فروش با تخفیف
11%
رشته آشي زر ماکارون (500 گرم)
رشته آشي زر ماکارون (500 گرم)
9,900 تومان 11,200 تومان
فروش با تخفیف
10%
رشته سوپي ياران گناباد (200 گرم)
فروش با تخفیف
10%
رشته آشي ياران گناباد( 400 گرم)
رشته آشي ياران گناباد( 400 گرم)
11,250 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
19%
رشته آشي ميلاد (500 گرم)
رشته آشي ميلاد (500 گرم)
10,900 تومان 13,500 تومان
فروش با تخفیف
4%
رشته پلويي گناباد( 400 گرمي)
رشته پلويي گناباد( 400 گرمي)
11,900 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
15%
رشته اشي ميلاد 2کيلو
رشته اشي ميلاد 2کيلو
38,250 تومان 45,000 تومان
ناموجود
رشته آشي زر(2/5کيلو)
ناموجود
رشته فرنگي تجليل (200 گرم)