فروش با تخفیف
5%
نان لواش محلي شاهکوه(4عددي)
نان لواش محلي شاهکوه(4عددي)
9,900 تومان 10,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان لواش تنوري(بسته4عددي)
نان لواش تنوري(بسته4عددي)
6,300 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
نان لواش شاهرود بسته (4 عددي)
نان لواش شاهرود بسته (4 عددي)
4,275 تومان 4,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان بربري  تازه
نان بربري تازه
2,250 تومان 2,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان خشک برشته تقي پور
نان خشک برشته تقي پور
13,950 تومان 15,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان بربري کنجد دار آرامش (نان پيده)
ناموجود
نان بربري بخارپز تلاش
ناموجود
نان لواش تلاش(بسته5عددي)
ناموجود
نان روغني اورنگ