فروش با تخفیف
5%
بيسکويت کرمدار توت فرنگي آناتا
فروش با تخفیف
5%
بيسکويت کرمدار موزي  اناتا (115 گرم)
فروش با تخفیف
15%
بيسکويت چند غله ستاک (350 گرم)
بيسکويت چند غله ستاک (350 گرم)
20,400 تومان 24,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر پرتقالي کاراملي نيکا(133 گرم)
فروش با تخفیف
10%
بيسکويت کرمدار کاکائويي پانر آيدين( 60 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ويفر پاکتي هيت شيري (150 گرم)
ويفر پاکتي هيت شيري (150 گرم)
9,800 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
6%
بيسکويت ساقه طلايي  آرد جو و شهدتوت مينو (200 گرم)
فروش با تخفیف
2%
کلوچه پرتقالي مينو (30 گرم)
کلوچه پرتقالي مينو (30 گرم)
1,225 تومان 1,250 تومان
فروش با تخفیف
10%
بيسکويت مادر ويتانا عسلي ( 350 گرم )
فروش با تخفیف
10%
بيسکويت جوين شويد و کنجد گرجي (920 گرم)
فروش با تخفیف
10%
کيک کروسان  پچ پچ (30 گرم)
کيک کروسان پچ پچ (30 گرم)
3,600 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
15%
بيسکويت کاکائويي سبوس دار ستاک( 370 گرم)
فروش با تخفیف
5%
بيسکويت دايجستيو تلخ آناتا
بيسکويت دايجستيو تلخ آناتا
7,600 تومان 8,000 تومان
ويفر مگا استار
ويفر مگا استار
135,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
بايکيت فندقي شونيز(45گرم)
بايکيت فندقي شونيز(45گرم)
4,500 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
اشترودل کراواسان رضوي (55 گرم)
فروش با تخفیف
5%
کوکي گردويي دو قلو رضوي
کوکي گردويي دو قلو رضوي
2,375 تومان 2,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
کلوچه سنتي سربداران (500 گرم) طعم جور
فروش با تخفیف
2%
کراکر چوب شور شيرين عسل
کراکر چوب شور شيرين عسل
980 تومان 1,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
بيسکويت اسنوپي آيدين( 168 گرم)
بيسکويت اسنوپي آيدين( 168 گرم)
9,000 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
بيسکويت پذيرايي ساقه طلايي مينو با شهد توت (750 گرم)
فروش با تخفیف
10%
بيسکويت پانر آيدين (360 گرم) مستطيل
فروش با تخفیف
20%
کيک شير موز کارمينا شيرين وطن (125 گرم)
فروش با تخفیف
2%
هاي کيک شيرين عسل
هاي کيک شيرين عسل
2,450 تومان 2,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
شوکوکيک کاکائويي البينا (40گرم) ابي
فروش با تخفیف
5%
بيسکويت کرمدار پرتقالي شيرين عسل (120 گرم)
فروش با تخفیف
5%
بيسکويت هاي باي (95 گرم)
بيسکويت هاي باي (95 گرم)
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
بيسکويت جوين گرجي کنجد و شويد و آرد جو (500 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ويفر اکسترا پرتقالي شيرين عسل(100گ)
فروش با تخفیف
5%
بيسکويت پتي بور کاکائويي گرجي
فروش با تخفیف
14%
بيسکويت تکس دايجستيو آناتا (180 گرم)
فروش با تخفیف
2%
کيک سي سي5تايي
کيک سي سي5تايي
9,800 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
شوکو چيپس شکلات سلامت (215 گرم)
شوکو چيپس شکلات سلامت (215 گرم)
14,602 تومان 14,900 تومان
فروش با تخفیف
5%
بيسکويت  مغزدار فندقي جعبه اي تالو
فروش با تخفیف
5%
بيسکويت مادر ويتانا (280 گرم _ ساده)
فروش با تخفیف
16%
بيسکويت ساقه طلايي پذيرايي700گ
بيسکويت ساقه طلايي پذيرايي700گ
25,000 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
بيسکويت جعبه اي نارگيلي مينو (700 گرم)
فروش با تخفیف
2%
چوب شور کنجدي شيرين عسل
چوب شور کنجدي شيرين عسل
1,960 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ويفر رنگارنگ مينو
ويفر رنگارنگ مينو
950 تومان 1,000 تومان