فروش با تخفیف
15%
سيخ کباب دست پيچ (6 عدد)
سيخ کباب دست پيچ (6 عدد)
27,200 تومان 32,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
سيخ کباب جوجه استيل
سيخ کباب جوجه استيل
12,000 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
جا سيخ استيل بلند
جا سيخ استيل بلند
58,500 تومان 65,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
سيخ چوبي(25سانتي متري)
سيخ چوبي(25سانتي متري)
12,000 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
جا سيخ استيل
جا سيخ استيل
54,000 تومان 60,000 تومان
فروش با تخفیف
12%
سيخ کباب کوبيده استيل
سيخ کباب کوبيده استيل
22,000 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
سيخ جگر استيل
سيخ جگر استيل
5,525 تومان 6,500 تومان
ناموجود
سيخ چوبي20سانتي متري