فروش با تخفیف
15%
خرما پيارم ممتاز ( هر کيلو)
خرما پيارم ممتاز ( هر کيلو)
170,000 تومان 200,000 تومان
فروش با تخفیف
33%
خرما عسلي ويژه(سطلي)
خرما عسلي ويژه(سطلي)
29,900 تومان 45,000 تومان
فروش با تخفیف
33%
خرما خشک  زاهدي (هرکيلو)
خرما خشک زاهدي (هرکيلو)
39,900 تومان 60,000 تومان
ناموجود
خرما پيارم (جم)
خرما پيارم (جم)
 
ناموجود
خرما پيارم (هرکيلو)
ناموجود
خرما پرسي (1200 گرم)
ناموجود
خرما آلويي( فله)
ناموجود
خرما عسلي طرود
خرما عسلي طرود
 
ناموجود
رطب لوکس  2رديفه ويژه