فروش با تخفیف
10%
کنسرو لوبيا چيتي با قارچ مکنزي (380 گرم)
کنسرو لوبيا چيتي با قارچ مکنزي (380 گرم)
14,850 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو لوبيا چيتي مکنزي (380 گرم)
کنسرو لوبيا چيتي مکنزي (380 گرم)
14,850 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
خوراک لوبيا با قارچ دلپذير420گرمي
خوراک لوبيا با قارچ دلپذير420گرمي
15,520 تومان 16,000 تومان
فروش با تخفیف
24%
کنسرو لوبيا چيتي با سس گوجه فرنگي رعنا (400 گرم)
فروش با تخفیف
5%
خوراک لوبيا چيتي با قارچ يک و يک(380گرمي)
خوراک لوبيا چيتي با قارچ يک و يک(380گرمي)
19,475 تومان 20,500 تومان
فروش با تخفیف
7%
خوراک لوبيا چيتي  يک و يک(385 گرم)
خوراک لوبيا چيتي يک و يک(385 گرم)
12,080 تومان 12,990 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو لوبياچيتي باقارچ رعنا( 400 گرم)
کنسرو لوبياچيتي باقارچ رعنا( 400 گرم)
16,490 تومان 17,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
خوراک لوبيا چيتي يک و يک (430 گرم)
خوراک لوبيا چيتي يک و يک (430 گرم)
14,690 تومان 14,990 تومان
فروش با تخفیف
5%
خوراک لوبيا چيتي اصالت380گرم
خوراک لوبيا چيتي اصالت380گرم
9,975 تومان 10,500 تومان
فروش با تخفیف
19%
کنسرو لوبيا چيتي با قارچ اصالت (380 گرم)
کنسرو لوبيا چيتي با قارچ اصالت (380 گرم)
12,500 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
کنسرو لوبيا چيتي دلپذير (420 گرم)
کنسرو لوبيا چيتي دلپذير (420 گرم)
13,580 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
16%
کنسرو لوبيا چيتي باقارچ بهروز(410گرم)
کنسرو لوبيا چيتي باقارچ بهروز(410گرم)
15,800 تومان 18,900 تومان
ناموجود
کنسرو لوبيا چيتي بهروز 390گ
ناموجود
کنسرو لوبيا چيتي ممتاز