فروش با تخفیف
28%
گندم پوست کنده چمني (700 گرم)
گندم پوست کنده چمنی (700 گرم)
25,000 تومان 35,000 تومان
ناموجود
نخود خام گلستان (900 گرم)
ناموجود
لوبيا چيتي فرحزاد(700 گرم )
ناموجود
لوبيا قرمزفرحزاد (700 گرم)
ناموجود
لوبيا سفيد فرحزاد (700 گرم )
ناموجود
جو پرک فرحزاد( 250 گرم)
ناموجود
لپه فرحزاد (700 گرم)
ناموجود
جو بلغور فرحزاد( 700 گرم)
ناموجود
عدس فرحزاد (700 گرم)
ناموجود
گندم بلغور فرحزاد (700 گرم)
ناموجود
سويا سبحان طلايي (250 گرم)
ناموجود
جو پرک چمني (200 گرم)
ناموجود
جو پرک چمني (400 گرم)
ناموجود
لپه گلستان(900 گرم)
ناموجود
لوبيا چيتي گلستان(900 گرم)
ناموجود
ماش گلستان(900 گرم)
ناموجود
جو پوست کنده گلستان(900 گرم)
ناموجود
جو پرک گلستان(400 گرم)
ناموجود
لوبيا سفيد گلستان(900 گرم)
ناموجود
بلغور جو گلستان(900گرم)
ناموجود
عدس ريز ساوين(800گرم)