فروش با تخفیف
16%
حلوا کنجد سنتي شاهرود(هر کيلو)
حلوا کنجد سنتي شاهرود(هر کيلو)
71,400 تومان 85,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
شيره توت گل بهان (450 گرم)
شيره توت گل بهان (450 گرم)
18,952 تومان 19,950 تومان
فروش با تخفیف
20%
ارده اردکان(هرکيلو)
ارده اردکان(هرکيلو)
99,000 تومان 125,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
حلوا شکري شيررضا (90 گرم)
حلوا شکري شيررضا (90 گرم)
6,930 تومان 7,700 تومان
فروش با تخفیف
15%
حلوا پشمکي تبريز (هر کيلو)
حلوا پشمکي تبريز (هر کيلو)
79,900 تومان 95,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
شيره خرما گل بهان (450 گرم)
شيره خرما گل بهان (450 گرم)
12,375 تومان 13,750 تومان
فروش با تخفیف
10%
شيره انگور گل  بهان (450 گرم)
شيره انگور گل بهان (450 گرم)
23,805 تومان 26,450 تومان
فروش با تخفیف
2%
حلواشکري عقاب (50 گرم)
حلواشکري عقاب (50 گرم)
6,664 تومان 6,800 تومان
فروش با تخفیف
10%
شيره انجير گل بهان (450 گرم)
شيره انجير گل بهان (450 گرم)
17,955 تومان 19,950 تومان
فروش با تخفیف
2%
حلواشکري عقاب ساده250گرم
حلواشکري عقاب ساده250گرم
33,320 تومان 34,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
حلوا شکري عقاب پسته اي 250گرمي
حلوا شکري عقاب پسته اي 250گرمي
39,200 تومان 40,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
کرم کنجد عقاب ساده ( 350 گرم)
کرم کنجد عقاب ساده ( 350 گرم)
49,000 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
کرم کنجد قهوه عقاب (350 گرم)
کرم کنجد قهوه عقاب (350 گرم)
48,500 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ارده ممتاز سنتي بهجتي 400 گرمي
ارده ممتاز سنتي بهجتي 400 گرمي
39,600 تومان 44,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ارده کنجدي عقاب( 600 گرم)
ارده کنجدي عقاب( 600 گرم)
91,140 تومان 93,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
حلوا شکري عقاب (هرکيلو)
حلوا شکري عقاب (هرکيلو)
59,900 تومان 75,000 تومان
فروش با تخفیف
22%
حلوا ارده بهجتي اردکان يزد (هرکيلو)
فروش با تخفیف
2%
کرم کنجد کاکائو عقاب (350 گرم)
کرم کنجد کاکائو عقاب (350 گرم)
49,000 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
حلوا ارده سنتي شاهرود(هرکيلو)
حلوا ارده سنتي شاهرود(هرکيلو)
72,000 تومان 90,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
حلوا با شيره خرما(حلواسياه شاهرودي)-(هرکيلو)
فروش با تخفیف
50%
حلوا ارده حلوايي اردکان  (450 گرم)
فروش با تخفیف
50%
حلوا ارده نيم چاشت (400 گرم)
حلوا ارده نيم چاشت (400 گرم)
25,000 تومان 50,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
حلوا کنجدي هنرور(300 گرم)
حلوا کنجدي هنرور(300 گرم)
24,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
حلوا سياه هنرور(500 گرم)
حلوا سياه هنرور(500 گرم)
34,000 تومان 40,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
مخلوط سه شيره گل بهان (450 گرم)
مخلوط سه شيره گل بهان (450 گرم)
18,855 تومان 20,950 تومان
فروش با تخفیف
10%
مخلوط پنج شيره گل بهان (450 گرم)
مخلوط پنج شيره گل بهان (450 گرم)
18,855 تومان 20,950 تومان
ناموجود
شيره سيب (1 کيلو)
ناموجود
ارده  شيررضا (350 گرم)
ناموجود
شيره انگور شاهرود(هرکيلو)
ناموجود
حلواشکري شيرحسين (90 گرم)
ناموجود
حلوا ارده سنتي يزد(230 گرم)
ناموجود
حلواشکري هوشمند(450 گرم)
ناموجود
شيره انجير دلوکا (250 گرم)
ناموجود
شيره توت دلوکا (250 گرم)
ناموجود
شيره انگور دلوکا (250 گرم)
ناموجود
شيره خرما دلوکا (250 گرم)