فروش با تخفیف
8%
شکلات پشمکي حاج عبدا.. کاکائويي (350 گرم)
شکلات پشمکي حاج عبدا.. کاکائويي (350 گرم)
18,400 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
8%
شکلات پشمکي حاج عبدا.. شيري و کاکائويي(350 گرم)
فروش با تخفیف
8%
شکلات پشمکي حاج عبدا.. ميوه اي(350 گرم)
شکلات پشمکي حاج عبدا.. ميوه اي(350 گرم)
21,160 تومان 23,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پشمک زعفراني حاج عبدالله350گرمي
پشمک زعفراني حاج عبدالله350گرمي
19,950 تومان 21,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پشمک کاکائويي حاج عبدالله350گرمي
پشمک کاکائويي حاج عبدالله350گرمي
18,050 تومان 19,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پشمک وانيلي حاج عبدالله 350گ
پشمک وانيلي حاج عبدالله 350گ
17,100 تومان 18,000 تومان
ناموجود
گزپشمکي حاج عبدا..  (350 گرم)
ناموجود
پشمک شيرين وطن ميکس
ناموجود
پشمک حاج عبدالله 1کيلويي