فروش با تخفیف
10%
پودرکيک براوني زر(400 گرم)
پودرکيک براوني زر(400 گرم)
20,700 تومان 23,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر پنکيک درنا (200 گرم)
پودر پنکيک درنا (200 گرم)
29,400 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پودر کيک زر کاکائويي( 500گرم)
پودر کيک زر کاکائويي( 500گرم)
20,235 تومان 21,300 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر کيک تک ماکارون کاکائويي 500گرم
فروش با تخفیف
10%
پودر کيک توت فرنگي زر(500گرم)
پودر کيک توت فرنگي زر(500گرم)
19,170 تومان 21,300 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر کيک وانيلي تک(500گرم)
پودر کيک وانيلي تک(500گرم)
29,400 تومان 30,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
پودر کيک پرتقال تک(500گرم)
پودر کيک پرتقال تک(500گرم)
27,440 تومان 28,000 تومان
فروش با تخفیف
5%
پودر کيک موزي تک(500گرم)
پودر کيک موزي تک(500گرم)
26,600 تومان 28,000 تومان
ناموجود
پودر کيک براوني زر
ناموجود
پودر کيک وانيلي زر (500 گرم)
ناموجود
پودر کيک موزي زر(500 گرم)
ناموجود
پودر پنکيک تک( 250گرم)