فروش با تخفیف
15%
دبه 6 کيلويي (سيمي و ساده)
دبه 6 کيلويي (سيمي و ساده)
17,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
20%
آبپاش ورساچه (طرح لامپ)
آبپاش ورساچه (طرح لامپ)
24,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
دبه 2 خط (20 کيلو)
دبه 2 خط (20 کيلو)
36,000 تومان 40,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
دبه 3 خط (25 کيلويي)
دبه 3 خط (25 کيلويي)
38,250 تومان 45,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
20 ليتري سفيد
20 ليتري سفيد
36,000 تومان 40,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
4  ليتري سفيد
4 ليتري سفيد
13,500 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
10 ليتري سفيد(چهارگوش)
10 ليتري سفيد(چهارگوش)
22,500 تومان 25,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
دبه 3 کيلويي
دبه 3 کيلويي
8,550 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
دبه 2 کيلويي
دبه 2 کيلويي
4,500 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
30%
بادبزن حصيري
بادبزن حصيري
10,500 تومان 15,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
نفتدان 10 ليتري
نفتدان 10 ليتري
27,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
دبه 4 کيلويي (سيمي)
دبه 4 کيلويي (سيمي)
11,250 تومان 12,500 تومان
ناموجود
دبه شفاف (3 کيلو)
ناموجود
دبه شفاف (1کيلو  _ درب دار)
ناموجود
دبه 1 کيلويي
دبه 1 کيلويي
 
ناموجود
دبه  16 کيلويي
دبه 16 کيلويي
 
ناموجود
دبه شفاف نيم کيلويي