد کاکائويي پارميدا (200 گرم)
شکلات ميني برد کاکائويي پارميدا (200 گرم)
32,936 تومان 35,800 تومان
فروش با تخفیف
8%
شکلات ميني برد شيري پارميدا (200 گرم)
شکلات ميني برد شيري پارميدا (200 گرم)
27,416 تومان 29,800 تومان
فروش با تخفیف
8%
شکلات ميني برد فندقي پارميدا (200 گرم)
شکلات ميني برد فندقي پارميدا (200 گرم)
55,016 تومان 59,800 تومان
فروش با تخفیف
8%
شکلات تابلت 60% پارميدا (80 گرم)
شکلات تابلت 60% پارميدا (80 گرم)
29,256 تومان 31,800 تومان
فروش با تخفیف
8%
شکلات تابلت 72% پارميدا (80 گرم)
شکلات تابلت 72% پارميدا (80 گرم)
31,096 تومان 33,800 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات شونيز کلاسيک (100 گرم) سبز
شکلات شونيز کلاسيک (100 گرم) سبز
19,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات نارگيلي افکت آيدين 2 X (44 گرم)
شکلات نارگيلي افکت آيدين 2 X (44 گرم)
1,900 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات تابلت کلاسيک شونيز (100 گرم )
شکلات تابلت کلاسيک شونيز (100 گرم )
19,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات تابلت سفيد شيري گلدن آيدين(100 گرم)
شکلات تابلت سفيد شيري گلدن آيدين(100 گرم)
19,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
شکلات هيس فندقي شيرين عسل (42 گرم)
شکلات هيس فندقي شيرين عسل (42 گرم)
4,850 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
شکلات کيت کت (40 گرم)
شکلات کيت کت (40 گرم)
16,650 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات تابلت تلخ85% شونيز100گرمي
شکلات تابلت تلخ85% شونيز100گرمي
23,750 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات شيري با مغز قهوه شونيز(100 گرم)
شکلات شيري با مغز قهوه شونيز(100 گرم)
19,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات تلخ 78% شونيز (100 گرم)
شکلات تلخ 78% شونيز (100 گرم)
20,900 تومان 22,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات تلخ 78 % شونيز(کلاسيک)
شکلات تلخ 78 % شونيز(کلاسيک)
20,900 تومان 22,000 تومان
شکلات تک تک 4 تايي
شکلات تک تک 4 تايي
4,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شکلات تابلت 90% گلدن آيدين (100 گرم)
شکلات تابلت 90% گلدن آيدين (100 گرم)
26,600 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
شکلات تک تک2عددي
شکلات تک تک2عددي
1,960 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
1%
شکلات ميني تابلت شيري و تلخ 78%  شونيز(16 گرم)
ناموجود
شکلات دريم اسمارت 72% (9 گرم)
ناموجود
شکلات هيس فندقي(21گرم) سفيد
ناموجود
شکلات هيس  فندقي(21گرم) مشکي
ناموجود
شکلات پسته اي داماک (65 گرم)
ناموجود
شکلات تابلت NESTLE