فروش با تخفیف
5%
مايع ضدعفوني دست پمپي آتي (250 ميل)
مايع ضدعفوني دست پمپي آتي (250 ميل)
18,050 تومان 19,000 تومان
فروش با تخفیف
50%
ژل ضدعفوني کننده دست هندولوژي(165ميل)
ژل ضدعفوني کننده دست هندولوژي(165ميل)
8,620 تومان 17,240 تومان
فروش با تخفیف
5%
مايع ضدعفوني دست و سطوح آتي (500 ميل)
مايع ضدعفوني دست و سطوح آتي (500 ميل)
31,825 تومان 33,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
مايع بوگيرفاضلاب وضدعفوني کننده اتک( 1 ليتر)
فروش با تخفیف
2%
ضدعفوني کننده چند منظوره سطوح افروز (500 ميل)
فروش با تخفیف
5%
مايع پاک کننده غليظ سرويس هاي بهداشتي رافونه (800 ميل)
فروش با تخفیف
2%
ضدعفوني کننده سبزيجات افروز (250 ميل)
ضدعفوني کننده سبزيجات افروز (250 ميل)
17,640 تومان 18,000 تومان