فروش با تخفیف
2%
ويفر پرتقالي کاراملي نيکا(133 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ويفر پاکتي هيت شيري (150 گرم)
ويفر پاکتي هيت شيري (150 گرم)
9,800 تومان 10,000 تومان
ويفر مگا استار
ويفر مگا استار
135,000 تومان
فروش با تخفیف
10%
بايکيت فندقي شونيز(45گرم)
بايکيت فندقي شونيز(45گرم)
4,500 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر اکسترا پرتقالي شيرين عسل(100گ)
فروش با تخفیف
5%
ويفر رنگارنگ مينو
ويفر رنگارنگ مينو
950 تومان 1,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر کاکائويي درنا (90 گرم)
ويفر کاکائويي درنا (90 گرم)
3,920 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
6%
ويفر رول رول نادري سطلي (280 گرم)
فروش با تخفیف
10%
ويفر توت فرنگي آويتا آناتا(160گرم)
فروش با تخفیف
10%
ويفر موزي آويتا آناتا (160 گرم)
ويفر موزي آويتا آناتا (160 گرم)
9,000 تومان 10,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر وانيلي کاراملي نيکا(133 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ويفر فندقي کاراملي نيکا(133 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ويفر نارگيلي کاراملي نيکا(133 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ويفر موزي کاراملي نيکا(133 گرم)
فروش با تخفیف
10%
ويفر روکش شکلات کنتاکت آناتا (12 عدد)
فروش با تخفیف
10%
ويفر کاکائويي تلخ آويتا آناتا (160 گرم)
فروش با تخفیف
10%
ويفر پرتقالي آويتا آناتا (160 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ويفر اکسترا موزي شيرين عسل (100 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ويفر شکلاتي سلامت(160 گرم)
ويفر شکلاتي سلامت(160 گرم)
9,310 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
3%
ويفر پرتقالي سلامت(160گرم)
ويفر پرتقالي سلامت(160گرم)
9,215 تومان 9,500 تومان
فروش با تخفیف
10%
بايکيت تلخ شونيز(45 گرم)
بايکيت تلخ شونيز(45 گرم)
4,500 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر اکسترا موزي شيرين عسل (70 گرم)
فروش با تخفیف
5%
ويفر اکسترا پرتقالي شيرين عسل (70 گرم)
فروش با تخفیف
10%
ويفر Arinte کاکائويي نظري (55 گرم)
فروش با تخفیف
10%
ويفر N&N با کرم فندقي نظري (50 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ويفر پرتقالي مکسو مينو (130 گرم)
فروش با تخفیف
2%
ويفر موزي مکسو مينو (130 گرم)
ويفر موزي مکسو مينو (130 گرم)
4,900 تومان 5,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر توت فرنگي درنا (90 گرم)
ويفر توت فرنگي درنا (90 گرم)
3,920 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر موزي مکسو مينو (93 گرم)
ويفر موزي مکسو مينو (93 گرم)
3,920 تومان 4,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
ويفر پرتقالي مکسو مينو (93  گرم)
فروش با تخفیف
10%
بايکيت بادام زميني شونيز(45 گرم)
فروش ویژه
33%
ويفر شکلاتي سورپرايز لوکاکو (45 گرم)
فروش با تخفیف
10%
ويفر روکش دار کاکائويي ويو ايدين(460گ)
ناموجود
ويفر فندقي بنيس (60 گرم)
ناموجود
ويفر اکسترا شيرين عسل