فروش با تخفیف
5%
پودر خمير چند کاره برتر (480 گرم)
پودر خمير چند کاره برتر (480 گرم)
24,700 تومان 26,000 تومان
فروش با تخفیف
12%
آرد نخودچي  (هر کيلو)
آرد نخودچي (هر کيلو)
48,400 تومان 55,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
آرد ميگو پفکي برتر (250 گرم)
آرد ميگو پفکي برتر (250 گرم)
13,300 تومان 14,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
آرد تک (900گرم)
آرد تک (900گرم)
14,602 تومان 14,900 تومان
فروش با تخفیف
2%
آرد سفيدگندم زر (900گرم)
آرد سفيدگندم زر (900گرم)
12,250 تومان 12,500 تومان
ناموجود
آرد نخودچي چمني(200گرم)
ناموجود
آرد برنج چمني(250گرم)
ناموجود
آرد گندم نول چمني(500گرم)
ناموجود
آرد سفيد نول چمني(700 گرم)
ناموجود
آرد نول ديهيم(900گرم)
ناموجود
آردجو برتر(200 گرم)
ناموجود
آرد سيب زميني برتر(200 گرم)
ناموجود
آردنخود چمني ( 100گرم)
ناموجود
آرد نخودچي چمني (400گرم)
ناموجود
آرد برنج (هر کيلو)
ناموجود
آرد برنج چمني(400گرم)