فروش با تخفیف
5%
ويفر پرتقالي مکسو مينو (93  گرم)
ويفر پرتقالي مکسو مينو (93 گرم)
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ويفر موزي مکسو مينو (93 گرم)
ويفر موزي مکسو مينو (93 گرم)
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ويفر توت فرنگي درنا (90 گرم)
ويفر توت فرنگي درنا (90 گرم)
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ويفر موزي درنا (90 گرم)
ويفر موزي درنا (90 گرم)
3,800 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ويفر کاکائويي تلخ کوپا (40 گرم)
ويفر کاکائويي تلخ کوپا (40 گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ويفر کاکائويي کاراملي کوپا (40 گرم)
ويفر کاکائويي کاراملي کوپا (40 گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ويفر موزي مکسو مينو (130 گرم)
ويفر موزي مکسو مينو (130 گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ويفر پرتقالي مکسو مينو (130 گرم)
ويفر پرتقالي مکسو مينو (130 گرم)
4,750 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ويفر Arinte کاکائويي نظري (55 گرم)
ويفر Arinte کاکائويي نظري (55 گرم)
4,275 تومان 4,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
ويفر اترنو شونيز(500 گرم)
ويفر اترنو شونيز(500 گرم)
33,750 تومان 37,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
ويفر بايکيت تلخ(500 گرم)
ويفر بايکيت تلخ(500 گرم)
36,000 تومان 40,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر اکسترا توت فرنگي شيرين عسل (70 گرم)
ويفر اکسترا توت فرنگي شيرين عسل (70 گرم)
1,960 تومان 2,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ويفر پرتقالي سلامت(160گرم)
ويفر پرتقالي سلامت(160گرم)
9,215 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر شکلاتي سلامت(160 گرم)
ويفر شکلاتي سلامت(160 گرم)
9,310 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر موزي سلامت(160 گرم)
ويفر موزي سلامت(160 گرم)
9,310 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
ويفر پرتقالي آويتا آناتا (160 گرم)
ويفر پرتقالي آويتا آناتا (160 گرم)
7,200 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ويفر کاکائويي تلخ آويتا آناتا (160 گرم)
ويفر کاکائويي تلخ آويتا آناتا (160 گرم)
5,820 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
ويفر روکش شکلات کنتاکت آناتا (12 عدد)
ويفر روکش شکلات کنتاکت آناتا (12 عدد)
18,000 تومان 20,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر موزي کاراملي نيکا(133 گرم)
ويفر موزي کاراملي نيکا(133 گرم)
6,370 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ويفر فندقي کاراملي نيکا(133 گرم)
ويفر فندقي کاراملي نيکا(133 گرم)
6,305 تومان 6,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ويفر موزي آويتا آناتا (160 گرم)
ويفر موزي آويتا آناتا (160 گرم)
7,760 تومان 8,000 تومان
فروش با تخفیف
16%
شکلات ويفري کارام
شکلات ويفري کارام
13,860 تومان 16,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ويفر توت فرنگي آويتا آناتا(160گرم)
ويفر توت فرنگي آويتا آناتا(160گرم)
5,820 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
3%
ويفراويتا اناتا 140گرمي
ويفراويتا اناتا 140گرمي
5,820 تومان 6,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
ويفر رنگارنگ مينو
ويفر رنگارنگ مينو
950 تومان 1,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر اکسترا پرتقالي شيرين عسل(100گ)
ويفر اکسترا پرتقالي شيرين عسل(100گ)
3,920 تومان 4,000 تومان
ويفر هلو اکسترا (60 گرم)
ويفر هلو اکسترا (60 گرم)
2,000 تومان
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ويفر پرتقالي لوکاکو(150گرم)
ناموجود