فروش با تخفیف
9%
شکلات صبحانه فندقي پارميدا (380 گرم)
شکلات صبحانه فندقي پارميدا (380 گرم)
58,968 تومان 64,800 تومان
فروش با تخفیف
9%
شکلات صبحانه دارک پارميدا (380 گرم)
شکلات صبحانه دارک پارميدا (380 گرم)
68,978 تومان 75,800 تومان
فروش ویژه
20%
شکلات صبحانه هوبي(350 گرم)
شکلات صبحانه هوبي(350 گرم)
72,000 تومان 90,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
شکلات صبحانه ميندلا(330 گرم)
شکلات صبحانه ميندلا(330 گرم)
43,200 تومان 48,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس شکلاتي فرمند(500 گرم)
سس شکلاتي فرمند(500 گرم)
28,420 تومان 29,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
شکلات صبحانه 2 رنگ فرمند(200 گرم)
شکلات صبحانه 2 رنگ فرمند(200 گرم)
32,010 تومان 33,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
شکلات صبحانه فرمند( 200 گرم)
شکلات صبحانه فرمند( 200 گرم)
33,320 تومان 34,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
شکلات صبحانه نوتلا350گرم
شکلات صبحانه نوتلا350گرم
85,000 تومان 100,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
شکلات صبحانه کنجدي فرمند (200 گرم)
شکلات صبحانه کنجدي فرمند (200 گرم)
27,440 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
سس کارامل فرمند (500 گرم)
سس کارامل فرمند (500 گرم)
22,310 تومان 23,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
سس شکلات سوربن( 800 گرم)
سس شکلات سوربن( 800 گرم)
53,900 تومان 55,000 تومان
ناموجود
سس توت فرنگي فرمند (500 گرم)
ناموجود
سس شکلات HERSHEYS
سس شکلات HERSHEYS