فروش با تخفیف
10%
نان تيليتي آرد جو مالت غلات  تلاش (350 گرم)
نان تيليتي آرد جو مالت غلات تلاش (350 گرم)
20,610 تومان 22,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي  پنير و سبزيجات تلاش (400 گرم  )
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي وانيل تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي وانيل تلاش (250 گرم)
17,910 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي غلات تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي غلات تلاش (250 گرم)
19,710 تومان 21,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي آرد جو و ليمو تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي آرد جو و ليمو تلاش (250 گرم)
17,910 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي رزماري تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي رزماري تلاش (250 گرم)
17,910 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي قهوه تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي قهوه تلاش (250 گرم)
19,710 تومان 21,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي شکلاتي تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي شکلاتي تلاش (250 گرم)
19,710 تومان 21,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري قلمي کچاپ تلاش (250 گرم)
نان سوخاري قلمي کچاپ تلاش (250 گرم)
17,910 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري تلاش (400 گرم)7 غله
نان سوخاري تلاش (400 گرم)7 غله
26,010 تومان 28,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري تلاش (400 گرم ) توت
نان سوخاري تلاش (400 گرم ) توت
26,010 تومان 28,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري تلاش(400 گرم) انجير
نان سوخاري تلاش(400 گرم) انجير
26,010 تومان 28,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري شيره انگور تلاش( 400 گرم)
نان سوخاري شيره انگور تلاش( 400 گرم)
26,010 تومان 28,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري شيره خرما تلاش (400 گرم )
نان سوخاري شيره خرما تلاش (400 گرم )
25,110 تومان 27,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري آردچاودار تلاش( 400 گرم )
نان سوخاري آردچاودار تلاش( 400 گرم )
20,610 تومان 22,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري تلاش سبزيجات معطر رزماري (400 گرم )
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري حاوي سبوس تلاش (400 گرم  )
نان سوخاري حاوي سبوس تلاش (400 گرم )
25,110 تومان 27,900 تومان
فروش با تخفیف
10%
نان سوخاري آرد چاودار بذر کتان تلاش (400 گرم )
ناموجود
نان سوخاري ويتانا (250 گرم)