فروش با تخفیف
15%
آرد برنج (هر کيلو)
آرد برنج (هر کيلو)
41,650 تومان 49,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
آرد سفيدگندم زر (900گرم)
آرد سفيدگندم زر (900گرم)
12,250 تومان 12,500 تومان
فروش با تخفیف
2%
آرد تک (900گرم)
آرد تک (900گرم)
19,502 تومان 19,900 تومان
فروش با تخفیف
20%
آرد نخودچي  (هر کيلو)
آرد نخودچي (هر کيلو)
48,000 تومان 60,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پودر خمير چند کاره برتر (480 گرم)
ناموجود
آرد برنج چمني(400گرم)
ناموجود
آرد ميگو پفکي برتر (250 گرم)
ناموجود
آرد نخودچي چمني (400گرم)
ناموجود
آردنخود چمني ( 100گرم)
ناموجود
آرد سيب زميني برتر(200 گرم)
ناموجود
آردجو برتر(200 گرم)
ناموجود
آرد نول ديهيم(900گرم)
ناموجود
آرد سفيد نول چمني(700 گرم)
ناموجود
آرد گندم نول چمني(500گرم)
ناموجود
آرد برنج چمني(250گرم)
ناموجود
آرد نخودچي چمني(200گرم)