فروش با تخفیف
10%
کنسرو ذرت دوني (420 گرم)
کنسرو ذرت دوني (420 گرم)
15,300 تومان 17,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کنسرو ذرت مکنزي (380 گرم)
کنسرو ذرت مکنزي (380 گرم)
16,650 تومان 18,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
کنسرو ذرت قوطي(380 گرم) اصالت
کنسرو ذرت قوطي(380 گرم) اصالت
18,522 تومان 18,900 تومان
فروش با تخفیف
15%
کنسرو ذرت  بيبي امريکن گاردن (340 گرم)
کنسرو ذرت بيبي امريکن گاردن (340 گرم)
46,750 تومان 55,000 تومان
ناموجود
کنسرو ذرت بهروز(380گرم)
ناموجود
کنسرو ذرت دلپذير (415 گرم)