فروش با تخفیف
20%
تمر هندي (هر کيلو)
تمر هندي (هر کيلو)
248,000 تومان 310,000 تومان
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
گوجه فرنگي ويژه (هر کيلو)
12,500 تومان
بلال شيري ويژه(هرکيلو)
بلال شيري ويژه(هرکيلو)
15,000 تومان
سيب زميني ويژه(هرکيلو)
سيب زميني ويژه(هرکيلو)
7,500 تومان
لوبيا سبزويژه(هرکيلو)
لوبيا سبزويژه(هرکيلو)
20,000 تومان
آناناس  ويژه
آناناس ويژه
180,000 تومان
موز ويژه (هر کيلو)
موز ويژه (هر کيلو)
30,000 تومان
پياز شيري ويژه(هرکيلو)
پياز شيري ويژه(هرکيلو)
7,500 تومان
کدو سبز ويژه(هرکيلو)
کدو سبز ويژه(هرکيلو)
8,000 تومان
بادمجان ويژه(هر کيلو)
بادمجان ويژه(هر کيلو)
10,000 تومان
هويج ويژه کرج(هر کيلو)
هويج ويژه کرج(هر کيلو)
22,000 تومان
کلم قرمز ويژه(هر کيلو)
کلم قرمز ويژه(هر کيلو)
13,500 تومان
هلو ويژه(هرکيلو)
هلو ويژه(هرکيلو)
25,000 تومان
شليل قرمز ويژه(هر کيلو)
شليل قرمز ويژه(هر کيلو)
30,000 تومان
سير خشک ويژه(هرکيلو)
سير خشک ويژه(هرکيلو)
35,000 تومان
هلو سبز ويژه (هر کيلو)
هلو سبز ويژه (هر کيلو)
30,000 تومان
گلابي ويژه(هرکيلو)
گلابي ويژه(هرکيلو)
45,000 تومان
گيلاس ويژه(هرکيلو)
گيلاس ويژه(هرکيلو)
60,000 تومان
کاهو ويژه(هر کيلو)
کاهو ويژه(هر کيلو)
13,500 تومان
خربزه مشهدي ويژه(هرکيلو)
خربزه مشهدي ويژه(هرکيلو)
10,000 تومان
زنجبيل ويژه (هر کيلو)
زنجبيل ويژه (هر کيلو)
180,000 تومان
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
فلفل سبز ويژه(هرکيلو)
20,000 تومان
فروش با تخفیف
2%
قارچ ملارد( 400 گرم)
قارچ ملارد( 400 گرم)
30,674 تومان 31,300 تومان
فلفل دلمه ويژه(هر کيلو)
فلفل دلمه ويژه(هر کيلو)
15,000 تومان
کلم سفيد ويژه (هر کيلو)
کلم سفيد ويژه (هر کيلو)
13,500 تومان
پياز زرد ويژه (هرکيلو)
پياز زرد ويژه (هرکيلو)
7,500 تومان
انجير زرد ويژه (هر کيلو)
انجير زرد ويژه (هر کيلو)
50,000 تومان
هلو انجيري ويژه(هرکيلو)
هلو انجيري ويژه(هرکيلو)
35,000 تومان
انجير سياه ويژه(هرکيلو)
انجير سياه ويژه(هرکيلو)
40,000 تومان
انگور لعل ويژه(هرکيلو)
انگور لعل ويژه(هرکيلو)
25,000 تومان
آلو طلايي ويژه(هرکيلو)
آلو طلايي ويژه(هرکيلو)
40,000 تومان
آلو شابلون ويژه(هر کيلو)
آلو شابلون ويژه(هر کيلو)
20,000 تومان
ناموجود
خربزه جانا  ويژه (هرکيلو)
ناموجود
کلم قمري ويژه(هرکيلو)
ناموجود
گرمانتين ويژه (هرکيلو)
ناموجود
سير تازه ويژه (هر کيلو)
ناموجود
بادمجان دلمه ويژه(هرکيلو)