فروش با تخفیف
4%
چي پلت کچاپ پاچين چي توز(45 گرم)
فروش با تخفیف
33%
پاستيل اژدها دکتر بن (85 گرم)
پاستيل اژدها دکتر بن (85 گرم)
6,700 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
50%
تخم مرغ شانسي متوسط
تخم مرغ شانسي متوسط
15,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
50%
تخم مرغ شانسي مستر
تخم مرغ شانسي مستر
12,500 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
کرم کاکائو تلخ آيدين با مغز فندق (350 گرم)
فروش با تخفیف
10%
پاستيل بستني ببتو  اورجينال (هر کيلو)
فروش با تخفیف
22%
آدامس وي وي دنت قوطي فلزي(21گرم)
فروش با تخفیف
20%
تخم مرغ شانسي
تخم مرغ شانسي
28,000 تومان 35,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
 آدامس توت فرنگي ORION
آدامس توت فرنگي ORION
2,975 تومان 3,500 تومان
فروش با تخفیف
6%
کورن فلکس عسلي گرجي( 300 گرم)
کورن فلکس عسلي گرجي( 300 گرم)
36,190 تومان 38,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
چيپس موسير دل مزه مزمز200گرم
چيپس موسير دل مزه مزمز200گرم
19,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
اسنک چي توز حلقه اي
اسنک چي توز حلقه اي
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
اسنک چرخي چي توز (100 گرم)
اسنک چرخي چي توز (100 گرم)
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
اسنک توپي چي توز
اسنک توپي چي توز
7,600 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
کرم کاکائو تيوپي آيدين  (38 گرم)
فروش با تخفیف
3%
پاستيل جليتو آيدين (90 گرم) سطلي
فروش با تخفیف
10%
آدامس نعناع ويويدنت مکعبي (86 گرم)
فروش با تخفیف
5%
کرانچي تند و آتشين چي توز(85گرم)
فروش با تخفیف
3%
چي پف بالشتي مغزدار شکلاتي (100 گرم)
فروش با تخفیف
5%
چيپس سرکه نمکي چي توز(60 گرم)
چيپس سرکه نمکي چي توز(60 گرم)
6,650 تومان 7,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
پفک نمکي مينو (190 گرم)
پفک نمکي مينو (190 گرم)
12,600 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
33%
پاستيل حيوانات دکتر بن (85 گرم)
پاستيل حيوانات دکتر بن (85 گرم)
6,700 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
تمبر هندي (200 گرم)
تمبر هندي (200 گرم)
18,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
مزه چيپس سرکه اي بالزاميک مزمز(120گرم)
فروش با تخفیف
33%
پاستيل ميوه اي دکتر بن (85 گرم)
پاستيل ميوه اي دکتر بن (85 گرم)
6,700 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
چيپس خلالي مزمز (185 گرم)
چيپس خلالي مزمز (185 گرم)
19,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
6%
کرن فلکس رژيمي گرجي ( 300 گرم)
کرن فلکس رژيمي گرجي ( 300 گرم)
33,370 تومان 35,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
سوپر چيپس ساده مزمز(240 گرم)
سوپر چيپس ساده مزمز(240 گرم)
25,650 تومان 27,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
آدامس عسلي اسپوت اکاليپتوس
آدامس عسلي اسپوت اکاليپتوس
6,750 تومان 7,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
آدامس عسلي اسپوت دارچين
آدامس عسلي اسپوت دارچين
6,750 تومان 7,500 تومان
فروش با تخفیف
5%
چيپس الفانت ساده  مزمز( 500گرمي)
چيپس الفانت ساده مزمز( 500گرمي)
45,600 تومان 48,000 تومان
آدامس خرسي
آدامس خرسي
1,500 تومان