فروش با تخفیف
40%
حلوا ارده حلوايي اردکان  (450 گرم)
ناموجود
شيره سيب (1 کيلو)
ناموجود
حلوا ارده شيررضا ( 500 گرم)
ناموجود
ارده  شيررضا (350 گرم)
ناموجود
حلوا شکري شيررضا (90 گرم)
ناموجود
حلوا پشمکي تبريز (هر کيلو)
ناموجود
شيره انگور شاهرود(هرکيلو)
ناموجود
حلواشکري شيرحسين (90 گرم)
ناموجود
حلوا ارده نيم چاشت (400 گرم)
ناموجود
حلوا ارده سنتي يزد(230 گرم)
ناموجود
حلواشکري هوشمند(450 گرم)
ناموجود
شيره انجير دلوکا (250 گرم)
ناموجود
شيره توت دلوکا (250 گرم)
ناموجود
شيره انگور دلوکا (250 گرم)